lørdag 25. juli 2009

8 kristne arrestert - fire savnet i Xinjiang provinsenKINA: Situasjonen for Uigurene har vært fremme i media ganske lenge nå i og med konflikten med kinesiske myndigheter. Men vi har hørt lite eller ingenting om de kristne uigurenes situasjon. Nå vet vi at 3. juli ble en husmenighet i A'Ler området av Xinjiang provinsen ble raidet av politiet. Åtte kristne ble arrestert. Fire av disse holdes fremdeles i varetekt. To amerikanere av kinesisk opprinnelse er savnet. På grunn av opptøyene i Xinjiang provinsen har myndighetene gjort det nærmest umulig å kommunisere. Vi ber om forbønn for de kristne i dette området, som hvor politiet nå bruker konflikten som et påskudd til å angripe de kristne forsamlingene. Klikk på kartet, så får du et bedre bilde av hvor Xinjiang provinsen og de uiguriske områdene av Kina er.

Kinesiske kristne tvinges til å holde møtene utendørsKINA: Høstregnets kirke, som vi har omtalt tidligere på denne bloggen, må fremdeles holde sine samlinger utendørs. For sjette gang i år må de 89 medlemmene holde sine gudstjenester uten åpen himmel. Kirkelokalet deres er stengt, og politiet hindrer dem fysisk fra å kunne holde sine møter i et hotel som de har benyttet til dette formålet. Sist de møttes på dette hotellet ble møtet stormet av representanter for sikkerhetspolitiet. Menighetens medlemmer oppfordrer oss fortsatt til å be for dem.

onsdag 8. juli 2009

Funksjonshemmet nektes å gå på møter i baptistkirken og fratas kristen litteraturUSBEKISTAN: Gafur Yusupov, som bor i et hjem for funksjonshemmede, har fått forbud mot å gå på møter i den lokale baptistmenigheten. Myndighetene har også beslaglagt alle hans kristne bøker, kassetter og han får ikke lov til å ha noen form for kontakt med sine trossøsken. Da representanter for baptistmenigheten hvor Gafur Yusupov er medlem henvendte seg til hjemmet hvor Yusupov bor, fikk de beskjed om å ta kontakt med sikkerhetspolitiet. Da representantene for baptistmenigheten spurte hjemmet for funksjonshemmede med hvilken lovhjemmel de kunne tillate seg å nekte Gafur Yusupov å ta del i deres møter, fikk de til svar at "baptistene er blitt bedt om å fremvise et papir på at de har lov til å drive sin virksomhet. Bare når dere har et slikt papir kan vi tillate at Gafur Yusupov får ta del i deres møter."

Gafur Yusupov har ikke bein. Han lever i Sakhovat Uyi i Fergana. Baptistmenigheten som Gafur tilhører er en del av Rådet for baptistmenigheter. Deres forsamlinger nekter å la seg registrere, i det de mener at en registrering betyr at staten kan blande seg inn i menighetenes indre anliggender. De hevder også at Usbekistans grunnlov gir dem frihet til å utøve sin tro. De siste årene har medlemmer av baptistmenigheten hentet Gafur Yusupov i en rullestol for å ta ham med på sine møter. Når han nå fratas sine rettigheter til å tro umyndiggjøres han også. Han har ingen rett til å uttale seg selv, enda Gafur Yusupov ikke er psykisk syk eller er funksjonshemmet på annen måte enn at han ikke har bein å gå på! Selv ikke sin Bibel eller sine kristne bøker får han beholde. La oss be for en hardt prøvet Gafur Yusupov og hans hjemmemenighet. Myndighetenes trakassering og forfølgelse av de kristne i Usbekistan er økende, og det gjelder i særlig grad baptistene som oppfattes som er trussel mot myndighetene. Det er jo ganske utrolig at en funsjonshemmet kristen kan utgjøre en trussel mot et lands myndigheter! Kilde: Forum 18

tirsdag 7. juli 2009

Nord-Korea truer kristen organisasjon som hjelper forfulgte kristneVoice of the Martyrs, som ble grunnlagt av Richard Wurmbrand, har mottatt en anonym fax, hvor de trues med represalier om de fortsetter å sende fax'er med kristent innhold til Nord-Korea. "Noe forferdelig vil komme til å skje med dere!" Faxen skal være sendt fra Nord-Koreas ambassade i Finland. De siste årene har Voice of the Marryrs samlet nordkoreanske faxnr og brukt disse til å sende faxer med kristent innhold. Ledelsen for Voice of the Martyrs er glade for denne faxen fra Finland, fordi det betyr at fax'ene de sender til Nord-Korea blir lest!

Les journalist Kerstin Doyle's artikkel om dette i svenske Dagen. Du finner den her:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173473

La oss be for den lidende kirke i Nord-Korea, som virkelig er under hardt press. I dette landet er det virkelig sant at vi taler om en Martyrkirke. Be om at mange skal bli frelst gjennom innholdet i disse faxene, og be om beskyttelse for de som arbeider i Voice of the Martyrs.

mandag 6. juli 2009

Uigurene kjemper for frihet og selvstendighetKINA: Minst 140 mennesker er drept i sammenstøt mellom demonstranter og politifolk i Urumqi i den nordvestlige provinsen Xinjiang i Kina. Flere hundre skal være arrestert.
20 millioner mennesker fra 47 ulike etniske grupper bor i Xinjiang. Den autonome regionen nordvest i Kina grenser til Afghanistan, Russland og flere sentralasiatiske land. Rundt 8,3 millioner av befolkningen tilhører den muslimske folkegruppen uigurene, som lenge har følt seg sosialt og økonomisk marginalisert i Kina.
Det svenske Misjonsselskapet tok opp arbeid blant uigurene i 1892. Innen 1930 hadde 300 uigurer kommet til tro på Jesus. Mange av dem led martyrdøden for sin tro. I dag kjenner vi bare til 50 uigurer som tror på Jesus. De lever i to små fellesskap i Kina, men vi vet også at det finnes minst 400 kristne uigurer som befinner seg i Kasakhstan. Det er viktig å huske disse i våre bønner. La oss be om at de blir bevart i troen. Og la oss be for det som skjer i Kina. Kinesiske myndigheter slår ned på fredelige demonstrasjoner, og har stemplet flere uigurgrupper som terrorister med bånd til al-Qaida. Menneskerettsgrupper beskylder på sin side Kina for å utnytte terrorpåstandene for å slå ned på grupper som kjemper for minoritetens rettigheter. Det er lenge siden det har vært slike blodige opptøyer i Kina. Det ulmer under overflaten. La oss be for uigurene, at de må få oppleve frihet og fred, og ikke minst at de må oppdage hvem Jesus er: deres Frelser! Be også for uigurene som bor i Norge. Kanskje dette er Guds besøkelsestid for dette unådde folkeslaget?

Mer informasjon her:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/kina/artikkel.php?artid=560810

http://www.vl.no/verden/article4447649.ece

fredag 3. juli 2009

Kinesiske husmenighetsledere ber oss instendig om å be for demKINA: Som vi har skrevet tidligere har kinesiske myndigheter intensivert arbeidet med å få ødelagt Høstregnets kirke. 21. juni stormet 10 politimenn en konferanse menigheten holdt på et hotel i Chengdu i Sichuan provinsen. Her ble det lest opp en kunngjøring om at menigheten var erklært for ulovlig av myndighetene. Etter at denne kunngjøringen var lest, forsøkte menighetens medlemmer å komme seg ned til elvebredden for å fortsette konferansen. Da satte myndighetene inn opprørspolitiet for å hindre dem i å ta seg ned til elva. Medlemmene av Høstregnets kirke, som er en menighet på i overkant av 100 medlemmer, oppfordrer nå sine medsøsken over hele verden til å stå sammen med dem i bønn. "Be ikke bare for oss, men be for den lidende kirke i Kina," oppfordrer de. Ja, la oss virkelig gjøre det!

På bildet ser vi fire av eldstebrødrene i Høstregnets kirke: Eldste Chen, Eldste Zhou, eldste Li Heping og eldste Wang Yi.

Kinesisk pastor og kone dømt til staffearbeid - menighetslokalet stengt


KINA: Pastor Dou Shaowen og hans kone Feng Lu som tilhører Klippekirken i Zhengzhou city, Henan, er nylig dømt til et års omskolering i en fangeleir på grunn av "illegal religiøs virksomhet". 25. juni ble straffen omgjort for pastor Shaowens kone. Hun får sone i husarrest slik at hun kan ta seg av parets 12 år gamle datter. Hun må regelmessig melde seg for politiet, og har fått vite at om hun deltar i "illegal religiøs aktivitet" igjen vil hun umiddelbart bli sendt tilbake til arbeidsleiren. Pastor Dou Shaowen og hans kone ble arrestert 14. juni da flere 10-talls offiserer fra sikkerhetspolitiet stormet lokalet der Klippekirken har sitt møtested og holder sine gudstjenester. Sikkerthetspolitiet filmet og tok bilder av de 100 som deltok på gudstjenesten. Etterpå tok de strømmen i lokalet, og tvang de kristne ut av bygningen. Den ble så forseglet (se bildet). Dette for å forhindre menigheten fra å bruke sitt eget lokale. Fem andre kristne, Li Zhemin, Wei Jianhua, Zhang Julin, Ma Jianbo og Li Cuiying ble også fengslet. De er dømt til 15 dagers fengsel og må betale 800-900 Yuan i bot.

onsdag 1. juli 2009

Kinesiske myndigheter forsøker å stanse Høstregnets kirkeKINA: Medlemmer av Høstregnets kirke (bildet) i Chengdu i Sichuan provinsen i Kina, apellerer til kristne verden over om å stå med dem i bønn. Høstregnets kirke er en del av den omfattende husmenighetsbevegelsen i Kina som nå teller over 100 millioner kristne. Kinesiske myndigheter har den siste tiden spesielt vært ute etter å ødelegge denne menigheten. De gjør det ved å forsøke å hindre menigheten i å samles. Høstregnets kirke har omtrent 120 medlemmer samt møtebesøkende. Myndighetene har forsøkt å bryte opp møtene en rekke ganger. Sist det skjedde var 21 juni. Da dukket det opp 10 politimenn og stanset gudstjenesten som pågikk. Wang Yi, en fremtredende kinesisk advokat, som er medlem av menigheten møtte president George Bush i 2006. Han har nå sendt et brev til de kinesiske myndighetene hvor han protesterer på den behandlingen menigheten får. 26. juni forfattet Alliansen for kinesiske husmenigheter, et nettverk bestående av mer enn 250.000 medlemmer har også protestert på den behandlingen Høstregnets kirke har fått. Vi oppmuntrer Martyrkirkens venner til å be for denne menigheten som nå blir forfulgt.