fredag 13. februar 2009

Hamid Shabanov kjent skyldigASERBAJDSJAN: Baptistpastor Hamid Shabanov er dømt til to års "korrigerende arbeidstjeneste" etterat han ble funnet skyldig i å ha oppbevart et illegalt våpen. Han insisterer på at beskyldningene mot ham er fabrikerte og falske, og vil kjempe for å renvaske sitt navn. Han oppholder seg nå i sitt hjem i landsbyen Aliabed, i det nordvestlige Zakatala distriktet. Om ikke beskyldningene mot ham frafalles, vil han etter dette ansees som kriminell etter aserbajdsjansk lov. Rettssaken mot Shabanov har vært en farse fra dag en av, og myndighetene har gjort seg skyldig i flere uregelmenterte handlinger. Straffen Habanov har fått tilsvarer åtte måneders fengsel. Shabanov har sittet syv måneder i arrest, og har 27 dager igjen å sone. Han har ingen jobb å gå til når han slippes fri, og har dermed heller ingen form for lønn eller underhold. Hvor lett det er å skaffe seg en jobb etter at man nå ansees som kriminell, kjenner vi ikke til. Men man kan jo tenke seg at problemene Hamid Shabanov nå står overfor, er mange. Generalsekretæren i Baptistsamfunnet i Aserbajdsjan, Ilya Zenchenko, sier at rettsavgjørelsen er urettferdig, men at de er glade for at Shabanov slipper en lengre fengselsstraff. La oss fortsette å be for Hamid Shabanov og menigheten han er pastor for.

Ingen kommentarer: