onsdag 10. desember 2008

Arrestasjonen av kinesiske husmenighetsledere fortsetter


Mens kinesiske myndigheter samtaler med kinesiske husmenighetsledere, fortsetter de samme myndighetene å stanse deres møter og gudstjenester og arrestere deres ledere. Nylig ble 400 studenter tvunget til å sverge at de ikke skulle delta i de kristnes sammenkomster. Gjennom samtalene med de kinesiske husmenighetslederne forsøker myndighetene å få til en dialog. Sannsynligvis fordi kinesiske myndigheter for alvor begynner å frykte for de kristnes innflytelse. Tre Selv Kirken, som er fullstendig kontrollert av myndighetene, har de siste månedene hjulpet enkelte husmenigheter med bibler. Hva dette egentlig skyldes er usikkert. Det kan ha sammenheng med myndighetenes forsøk på å vinne husmenighetens tillit, slik at de senere kan få bedre kontroll med dem. 3. desember ble en husmenighet i Tai Kang i Henan provinsen raidet av politiet. De arresterte 50 kristne. Dagen før ble en husmenighet i byen Xiji i Shandong provinsen raidet av sikkerhetspolitiet. Her ble 20 kristne ledere arrestert.

Ingen kommentarer: