fredag 28. november 2008

Nasjonalister, kosakker og ortodokse marsjerte mot baptistkirkeTilsammen 200 mennesker fra nasjonalistbevegelsen "Den slaviske unionen", sammen med kosakker og ortodokse kristne deltok i en ortodoks marsj til en av Lipetsk baptistmenigheter, 4. november. Lipetsk ligger sør-øst for Moskva. To netter senere ble 28 vinduer i baptistmenighetens lokaler ødelagt. Den ortodokse kirken krever å få kirkebygget tilbake vederlagsfritt, etter at baptistmenigheten har hatt tilholdssted her i mer enn 20 år. De tok den gang over et nedlagt kirkebygg, og har gjennom årenes løp investert betydelige beløp i bygget. Investeringene beløper seg til 22 millioner rubler, tilsvarende 53.000 USD. Baptistmenigheten som nå bruker bygget, teller 100 medlemmer. I april i år bestemte byrådet at menigheten må oppgi bygget vederlagsfritt. Årsaken skal være at de ikke har betalt skatt til fastsatt tid, noe menigheten selv bestrider. Pastor Vladimir Ilovaiskij sier at menigheten alltid har betalt sin skatt punktlig. "Har vi gjort oss skyldige i noe, burde jo myndighetene ha informert oss om dette, og eventuelt ilagt oss en bot," sier han. Det er ikke bare denne baptistmenigheten i Lipetsk som har vært utsatt for vandalisme. 23. oktober ble et leirsted som tilhører baptistene i Smolensk, nær grensen til Hvite-Russland fullstendig ødelagt.

"Snart vil det ikke være en eneste baptistmenighet igjen i Lipetsk"Baptister fra byen Lipetsk, som ligger 400 kilometer sør-øst for Moskva, klager over at russiske myndigheter på grunn av sitt byråkrati, skaper restriksjoner for deres virksomhet. To av byens menigheter har mistet sin legale status, på grunn av at de ikke har betalt skatt til rett tid. Skattesystemet er derimot komplisert, og menighetene mener at de har betalt til rett tid. En av disse baptistmenighetene har hatt tilhold i en nedlagt ortodoks kirke i mer enn 20 år. Uten legal status så kan de ikke forsvare seg i retten, når Den ortodokse kirke nå krever bygningen tilbake. En tredje baptistmenighet har mistet mulighet til å bruke et leid lokale, da dette skal brukes til annet formål i forbindelse med byutvikling. Menigheten har holdt til i disse lokalene i mer enn 20 år. Retten mener at menigheten har fått en invitasjon til å være med på en høring om byutviklingen i Lipetsk, men menigheten har aldri mottatt noen slik invitasjon. Pastor Vladimir Boyev, som er leder for en av baptistmenighetene i Lipetsk, en menighet som har 200 medlemmer, sier at snart vil det ikke være en eneste baptistmenighet igjen i denne byen. La oss be om at det ikke må skje!

torsdag 27. november 2008

Koptisk kirke påtent av muslimer mens menigheten var samlet til gudstjenesteTusenvis av muslimer tok til gatene, og angrep en koptisk kirke i en av forstedene til Kairo søndag. Deler av kirkebygget er brent ned, det er også en forretning samt to biler. To personer skal være skadet. Bakgrunnen for det hele er at man holdt på å utvide kirkebygget, og denne delen av kirken skulle innvies. En stor gruppe sinte demonstranter samlet seg utenfor kirkebygget, og ropte taktfast: "Vi vil rive kirken!" "Islam er løsningen" "Ingen Gud uten allah!" Folkemengden begynte å kaste store mengder stein mot kirkebygget, og tente på kirken. Dette skjedde mens presten og menigheten oppholdt seg inne i bygningen. En advokat som var til stede da dette skjedde, Nabil Gobrayel, forteller at det var en svært skremmende opplevelse. "De som sto utenfor ropte: Presten deres er død og Muhammeds arme kommer!" Det ser ut til å være en økende grad av hat som rettes mot de koptiske kristne for tiden.

tirsdag 25. november 2008

Evangeliske kristne i Mexico trues av tradisjonalister innen RomerkirkenDet er nå et økende press på evangeliske kristne i den sørlige delen av Mexico. Presset og findtlighetene kommer fra grupper innen Den katolske kirken. Det har vært flere tilfeller av direkte trussler, kristne som tilhører evangeliske kirker er blitt fratatt vann- og elektrisitetsforsyning, og enkelte er blitt fengslet. Fire kristne i Santiago Teotlaxco, som ligger i Ixtlan de Juarez distriktet, ble arrestert 16. november. Årsaken til dette er at de har nektet å betale felleskostnadene ved en tradisjonell katolsk festival. Det finnes 180 evangeliske kristne i denne byen, og deres naboer mener de har rett til å tvinge dem til å delta i festivalen. De evangeliske kristne på sin side ser på denne festivalen som ren avgudsdyrkelse av helgener og annen praksis fremmed for evangelisk kristendom. De kristne i området lever nå i frykt for å miste sine eiendommer som en straff fordi de ikke delta i den tradisjonelle katolske festivalen. Denne festivalen er en blanding av romersk katolisisme og ritaualer fra okkulte mexicansk tradisjon.

Koptisk pave forbyr sine medlemmer å be i egen bygning på grunn av muslimske trusslerDen koptiske paven, Shenunda III (bildet) har lagt ned forbud mot at medlemmer av hans kirke, skal be i en bygning som er eid av Den koptiske kirke i Kairo. Årsaken er voldsomme reaksjoner fra muslimsk hold. Egyptisk politi har arrestert minst seks personer utenfor denne bygningen de siste dagene. Det har forekommet steinkasting og det er satt fyr på flere parkerte biler. Bygningen det dreier seg om er en nedlagt fabrikk som Den koptiske kirken har kjøpt. Fra myndighetenes side heter det at man støtter seg til en lov som skriver seg tilbake til Det ottomanske riket. Der heter det de kristne må innhente tillatelse hos presidenten om de kan bygge en kirke, eller utvide eiendom de allerede har. President Hosni Mubarak har overlatt den delikate saken til en lokal guvernør. Egyptiske menneskerettighetsorganisasjoner sier saken vil forbli uløst innen egyptiske myndigheter innstifter en ny lov, som tar like hensyn til både muslimer og kristne. I mellomtiden forbyr altså den koptiske kirkes overhode sine medlemmer å be i denne bygningen. Han er redd volden mot dem skal tilta

mandag 24. november 2008

Trues med å miste hjem og eiendom og fratas alle sosiale goder fordi de ble kristneVi venter nå spent på nyheter fra Vietnam, etterat vietnamesiske myndigheter annonserte at de ville bruke gårdagen - søndag 23.november - til å tvinge en gruppe mennesker som har omvendt seg til Kristus til å vende tilbake til sin gamle avgudsdyrkelse. De som er blitt kristne tilhører et minoritetsfolk som kalles Hmong-folket. Landsbyene det gjelder er Lu Siu Tung. Denne ligger i Bac Ha distriktet. Når de lokale myndighetene i Bac Ha distriktet, som ligger i fjellregionen i Vietnams nordvestlige del, oppdaget at landsbyens befolkning var blitt kristne og hadde forlatt sine avgudsaltere, bestemte de seg for å sende representanter fra myndighetene dit. Tidligere denne måneden sendte de syv personer som alle representerte myndighetene på høyeste nivå. Dette var blant annet distriktspolitisjefen og sjefen for sikkerhetspolitiet i området. De understreket at myndighetene anså det å bli en kristen var en svært alvorlig offentlig fornærmelse. Kristne ledere i området sier at myndighetene vil avskjære alle de som blir kristne fra offentlige tjenestetilbud. Hjelper ikke disse truslene, vil de ta fra dem deres hjem og eiendommer, fysisk skade dem og sette dem i fengsel. La oss bruke denne uka til å be for de nye kristne blant Hmong-folket.


fredag 21. november 2008

Uoversiktelig for kristne i VietnamDe kristnes situasjon i Vietnam er uoversiktelig. Bare timer etter at vietnamesiske myndigheter hadde raidet en katolsk kirke i Hanoi sist lørdag, og forsøkt å drive de som var i kirken ut av bygningen, fikk Mennonitkirken i Vietnam lov til å holde sin årskonferanse. Mennonitene har fått endelig en offisiell godkjennelse, som det femte mindre kirkesamfunnet i 2008. En slik godkjennelse kan lette på vilkårene for arbeidet de ulike kirkene driver, men kan ikke sammenlignes med noen religionsfrihet. Dessuten kan en slik godkjennelse også føre til at myndighetene driver enda sterkere kontroll enn tidligere. La oss be for våre trossøsken i Vietnam denne helgen.

onsdag 19. november 2008

"Om ikke vesten tar imot oss, blir vi drept!"Kristne som er på flukt fra den irakiske byen Mosul, forsøker å komme seg til Tyrkia. En middelalderende flyktning som flyktet fra Irak for fire måneder siden, sier at det eneste håpet de kristne har er at vestlige land skal åpne seg opp for dem. "Vi har ikke noe annet håp," sier han og legger til: "Om ikke disse dørene åpnes, blir vi drept." Tyrkia er 99 prosent muslimsk, og de irakiske kristne som erpå flukt støter på mange problemer. Onsdag 12. november stormet militante islamister hjemmet til to søstre i Mosul, som tilhørte den Syrisk katolske kirken. Begge ble drept, og deres mor hardt skadet. Dette har skaket opp de kristne som befinner seg i Mosul. Problemet er at de ikke har noe steder i dra. Med Norges store engasjement i Midt-Østen, er det forunderlig at ikke utenriksministeren eller norske stortingsrepresentanter, engasjerer seg for Mosuls kristne.

mandag 17. november 2008

2300 kristne på flukt fra byen Mosul2300 kristne familier tvinges bort fra den irakiske byen Mosul, og vet ikke hvor de skal ta veien. De oppsøker kirker, klostre og venner. Myndighetene vurderer om de skal opprette flyktningeleire. Situasjonen er akutt. Det er kaldt. Mange er gamle og syke. Noen av de kristne har tatt seg over til Syria. De andre vet ikke hvor de skal dra. Fra ulike hold er de truet med vold av miltante muslimske grupper. Målet er å fordrive de kristne fra Mosul og områdene rundt. Denne helgen ble to kristne kvinner myrdet i sine hjem av maskerte gjerningsmenn. Frykten sprer seg på nytt i Mosul. Byens innbyggere vet at politiet som er satt inn for å beskytte dem, ikke kommer til å være der for alltid. La oss be for våre kristne trossøsken som nå er på flukt, mens vi sitter trygt og leser dette!

tirsdag 11. november 2008

Anklaget for å omvende muslimer til Kristus. Blir han dømt til døden som faren ble?

Det er grunn til å være bekymret for helsen og sikkerheten til Ramtin Soodmand (bildet), som nå venter på at saken skal mot ham skal komme opp for retten i Iran. Hans far, pastor Hossein Soodmand, ble henrettet på grunn av sin tro. Sønnen, Ramtin Soodmand, er arrestert anklaget for å ha "propagandert mot regjeringen". Den egentlige årsaken er at han er sønn av martyren Hossein Soodmand, og selv en brennende kristen. 22.oktober ble han løslatt mot kausjon i påvente av rettsaken. Da hadde han sittet to måneder i fengsel. Den gang lød anklagen på "proselytering", det vil si forsøk på å omvende muslimer til den kristne tro. Venner av familien Soodmand er redd for at Ramtin Soodmand vil vi dømt til døden, når saken mot ham kommer opp for retten. Ramtin er gift og har to døtre (bildet) La oss adoptere denne familien, og be daglig for dem!

søndag 9. november 2008

Den forfulgte kirkes søndag


Les om markeringen av Den forfulgte kirkes søndag på denne bloggen:

fredag 7. november 2008

Pastor Hamid Shabanov i husarrestBaptistpastor Hamid Shabanov er overført fra fengselet til husarrest. Det skjedde i forbindelse med en høring i Zaktala 5.november. Som vi har skrevet tidligere er pastor Shabanov anklaget for å ha oppbevart våpen ulovlig. Anklagene er fabrikert av myndighetene, for å få stengt den uregistrerte baptistmenigheten som Shabanov er pastor for. Neste høring i saken er berammet til 17.november. Baptistmenigheten som Hamid Shabanov er pastor for, er nektet registrering av myndighetene siden begynnelsen på 1990-tallet. Til tross for gjentatte forsøk på å få den registrert har myndighetene i Kasakstan nektet dette. På den andre siden sier de samme myndighetene at de ikke kan godkjenne menigheten, fordi den ikke er registert!

onsdag 5. november 2008

Evangeliske pastorer drepes og kidnappes i Colombia, Sør Amerika


Evangeliske pastorer i Colombia i Sør-Amerika er for tiden under et kolossalt press. 25. september forsvant pastor William Reyes. Siden har ingen hørt fra ham. Reyes, som er pastor for The Light and Truth Inter-American Church og medlem av pastorfellesskapet "Fraternidad de Ministros Evangélicos de Maicao", dro fra et møte i Valledupar tidlig om morgenen den dagen, for å reise hjem. Etter det forsvinner alle spor. Familiemedlemmer og pastorkollegaer frykter nå at han er drept av illegale bevæpnede grupper, som opererer i det nordlige Colombia. De siste månedene er tre pastorer drept ulike steder i landet, og tre pastorer er savnet.

tirsdag 4. november 2008

Iraks president lover pengestøtte til forfulgte kristneIraks president, Jalal Talabani (bildet), lover å bistå landets kristne som er på flukt med 900.000 dollar. Det gjelder i første rekke de kristne familiene som er blitt tvunget til å forlate byen Mosul i det nordlige Irak. Pengene skal brukes for å sikre frihet og menneskelige og religiøse rettigheter, heter det i en uttalelse fra presidenten. Iraks nye president har kurdisk bakgrunn. Mer enn halvparten av Mosuls kristne befolkning, tilsvarende 13.000 personer eller 2.300 familier, flyktet fra byen i oktober. Guvenøren i provinsen Ninive, Khastro Goran, sier at flyktningestrømmen har avtatt i den senere tiden. Kilde: CNN.

Baptistpastor satt fri under dramatiske omstendigheter i MexicoPastor Manuel Jesus Tec (bildet), som ble kidnappet Tijuana i Mexico 21. oktober, er satt fri under dramatiske omstendigheter! Pastoren som tilhører Sørstatsbaptistene, ble torturert av sine kidnappere, og blir behandlet på et sykehus i San Diego. Uten vann og mat ble han holdt i et bur, sansynligvis på et gårdsbruk. 59 årige Tec bærer tydelig preg av å ha vært under et kolossalt press disse 11 dagene. Kidnapperne ble rasende hver gang pastor Tec ville be. Hele ansiktet til pastor Tec var dekket av tape, mens han ble holdt kidnappet og kidnapperne kastet styre mot ansiktet hans. Det var politiet som fant pastor Tec, delvis nedgravd i sanden. Rett før Tec ble funnet hadde politiet hørt skudd. Det var kidnapperne som hadde skutt med maskinpistol mot pastor Tec, mens han var delvis nedgravd, men ikke truffet ham. Skuddene avslørte dem. Pastor Tec ble fortalt av kidnapperne at de hadde skutt og drept hele hans familie. Dette var oppspinn, men på denne måten forsøkte de å knekke ham. La oss be for pastor Tec og hans familie, at de må få hjelp til å komme seg igjennom denne traumatiske hendelsen. Pastor Tec ble kidnappet da han kjørte over grensen til Mexico sammen med sin kone og en av sønnene. Kidnapperne har ikke oppgitt noen grunn for at de valgte nettopp ham, men sansynligheten er stor for at de var ute etter penger.

mandag 3. november 2008

Pastor Shabanov venter fortsatt på at rettsaken mot ham skal begynneRettssaken mot baptistpastoren Hamid Shabanov trekker i langdrag. Myndighetene i Aserbajdsjan har utsatt den til i morgen, 5. november. Om den da vil bli gjennomført da er fortsatt usikkert. Det var i juli at pastor Shabanov ble arrestert mistenkt for å ha oppbevart våpen. Mistankene har ingen rot i virkeligheten. Årsaken til at rettssaken også er blitt utsatt en rekke ganger, er et forsøk på å knuse den lille menigheten ved å spre flokken. Pastor Shabanov risikerer tre års fengsel. La oss huske ham i bønn disse dagene, og den lille uregistrerte baptistmenigheten han er pastor for.