fredag 17. september 2010

Mordtrusler mot pastorer i Nepal

NEPAL: Et år etter at politiet i Nepal avslørte en militant hindu organisasjon, som har bomber mot både kirkebygg og moskeer, blir kristne i dette fjellandet nok en gang truet på livet.

Nepals Kristne Råd, som er en paraplyorganisasjon for alle landets kirkesamfunn, kom sammen i Kathmandu dalen på onsdag for å drøfte situasjonen etter at flere kristne ledere har mottatt telefoner og brev gruppen som kaller seg Samyukta Jatiya Mukti Morcha - Den forente nasjonale frigjøringsfronten. Dette er en bevæpnet gruppe, som nå fremsetter konkrete trusler og krav om penger. Gruppen har fremsatt trusler mot kristne ledere i den østlige og vestlige delen av Nepal, og fra Kathmandu dalen. Også 1500 ansatte innen ulike offentlige etater i Nepal har mottatt lignende trusler. At denne gruppen er i stand til å utføre terrorhandlinger har de allerede vist.

Mange ledere er nå redde for egne og sine familiers liv. Vi anmoder alle som ber om å be spesielt for Nepal i disse dager. Glem ikke deres brødre og søstre som nå lever med overhengende fare for egne og andres liv.

torsdag 16. september 2010

Baptister dømt for møtevirksomhet

USBEKISTAN: Igor Voloshin, ble 21. august idømt en bot på 425,215 soms - eller 1.690 norske kroner - for å ha drevet ulovlig religiøs virksomhet. Voloshin tilhører en uregistrert baptistmenighet. Det ulovlige i følge de usbekiske myndighetene handler om at Voloshin har "undervist i religiøs tro uten spesialisert religiøs utdannelse og uten tillatelse fra det statlige religiøse organet, og for å ha gjort dette privat."

I samme rettsak ble også Nadezhda Matyukhina dømt for det samme forholdet. Hun er medlem av samme uregistrerte baptistmenighet som Voloshin, og er en kjent samvittighetsfange fra sovjet-tiden. Matyukhina slapp derimot med en advarsel. Hun er 85 år gammel og handikapet. I 1966 ble hun dømt for å ha holdt uautoriserte møter i sin leilighet. For dette ble hun dømt til tre år i arbeidsleir under særdeles vanskelige forhold. Både Matyukhina og Voloshin tilhører en baptistmenighet som av overbevisningsgrunner ikke vil la seg registrere.