fredag 27. februar 2009

Kinesisk husmenighetspastor arrestert på grunn av bøker av Watchman Nee


KINA: Yuan Shenlun, en kinesisk kullarbeider i 70 årene, ble arrestert om kvelden 31. desember i 2008. Han var da i ferd med å hente noen CD'er og kristne bøker på et lager. Bøkene det er snakk om er 100 sett av Watchman Nee's samlede verker. 20. januar i år ble han formelt arrestert, anklaget for å tilhøre en farlig og ondskapsfull sekt. Det var 31. desember i fjor at Yuan mottok en telefon fra en for ham ukjent person. Denne mannen ba ham hente Watchman Nee bøkene. Når han kom fram til lageret ventet sikkerhetspolitiet på ham. Yuan holdes nå fengslet i Pingdingshan omskoleringsleir i Henan provinsen. Yuan ble også arrestert i 1983 anklaget for å tilhøre en sekt, og 14 år i fengsel. Det er interessant å merke seg at Watchman Nee's bøker fortsatt er av stor betydning for kinesiske kristne, og at myndighetene fortsatt anser ham som farlig for Kina. Watchman Nee satt selv 20 år i kinesiske fangeleire og fengsler for sin tro. Han ble løslatt i 1972, og døde samme år. Brevet til venstre er en kopi av en attest politiet gav Yuan's søster og som viser at han er arrestert. Det er mulig å kontakte kinesiske myndigheter om saken til Yuan og be om at han blir satt fri umiddelbart. Du kan benytte følgende kontakter: Public Security Bureau: +86-375-2922270 Religious Affairs Bureau: +86-375-2662518 City Legal Affairs Office: +86-375-2665556 or +86-375-2665557 Fax:+86-375-2665896

torsdag 26. februar 2009

Kristen tobarnsfar drept i Orissa


ORISSA, INDIA: Hrudayananda Nayak, en 42 år gammel kristen tobarnsfar, ble funnet myrdet forrige uke. Hinduekstremister er mistenkt for drapet, som er begått i Pandangagu i Kandhamal distriktet. Det var den 19. februar at tobarnsfaren ble funnet med store hodeskader. Han hadde da forsøkt å ta en snarvei gjennom skogen, en tur som skulle bli fatal. Samme dag som han ble drept hadde en onkel av ham mottatt trussler. En mann hadde stått utenfor huset hans og ropt ut trussler mot de kristne. De skulle få sine hus brent ned, og en etter en skulle de drepes. Bildet viser en kirke som er blitt brent ned i forbindelse med tidligere hinduaksjoner mot de kristne i Orissa. La oss be for våre lidende trossøsken, og la oss spesielt huske denne sørgende familien.

søndag 22. februar 2009

Forfølgelsen mot iranske kristne intensiveresIRAN: Innholdet i anklagene mot to kristne som nylig ble arrestert og deretter løslatt, er fortsatt ukjent. De står i fare for å bli anklaget for 'apostasi', dvs frafall fra islam. Det gjør også en annen konvertitt som har sittet fengsel siden august i fjor.

To konverterte muslimer, Jamal Galishorani og hans kone Nadereh Jamali (bildet), som ble arrestert 21. januar 2009, (se tidligere artikkel fra 26. januar: Tre kristne arrestert i sine hjem) ble løslatt mot kausjon. Men saken deres er fortsatt åpen, selv om anklagene mot dem er ukjente, fortalte kilder til nyhetsbyrået Compass Direct News.

Myndighetene løslot Galishorani søndag 8. februar, og tjenestemenn ved Evin-fengslet løslot kona hans noen dager tidligere. Iranske kristne og internasjonale menneskerettighets-organisasjoner har fryktet at de skulle bli anklaget for «apostasi,» (frafall fra islam) – noe som kan straffes med døden i den shiamuslimske republikken.

En tredje kristen, den armenske Hamik Khachikian, som også ble arrestert i Teheran 21. januar, ble løslatt etter en uke, uten at det ble reist siktelse.

Galishorani-ekteparet og Khachikian er medlemmer av Teherans Pinsemenighet, en offentlig registrert kirke. Det ble sagt at de tre hadde holdt bibelstudier i hjemmene sine. Arrestasjonen av Galishoranis-paret og Khachikian er, ifølge en kilde, del av regjeringens økte trakassering av iranske kristne.

«Presset er konstant,» sier kilden. «Før kom og gikk det i bølger.»

Kilder fortalte til Compass Direct at Mahmoude Azadeh, en 55 år gammel kristen som har sittet fengslet i Mashhad siden slutten av august 2008, kan bli anklaget for apostasi.

Han venter å få høre hva han er anklaget for ved en rettshøring i Mashhad torsdag 12. februar. Anklagene kan inkludere siktelse for å ha dannet en kristen husmenighet og for å spre kristendom.

Azadeh har sittet i fengsel siden sikkerhetsagenter ransaket husmenigheten hans i Nishapur. Fem andre som ble arrestert sammen med ham, ble løslatt like etter. Azadeh har sittet to måneder i isolat, sa kildene.

Han ble arrestert første gang i juni 2007 i Nishapur for to dager, og etter at han og familien flyttet til Isfahan, arresterte myndighetene ham der i september samme år, sa en kilde.

I 2008 var det 73 dokumenterte arrestasjoner av kristne i Iran. En kilde som arbeider nær iranske kirker, forventer at det i år blir flere arrestasjoner. En høyprofilert kirkeleder ble også satt i varetekt i år, sa kilden, og han holdes fortsatt.

«Med det kommende valget i år, vil det bli flere arrestasjoner,» sa kilden. «Regimet styrer gjennom frykt, og de ønsker at de kristne skal være redde.»

I tillegg til de kommende valgene i vår, sa kilden, kan overdrevne tall på omvendelser fra velmenende organisasjoner utenfor Iran, medvirke til regjeringens økte granskning av kirken.

«En pastor i Amerika hevdet at bare i 2008 ble 800.000 iranere kristne,» sa kilden og la til at regjeringen anså et slikt høyt tall på konvertitter som en direkte trussel for sitt styre og begynte å slå ned på kirkene.

Kilden merket seg at mange iranere bærer zoroastriske symboler og krusifikser bare som et opprør mot regjeringen. «Det betyr ikke alltid at de er sanne troende,» sa han.

Den siste bølgen av arrestasjoner inkluderte også medlemmer av Baha'i-religionen.

Mens mange iranske kristne sitter i fengsel eller venter på rettssak, fortsetter regjeringen å debattere godkjenning av et forslag i straffeloven som vil kreve dødsstraff for mannlige konvertitter som forlater islam. Det iranske parlament godkjente den nye straffeloven i september i fjor, men Vekterrådet har ennå ikke behandlet forslaget.

Vekterrådet er satt sammen av seks konservative muslimske teologer oppnevnt av Irans religiøse leder og seks jurister oppnevnt av domstolene og godkjent av parlamentet. Fram til nå har dødsstraff for apostasi bare blitt utstedt ifølge rettslige tolkninger av sharia (islamsk lov).

Den foreslåtte loven i det iranske parlament vil gjøre det obligatorisk med dødsstraff for mannlige konvertitter, mens maksimumsstraffen for kvinner som forlater islam, er fengsel på livstid.

Mange iranske kristne tror at arrestasjonene i januar markerer starten på nye og sterkere straffereaksjoner fra myndighetene.

(Kilde: Compass Direct/Åpne Dører)

fredag 20. februar 2009

79 år gammel kinesisk troende mishandlet i fengsel i to år. Endelig løslatt8. februar ble 79 år gamle Shuang Shuying løslatt etter å ha sittet to år i fengsel for sin tro. Hun dro øyeblikkelig til et lokalt sykehus for å besøke sin dødende ektefelle, 91 år gamle Hua Zaichen. Det var i januar 2007 at Shuang Shuying og hennes sønn, pastor Hua Huiqi ble angrepet og såret av syv politimenn da de kom gående mot et av olympia hotellene i Beijing. De ble slått og sparket mens de lå nede, og så tatt med til en politistasjon for avhør. Sønnen fikk seks måneders fengsel, mens den nå 79 år gamle kvinnen fikk to år i fengsel. Deres forbrytelse: De trodde på Jesus. I fengselet har Shuang Shuying blitt utsatt for den mest grusomme behandling. Medfanger ble tvunnet til å kle henne naken og la henne bli stående alene om kveldene utenfor brakkene hvor fangene bodde, og gjøre det de kunne for å forhindre henne fra å sove. Fangevokterne har kastet urin i ansiktet hennes og truet henne på livet. Hun takker for alle som har bedt for henne, og sier at uten de helliges forbønn hadde hun ikke klart seg. Nå håper hun å kunne få tilbringe tid sammen med sin mann, som hun ikke har sett på disse to årene, og som nå er døende. La oss be for denne hardt prøvede familien.

300.000 drept for troen sin


NORD-KOREA: Det finnes titusener av kristne i Nord-Korea som sitter i konsentrasjonsleire. 300.000 kristne skal være drept på grunn av sin tro. Landet skal ha omkring 200.000 undergrunnskristne, kanskje så mange som en halv million. Det er minst 12 politiske fengsler og 30. arbeidsleire i landet, og altså mer enn en fjerdedel av de kristne er i fengsler eller konsentrasjonsleire. Det er generalsekretæren i Åpne Dører i Norge, Stig Magne Heitman som opplyser dette. Nord-Korea topper listen over de verste kristenforfølgerne. Heitmann sier til Dagen/Magazinet at den alvorlige situasjonen for de kristne i Nord-Korea er stort sett fortiet. Når landet omtales, så er det fattigdomsproblemene det fokuseres på. Det har tidligere gått store vekkelser over Nord-Korea. I 1945 var 13 prosent av befolkningen gjenfødte kristne, og landets hovedstad Pyongyang ble kalt Østens Jerusalem. La oss be for Nord-Korea spesielt i disse dager da regimet truer med å angripe Sør-Korea, og la oss spesiel huske på dem som sitter i fengsler og fangeleire for sin tro, og deres familier.

fredag 13. februar 2009

Hamid Shabanov kjent skyldigASERBAJDSJAN: Baptistpastor Hamid Shabanov er dømt til to års "korrigerende arbeidstjeneste" etterat han ble funnet skyldig i å ha oppbevart et illegalt våpen. Han insisterer på at beskyldningene mot ham er fabrikerte og falske, og vil kjempe for å renvaske sitt navn. Han oppholder seg nå i sitt hjem i landsbyen Aliabed, i det nordvestlige Zakatala distriktet. Om ikke beskyldningene mot ham frafalles, vil han etter dette ansees som kriminell etter aserbajdsjansk lov. Rettssaken mot Shabanov har vært en farse fra dag en av, og myndighetene har gjort seg skyldig i flere uregelmenterte handlinger. Straffen Habanov har fått tilsvarer åtte måneders fengsel. Shabanov har sittet syv måneder i arrest, og har 27 dager igjen å sone. Han har ingen jobb å gå til når han slippes fri, og har dermed heller ingen form for lønn eller underhold. Hvor lett det er å skaffe seg en jobb etter at man nå ansees som kriminell, kjenner vi ikke til. Men man kan jo tenke seg at problemene Hamid Shabanov nå står overfor, er mange. Generalsekretæren i Baptistsamfunnet i Aserbajdsjan, Ilya Zenchenko, sier at rettsavgjørelsen er urettferdig, men at de er glade for at Shabanov slipper en lengre fengselsstraff. La oss fortsette å be for Hamid Shabanov og menigheten han er pastor for.

tirsdag 3. februar 2009

Ny baptistpastor fengslet - Hamid Shabanov for retten i morgen, 4. februar


ASERBAJDSJAN: I morgen stilles baptistpastor Hamid Shabanov for retten. Det skjer samtidig med at landets myndigheter har fengslet enda en baptistpastor. Pastor Yuri Rudenko er pastor for en uregistrert baptistmenighet fra Alma Ata regionen. Han er den tredje baptistpastoren som blir fengslet for tre dager, etter å ha nektet å betale en bot for det myndighetene kaller 'uregistrert tilbedelse'. Også baptistkirker i Akmola regionen er blitt raidet av politiet, og en av deres pastorer står i fare for å bli arrestert i dag. Det er ikke første gang baptistpastorer i Aserbadsjan bøtlegges fordi deres menigheter ikke er registterte. I mars 2007 ble pastor Fauzi Gubaidullin dømt til tre dagers fengsel for å ha vært leder for en uregistrert menighet. En annen baptistpastor, Pyotr Panafidin, fikk samme straff for samme "forbrytelse" i februar 2006. Aserbajdsjan viser seg å være et farlig land å være kristen. Bildet viser medlemmer av en bapistmenighet i Aserbajdsjan i forbindelse med et besøk fra Sørstatsbaptistene fra USA.

100 kirker stengt i Rangoon. Pastorer trues med fengsel


MYANMAR/BURMA: Myndighetene i Rangoon har gitt ordre om at minst 100 menigheter i byen øyeblikkelig må slutte med å holde gudstjenester. Ordren kan berøre så mye som 80 prosent av alle menigheter i byen. 50 pastorer skal ha blitt tvunget til å undertegne fem ulike dokumenter som sier at gudstjenestevirksomheten må opphøre. Pastorene ble truet med fengsel om de ikke undertegnet dokumentene. Kristne i Burma er nå redde for at det skal bli forbudt også å holde møter i egne hjem. Tre kirker i Sør-Dagon er også blitt stengt. Det dreier seg om Den Evangeliske Baptistkirken, Karen Baptistkirke og Josvakirken i Dagon. La oss huske våre burmesiske trosfeller. Bildet viser en av kirkene i Rangoon.