onsdag 13. januar 2010

Bibler og salmebøker brent av islamister i Algerie

ALGERIE: Islamister har brent bibler og salmebøker i en protestatisk menighet i Algerie. Angrepet på menigheten skjedde i byen
Tizi-Ouzou omkring 100 km øst for hovedstaden i landet. Islamistene har brutt seg inn i kirkesalen, som er plassert i en leilighetsblokk. Pastor Mustafa Krireche (bildet) sier til nyhetsbyrået: "De kom og smadret tingene våre og satte fyr på. De tror at vi vil gi opp. Men de kan aldri bryte ned troen vår."

Du kan lese mer om saken her:

http://www.vl.no/verden/article4803705.ece

Bildet er tatt av: Foto: LOUAFI LARBI/REUTERS/SCANPIX/Vårt Land.

onsdag 6. januar 2010

Anklagene mot baptister i Usbekistan opprettholdes

USBEKISTAN: Anklagene om kriminelle handlinger opprettholdes mot sentrale ledere innen baptistunionen i Usbekistan, men de store bøtene de var idømt frafalles. Opprettholdelsen av anklagene innebærer at generalsekretæren for den usbekiske baptistunionen, Pavel Peichev, ikke kan fortsette i sin stilling og kan neppe bli lederen igjen så lenge det nåværende regimet sitter ved makten. Kassereren, Yelena Kurbatova, kan heller ikke fortsette sitt arbeid. Hun er utdannet regnskapsfører, men kan på grunn av anklagene som er rettet mot henne ikke inneha noen stilling som har med økonomi å gjøre. Dimitrij Pitirimov, her avbildet sammen med sin datter, har også fått opprettholdt anklagene om kriminell virksomhet og vil få store problemer med å finne seg arbeid. Anklagene mot de tre er fabrikerte. I fjor sommer ble det holdt en barneleir. Samtlige foreldre som hadde barna sine der ble skriftlig orientert om at dette var en kristen barneleir, og at det derfor ville bli undervist fra Bibelen. I etterkant har noen av foreldrene anmeldt baptistene for å drive ulovlig religiøs påvirkning av barn. Det er dette som nå får slike alvorlige konsekvenser for de tre anklagede. Det er viktig at vi husker disse i våre forbønner, deres familier og alle de kristne i Usbekistan som lever under svært vanskelige forhold.