fredag 26. desember 2008

Buddhister fordriver ung familiefar fra sitt hjem i BangladeshBuddhister i det sørøstlige Rangamati-distriktet i Bangladesh fordrev en ung far fra sitt hjem fordi han er blitt en kristen. Buddhistene i Asambosti har advart 27 år gamle Sujan Chakma, og sagt at han ikke får vende tilbake til sitt hjem. 18 desember ble han banket opp av de lokale buddhistene, etter at han for fire måneder siden ble en kristen. Han forsøkte en periode å vende tilbake til sitt hjem om natta, men ble stanset. Sujan Chakma er eneforsørger for sin 26 år gamle kone, Shefali Chakma og deres seks år gamle sønn. Buddhistene har sagt at om Sujan vender hjem vil han være i alvorlige problemer. La oss be for denne unge familien med en ung tro på Jesus at de må forbli trofaste mot Jesus.

onsdag 24. desember 2008

Koptisk mor nektes omsorgsretten til sitt barnTil tross for at egyptisk rettsvesen har gitt en kristen mor omsorgen for hennes tre år gamle datter, nekter egyptisk politi å gi moren barnet. Barnets far konverterte til islam i mai 2006, fordi han ville skilles fra barnets mor for å gifte seg med en annen kvinne. 7. august fikk moren rettens medhold i at hun skal ha omsorgsretten til barnet. Men politiet nekter å gi barnet tilbake til moren. Menneskerettighetesadvokaten Naguib Gobrail sier at politiet "insisterer på at barnet må forbli hos sin far, fordi de ellers er redd for at barnet vil spise svinekjøtt, drikke vin, gå til kirken og bli utdannet på søndagsskolen." La oss denne julaften huske på denne kristne egyptiske mor som ikke får lov å være mor til sin tre år gamle datter.

fredag 19. desember 2008

13 nyfrelste holdes fanget i pagode. De skal tvinges til å bli buddhister igjen13 personer som nylig tok imot Jesus som sin Frelser, holdes fanget i en pagode av buddhistiske munker og lokale myndigheter i det sørøstlige fjellområdet av BanglaDesh. Buddhistmunkene og de lokale myndighetene vil tvinge dem til å vende tilbake til buddhismen. De 13 personene som tilhører et stammefolk, ble tatt med makt og ført til en pagode 1o. desember, og blir holdt der mot sin vilje. De vil bli holdt i pagoden i 10 dager for å gjennomgå ritualene for å bli buddhister. De er blitt barbert på hodet og ikledd safrangule buddhistiske kapper. Flere kristne som bor i det samme distriktet som de 13 som er tatt til fange, har flyktet i frykt for sine liv. Lokale myndigheter har truet med at de slå dem som ikke vil omvende seg til buddhismen, og drepe dem som på nytt gir sine liv til Jesus. La oss be om at de 13 må være tro mot Jesus og at mange flere buddhister i dette området må bli frelst! Illustrasjonsfoto av buddhister fra Bangladesh

torsdag 18. desember 2008

Kirkebygg vandalisert av vietnamesiske myndigheter. Fire mennesker skadet

Lokale myndigheter i Dak Lak provinsen gjorde i går alvor av trusslene om å ødelegge en helt ny trekirke som ble oppført i september av kristne blant Hmongfolket. Kirkebygget sto oppført i landbyen Cu Hat. Det var klokken syv om morgenen i går, at lokale myndighetspersoner godt støttet av politiet og bygningsarbeidere, dukket opp utenfor kirken som tilhører Vietnam Good Mission and Church. Rivingsrabeidet startet en og en halv time senere. Flere av menighetens medlemmer som var møtt frem for å hindre rivingen, ble slått av politiet og fire mennesker ble skadet. Blant de skadede var et barn som hadde fått brukket armen av politiets voldsomme fremferd, og en gravid kvinne som hadde besvimt etter å ha blitt skutt med en elektrisk pistol i magen. Man frykter at hun vil miste barnet. De kristne sørger nå over de skadede og at de har mistet kirken sin så tett oppunder julefeiringen. Pastoren sier at de ansvarlige tror de kan gjøre hva som helst, og at ingen vil bry seg om at det skjer i og med at det skjer på så avsidesliggende områder som dette. Men noen vet, og gjennom denne bloggen er du blitt gjort oppmerksom på uretten som skjer med disse våre kristne trossøsken. La oss huske på dem i bønn.

mandag 15. desember 2008

500 kristne drept i Nigeria, deriblant 4 pastorer
Drapene på kristne i Nigeria fortsetter med uforminsket styrke. Et muslimsk angrep 28.-29. november førte til at 500 mennesker ble drept, deriblant fire pastorer. I tillegg ble 40 kirkebygg ødelagt. Blant de drepte er pastor Joseph Yari (bildet) som tilhører Den evangeliske kirke i Vest-Afrika. Pastor Emmanuel Kyari i Christ Baptist Church, i Tudun Wada, forteller til Compass Direct, at pastor Yari døde i det han forsøkte å hjelpe sine menighetsmedlemmer etter at deres kirkebygg var brent ned av den muslimske mobben. 'Pastor Yari sto ved siden av min kone da han ble skutt,' forteller pastor Emmanuel Kyari. Samtidig med at muslimer skjøt pastor Yari til døde, ble også tre andre kristne skutt. To av dem døde momentant.

fredag 12. desember 2008

Strid om et av verdens eldste klostre. Svenske myndigheter legger press på TyrkiaMens det er taust fra den norske regjeringen, har Sveriges utenriksminister Carl Bildt uttrykt uro over det som skjer med det syrisk-ortodokse Mor Gabriel klosteret (bildet) i Tyrkia. Mor Gabriel klosteret er et av verdens eldste klostre. Det er grunnlagt allerede i år 397. Det er biskopsete for Turabdin provinsen i det sørøstlige Tyrkia, og har stor symbolverdi for assyrere fra hele verden. Nå risikerer Mor Gabriel klosteret å bli konfiskert av tyrkiske myndigheter. De kristnes situasjon i Tyrkia er utsatt, og utenriksminister Carl Bildt sier at den svenske ambassaden i Tyrkia, vil ha en særskilt oppmerksomhet på denne saken. Tyrkernes ønske om å konfiskere Mor Gabriel klosteret blir av den svenske utenriksministeren tatt på dypeste alvor. Bildt henviser til EU's retningslinjer for å forsvare menneskerettighetene, og legger dermed et betydelig press på de tyrkiske myndighetene. La oss takke Gud for at Carl Bildt er tydelig i denne saken, og la oss be for de som arbeider i den svenske ambassaden i Tyrkia om at de må få visdom i møte med de tyrkiske myndighetene. La oss be om at den syrisk-ortodokse kirken får beholde dette viktige klosteret.

onsdag 10. desember 2008

Arrestasjonen av kinesiske husmenighetsledere fortsetter


Mens kinesiske myndigheter samtaler med kinesiske husmenighetsledere, fortsetter de samme myndighetene å stanse deres møter og gudstjenester og arrestere deres ledere. Nylig ble 400 studenter tvunget til å sverge at de ikke skulle delta i de kristnes sammenkomster. Gjennom samtalene med de kinesiske husmenighetslederne forsøker myndighetene å få til en dialog. Sannsynligvis fordi kinesiske myndigheter for alvor begynner å frykte for de kristnes innflytelse. Tre Selv Kirken, som er fullstendig kontrollert av myndighetene, har de siste månedene hjulpet enkelte husmenigheter med bibler. Hva dette egentlig skyldes er usikkert. Det kan ha sammenheng med myndighetenes forsøk på å vinne husmenighetens tillit, slik at de senere kan få bedre kontroll med dem. 3. desember ble en husmenighet i Tai Kang i Henan provinsen raidet av politiet. De arresterte 50 kristne. Dagen før ble en husmenighet i byen Xiji i Shandong provinsen raidet av sikkerhetspolitiet. Her ble 20 kristne ledere arrestert.

Voldelige angrep mot pinsemenighet - ingen stilt for rettenFremdeles er ingen av de antatte gjerningsmennene i de voldelige angrepene mot en pinsemenighet i byen Kuznetsk (bildet) i Penza regionen i Russland stilt for retten. Det var to angrep. Tre personer deltok i det første, åtte i det andre. Angrepene skjedde i april i år. De som deltok på møtene i pinsemenigheten ble truet med våpen, pastoren ble slått helseløs, og angriperne truet med å drepe ham. De truet også med å komme tilbake, og de truet menigheten til ikke å gå til politiet. Utenfor menighetslokalet stod det mennesker og ropte: "Sektene er alle steder!" "Dere må bli ødelagt!" Det har vært stille siden angrepene på menigheten i april. Menighetens pastor vegrer seg for å gjøre noe med saken. "Vi skal tross alt bo her," svarer han. En lokalavis skal ha oppmuntret til angrepene, og har fått en advarsel fra myndighetene. Denne lokalavisen har gjengitt ekstremt anti-protestantisk materiell. La oss be for våre trossøsken i Kuznetsk.

tirsdag 2. desember 2008

Vellykket fredskonferanse i Georgia15.-16. november arrangerte den svenske misjonsorganisasjonen Ljus i Öster, tidligere Slaviska Missionen i samarbeide med andre, en fredskonferanse i Tbilisi (bildet) i Georgia. Der proklamerte man: "I Kristus er russere, ossetere og georgiere ett." Over 300 deltok på konferansen. Blant de første som hjalp georgiere som flyktet fra nedbrente byer i Sør-Ossetia til Georgias hovedstad Tbilisi, var pinseforsamlingens russiske pastor Vitalij Ivanov og hans medarbeidere. Pinseforsamlingenes raske hjelp, lenge før de selv hadde fått noen garantier om hjelp utenfra, er blitt lagt merke til av georgiske myndigheter og har gitt dem økt respekt. Høydepunktet i fredskonferansen var da pastor Vitalij Ivanov tok initiativet til å be om tilgivelse for den uretten som var blitt begått i forbindelse med krigføringen mellom Russland og Georgia. Han fikk gjensvar fra både georgiere og ossetere. Noe av det viktigste som skjedde på konferansen var nettopp at forholdet mellom ulike kristne ble bedret. Den georgisk-ortodokse kirken er dominerende og øvrige kristne grupper betraktes som sekter. På fredskonferansen var det talere både fra baptistene, katolikkene og den ortodokse kirken. Det var første gangen at en georgisk-ortodoks prest talte i et møte arrangert av pinsevenner. På fredskonferansen var det også deltagere fra Sverige - blant annet Peder Malm fra Västerås pinseförsamling, Norge, Finland, Estland, Østerrike, Tyskland og England.