søndag 10. mai 2009

Nyomvendt muslim svever i livsfare. Trussel om å drepe ham om fire dagerFra vår medarbeider som arbeider som misjonær i et muslimsk land, har vi fått en henvendelse om å gå i forbønn for en mann med muslimsk bakgrunn som har tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke opplyse om hvem denne mannen er, eller hvilket land det dreier seg om. Når mannens far fikk vite at sønnen er blitt en kristen, har han truet sønnen med å drepe ham. Faren har sverget ved å legge hendene på Koranen, og offentlig sagt at om ikke sønnen vender tilbake til islam, vil han drepe ham innen syv dager. Mannen har fire dager igjen å leve. Han har sagt at han vil forbli trofast mot Jesus, uansett hva som skjer. Vår medarbeider gjør nå alt han kan for å holde den nyfrelste mannen skjult, men dette er svært vanskelig der hvor mannen befinner seg. Vi oppfordres til å be om at faren må få et møte med Jesus og bli frelst. At Gud vil beskytte denne mannens liv, og at han vil erfare Guds fred i denne ytterst vanskelige tiden. Vår medarbeider har selv opplevd alvorlige trussler de siste dagene, så vi ber dere også om å ta med ham i deres forbønner.

Ingen kommentarer: