lørdag 26. juni 2010

Angrep mot pinsevenner i Tamil Nadu

INDIA: Åtte biler som sto parkert utenfor møtehallen til årskongressen for en pinseunion i Inda ble satt i brann fredag. Indisk politi måtte åpne ild for å få angriperne unna stedet hvor de kristne kom sammen. Om ikke politiet hadde grepet inn kunne hele konferansestedet og de som var der vært i stor fare.

Angrepet mot pinsevennene skjedde utenfor New Grace Jesus With Us Pentecostal Church i Mathikere i Hosur i den indiske delstaten Tamil Nadu (bildet). Årsaken til angrept, som man antar kommer fra militante hinduer, er ukjent.

fredag 25. juni 2010

To pinsepastorer banket opp av mobb i Bangalore

INDIA: To pastorer tilhørende pinsesamfunnet Assemblies of God, ble angrepet og banket opp av en gruppe hindu-ekstremister onsdag 23. juni. Angrepet fant sted i Bangalore.

I følge Global Council of Indian Churches hadde pastor Shiju Kuriakose (35) og pastor Jayan (30) fra Nitya Vachanam Bethel Assemblies of God gått hjem til et menighetsmedlem for å be denne dagen, men da de fant at denne ikke var hjemme, dro de til et annet hjem for å be der. Etter bønnesamlingen bestemte de to seg for å gå til et lokalt teahus for å drikke en kopp tea sammen. Plutselig dukket en gruppe hindu-ekstremister opp på motorsykler. Disse gikk øyeblikkelig til angrep på de to, og banket dem opp med jernstenger. De to pastorene pådro seg alvorlige skader og kvestelser, og måtte fraktes til behandling på et lokalt sykehus i Bangalore. La oss huske dem i våre forbønner.

Baptistpastor arrestert i Kasakhstan

KASAKHSTAN: Baptistpastor Oleg Voropaev, som hører til i den nordlige Pavlodar regionen, er det siste offer for innstramningene fra de kasakhiske myndighetens side mot landets kristne. Pastor Voropaev ble nylig arrestert for å ha ledet en gudstjeneste i en uregistrert baptistmenighet. I retten sa Oleg Voropaev seg ikke skyldig i anklagene mot seg. En menighet som ikke har egen bankkonto trenger ikke å registrere seg i Kasakhstan, og trenger heller ingen godkjennelse for å møtes. Kasakhiske borgere er i utgangspunktet garantert religionsfrihet, men det er tydelig at myndighetene anser baptistene for å være farlige samfunnsborgere. Pastor Voropaev ble 8. juni idømt en bot på syv månedslønninger. Voropaev er også leder for en sammenslutning av baptistkirker som nekter av prinsipielle grunner å la seg registrere. De mener at en registrering vil medføre at de verdslige myndigheter blander seg inn i en menighets indre anliggender. Det er fjerde gangen Vopopaev blir bøtelagt. Også andre pastorer i denne sammenslutningen er idømt bøter for lignende forhold.

søndag 20. juni 2010

Bedehus og kristne spart i Kirgisistan

KIRGISISTAN: Selv om situasjonen har roet seg noe, er det fortsatt spent flere steder i landet. Våre kontakter i Kirgisistan forteller at i byen Osj, som kanskje er det stedet som er hardest rammet av opptøyene, ble det drept mennesker bare hundre meter unna forsamlingslokalet til baptistkirken. Ingen av bedehusene - som disse forsamlingene kalles - er rammet av brann eller hærverk, og ingen av medlemmene er - så langt vi vet, drept eller skadet. Våre venner bringer stor takk til Gud for dette under midt oppe i all lidelsen de gjennomgår. Antallet drepte og skadede er usikkert. Det som er sikkert er at antallet er høyere enn det myndighetene oppgir. Vi ber våre forbedere at dere fortsetter å be for Kirgisistan. Be for de mange Nytestamentene som er spredt rundt om i landet. Representanter for Norsk Misjon i Øst var de første til å dele dem ut, etter at Nytestamentet ble oversatt til kirgisisk.

mandag 14. juni 2010

Baptistmenighet farlig for hvite-russiske myndigheter

HVITE-RUSSLAND: Det er tydelig at Kristi Pakts Reformerte Baptistkirke er farlig for hvite-russiske mydnigheter. Baptistkirken i Minsk har vært utsatt for myndighetenes trakasering i årevis, pg pastor Georgij Viazovskij (med blomstene på bildet), har sonet fengselstraff på grunn av sin tro og sin tjeneste.

I 2006 ble pastor Georgij Viazovskij holdt i fengsel i 10 dager. En blomstrende søndagsskole med 100 barn, som ble drevet av pastor Viazovskij, ble redusert til fire. I følge myndighetene opphørte menigheten å eksistere og foreldrene til barna ble fortalt at pastoren for den nå ikke-eksistrenede menigheten var en farlig sektleder. Men denne baptistmenigheten i Minsk var slett ikke opphørt å eksistere. Det var bare noe myndighetene i Hvite-Russland sa.

Vi er derfor glade for å kunne fortelle at noe er i ferd med å skje i Minsk. Denne baptistmenigheten lar seg ikke stoppe av myndighetene. De satser fortsatt på å nå barna med evangeliet. For tiden deltar 25 barn og ungdommer på søndagsskolen, flere av disse er blitt introdusert til arbeidet gjennom sommerleirene som menigheten arrangerer.

Nå i mai var pastor Viazovskij sammen med sin kone Ludmila og to av deres søndagsskolelærere på en ukes langt besøk i Metropolitan Tabernacle i London. Her fikk de del i noe av det nye søndagsskolematerialet denne menigheten har produsert, og fikk innblikk i hvordan menigheten organiserer søndagsskolearbeid som samler store mengder barn. Pastor Viazovskij var elev ved London Reformed Baptist Seminary fra 1992-1994 og støttes av Metropolitan Tabernacles misjonsfond.

lørdag 12. juni 2010

Blodige opptøyer i Kirgisistan - vi anmoder om forbønn

KIRGISISTAN: Vi anmoder nå alle våre venner om å be for Kirgisistan denne helgen. Opptøyene i landet er nå blitt så alvorlige at kirgisiske myndigheter ber Russland om hjelp. Det er unntakstilstand flere steder i dette sentral-asiatiske landet. Byen Osj står i brann. Frem til nå er 65 personer drept og over 900 såret i harde treffninger. Det er særlig sør i landet hvor opptøyene finner sted.

Som vi har meddelt tidligere har evangeliske kristne i Kirgisistan opplevd forfølgelser, trakasering og også fengsling de siste årene. På nåværende tidspunkt har vi ikke noen opplysninger om hvordan det står til med våre trossøsken, om noen av dem har mistet livet eller er berørt av opprøret. Vi kommer tilbake til dette så fort det foreligger noen meldinger fra dem.

I mellomtiden anmoder vi som sagt våre lesere til å be for Kirgisistan.

Du finner flere opplysninger her:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10008756

fredag 11. juni 2010

Evangeliske kristne i Dagestan får det vanskeligere

DAGESTAN: Situasjonen til de evangeliske kristne i den russiske republikken Dagestan, som ligger ved Kaspihavet i det nordlige Kaukasus, blir alt vanskeligere. Dagestans største evangeliske menighet, Hosiannakirken, kunne frem til tidlig denne våren drive sitt fengselsarbeid. Plutselig satte myndighetene en stopp for dette. Pastor Artur Suleimanov forteller til Forum 18 at også forandret sin tidligere postive holdning til menighetens arbeid blant rusmisbrukere. Heller ikke dette arbeidet kunne menigheten føre videre.

Tre andre pinsepastorer forteller at medlemmer av deres menigheter har hatt problemer med politiet. Noen av dem er til og med blitt hindret i å delta på menighetens gudstjenester. I en landsby stanset politisjefen gudstjenesten i en protestantisk menighet, i det han pekte på landsbyens moske og sa: Det er min lov.

Dagestan utgjør et uromoment i dagens Kaukasus. Republikken har grenser til Georgia og Aserbadsjan. Flesteparten av landets innbyggere har muslimsk bakgrunn, majoriteten er Sunnimuslimer, minoriteten Shia. Av landets 2,5 millioner innbyggere er 3000 pinsevenner. Det finnes også like mange jøder i Dagestan som det finnes pinsevenner. De er lokalisert i og rundt byen Derbent, som ligger sør i landet. Det finnes ikke statistikk eller andre opplysninger enn for pinsevennene.

tirsdag 8. juni 2010

Iranske pastorer fengsles, utsettes for tortur og livstruende sykdommer

IRAN: De to siste månedene har kristne i Iran fortalt historier som er sammenlignbare med de lidelsene apostelen Paulus ble utsatt for. Mens Paulus kunne fortelle om at han var blitt banket opp, hadde lidd skibbrudd og blitt steinet, kan iranske kristne fortelle om at de er blitt utsatt for grusomme opphold i fengsler, blitt mishandlet, fratatt søvn over lengre tid, og utsatt for smitte av dødelige sykdommer.

Det hele begynte med arrestasjonen av pastor Behrouz Sadegh-Khanjani i januar. Etter at han ved Guds nåde ble løslatt, har vi fått del i noe av det som skjedde med ham. Han ble med hensikt satt i en celle hvor de innsatte var smittet med hepatitt og AIDS. Myndighetene håpet at han ville bli smittet av dette. Etter at han ble løslatt opplever han stadige trusler fra myndighetene om at han vil bli arrestert på ny, og han får ikke lov til å forlate Iran.

Et annet eksempel er pastor Behnam, som er pastor for en menighet i en iransk by. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke oppgi hvilken by. Han er ikke bare blitt fengslet, men også torturert. Hans helsetilstand er svært dårlig og han holder på å forkomme under elendige fengselskår. Men husker ham?

Broder Yousef, som er pastor i en annen by, er også blitt arrestert. Han nektet å akseptere at barna hans skulle undervises i koranen.

Hører du noen snakke om de iranske kristnes situasjon i din kirke, blant norske myndigheter. Vi må ikke la dette kunne skje uten at vi reagerer i bønn, og i protest mot det iranske regimet!

Se også:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10001317

torsdag 3. juni 2010

Kristen landsby i Vietnam jevnet med jorden


VIETNAM: En hittil ukjent episode i Vietnam kommer nå for dagen. 1. april i år ankom vietnamesiske sikkerhetssoldater og representanter for myndighetene landsbyen Plei Kon K'mo i distriktet Cu Pah i Gia Lai provinsen, med bulldozere og jevnet landsbyen med jorden. Landsbyens beboere, som for det meste er kristne, kunne bare se på at husene deres og trærne omkring ble smadret og gjort til pinneved. De forsøkte å forhindre ødeleggelsene, men sikkerhetsstyrkene truet dem med elektriske batonger og våpen. Den dyrkbare jorda rundt landsbyen ble også ødelagt, og stedet konfiskert av myndighetene. I løpet av en dag mistet 357 mennesker hjemmene sine, og ble tvunget opp i fjellene, hvor det er svært vanskelig å dyrke noe spiselig.

La oss be for landsbybeboerne som nå har mistet alt de eier.