mandag 31. mai 2010

Amerikaner utvist fra Usbekistan

USBEKISTAN: En amerikansk statsborger er forvist fra landet på grunn av ulovlig misjonsvirksomhet. Det er usbekiske myndigheter som meldte dette fredag.

Amerikaneren, som hadde lært seg å snakke usbekisk, fikk etter hvert god kontakt med usbekiske studenter. Han drev bibelstudiegrupper i sitt eget hjem. Navnet på den amerikanske misjonæren har ikke usbekiske myndigheter oppgitt, men de opplyser at han er baptist.

onsdag 26. mai 2010

Kinesisk pastor vil heller sitte fengslet enn bli forvist fra Kina

KINA: Wang Dao (bildet), pastor for Liangren kirken, velger å sitte i fengsel, fremfor å bli forvist fra Kina. Wang Dao fortalte sine advokater fredag at han nekter å gå i eksil, og har forberedt sitt hjerte på å sitte i fengsel i mange år fremover.

Siden Wang Dao ble pågrepet og fengslet 9. mai har sikkerhetspolitiet i Guangzhou nektet ham å få møte sin advokat. Dette er et brudd på kinesisk lov. Etter mange forsøk fra hans advokater på å få møte sin klient lykkes de endelig 21.mai. De fikk møte ham der Wang Dao nå sitter arrestert, i Panyu distriktet i byen Guangzhou. Pastor Dao nekter å godta anklagelsene mot ham fra kinesiske myndigheter. Han er blant annet anklaget for å ha forstyrret offentlig orden da han har samlet mennesker for å lytte til evangeliet.

Dao's advokater forteller at pastor Wang Dao er ved godt mot og god helse, og at han oppfordrer menigheten til å være frimodige og fortsatt å komme sammen, selv om deres pastor nå er fengslet. I fengslet hvor Wang Dao nå sitter er bibler og salmebøker forbudt. Til sine advokater gav Wang Dao uttrykk for at han savnet sin Bibel veldig mye. Nå kan han motta brev, og det er ikke noe i veien for at disse brevene kan inneholde bibelsitater og salmevers. La oss huske pastor Wang Dao i våre bønner.

Hinduer river kirkebygg og plasserer avgud på stedet

INDIA: Radikale hinduer angrep en kirke som er under oppføring i Anantpur i Andhra Pradesh, 23 mai. De rev ned deler av bygningen, og satte opp en statue av avguden Hanuman på tomten. Kirkebygget ble angrepet av den radikale hindugruppen Rashtriya Swayam Sevaks. Menigheten som bygger kirken har alle tillatelser i orden fra indiske myndigheter.

Pastor Vijay gikk til stedets politistasjon, sammen med noen medlemmer av menigheten, for å anmelde herverket, men politiet avviste å motta anmeldelsen!

torsdag 20. mai 2010

Fire kinesiske husmenighetsledere dømt til arbeidsleir

KINA: I dag kommer det melding om at fire pastorer fra Henan-provinsen er dømt til ett år i arbeids- og omskoleringsleir. Det dreier seg om Gao Jianli, som er pastor for Tianmao bykirke og Liu Yunhua, Hua Yulan og Zheng Yumei.

Henan-provinsen er en av de mest folkerike provinsene i Kina, med omtrent 100 millioner innbyggere. Det er i Henan-provinsen det finnes flest kristne i Kina. Her har en vekkelse pågått i mer enn 30 år. Enkelte husmenighetsledere kaller Henan-provisen for "Kina's Galilea".

Vi anmoder våre lesere om å be for de fire pastorene som nå må oppholde seg i en arbeidsleir. Oppholdene her er harde og svært krevende, og mange har bukket under for sykdom.

onsdag 19. mai 2010

Mobb angrep pastor - politiet anla sak mot pastoren

INDIA: 20 hinduer tilhørende en gruppe som kaller seg Bajarang Dal angrep en gudstjeneste i Nagar 2. mai. Mobben slo pastor Elisha, og andre troende som var til stede på gudstjenesten og som forsøkte å forsvare ham.

Hinduene som angrep pastor Elisha tok ham med til politistasjonen, hvor de klaget over at noen av menighetens medlemmer hadde forsøkt å forsvare ham! I stedet for å arrestere hinduene, anla politiet sak mot pastor Elisha for å ha holdt gudstjeneste i et ikke registrert lokale.

Politiet anmodet også pastor Elisha om ikke å holde gudstjenester eller aktiviteter av noe slag i det huset hvor han holder til.

Bibelskoleelever angrepet med jernstenger

INDIA: Syv bibelskoleelever ble alvorlig skadet da ukjente gjerningsmenn stormet bibelskolen til misjonsorganisasjonen The Gospel for Asia, søndag kveld. Bibelskolen holder til i Mombai. Bibelskoleelevene forberedet kveldsmaten da en de ukjente gjeringsmennene angrep. De var bevæpet med trestokker og jernstenger.

Hva som er bakgrunnen for det uventede angrepet vites ikke.

tirsdag 18. mai 2010

Marokanske kristne våger ikke lenger å komme sammen til gudstjenester

MAROKKO: 28 utlendinger er blitt utvist fra Marokko siden 10. mai. Dette utgjør den andre bølgen av utvisninger fra kristne fra landet. Tidligere i år ble understreket at proselytisering er ulovlig i følge markokansk lov, og de første utvisningene ble gjennomført. I den første bølgen ble 40 amerikanske statsborgere og flere av andre nasjonaliteter utvist fra Marokko.

De som nå er utvist kommer fra Storbritania, Frankrike, Sveits, Spania, Nederland, Canada, New Zealand, Guatemala, Colombia og Korea.

Utvisningene av utledningene fører også til problemer for den nasjonale kirken i landet. En pastor som bor i nærhete av Marrakech, som vi må skjule identiteten til på grunn av sikkerhetshensyn, sier at de har sett seg nødt til å stanse all gudstjenstevirksomhet:

"Vi er redd for at de skal angripe oss når vi kommer sammen til møter. Derfor kommer vi ikke lenger sammen. Vi tror at neste fase fra myndighetene er å angripe landets kristne borgere. Kanskje de leter etter anledninger til å rette anklager mot oss slik at de kan raide møtene og arrestere de som er der."

Det sier mye om hvor dramatisk situasjonen er for de kristne i Marokko når de ikke våger å komme sammen for å feire gudstjeneste.

mandag 17. mai 2010

Kinesisk politi arresterer fire år gammelt barn

KINA: Kristne i Henan-provinsen opplever økt press fra kinesiske myndigheter. Om morgenen den 25. april stormet åtte politioffiserer et møte i Chimmei by husmenighet i Neixiang området. De fotograferte, tok fingeravtrykk og registrerte alle troende som befant seg der. Etter å ha gjort unna denne jobben, tok de med seg ni personer. Syv av disse fikk senere 5, 10 og 15 dagers fengselstraff. De arresterte måtte betale oppholdsutgifter for å sitte fengslet disse dagene! Noen kvittering for innbetalingen har verken de eller deres familier fått.

Det var 20 personer tilstede på møtet i husmenigheten. Deriblant en Bie Xiumin, en mor, og hennes fire år gamle sønn. Moren og barnet var blant de arresterte! Aller nådigst fikk hennes svigermor hente barnet på politistasjonen på kvelden.

søndag 16. mai 2010

Død og sult resultat av at 48 kristne er forvist fra landsbyen sin i Laos

LAOS: Helsetilstanden til de kristne som ble forvist fra landsbyen Katin i Saravan provinsen i januar er nå forverret. De lider fra lang tids mangel på mat og rent vann. Mangelen på mat og vann har ført til diare, dehydrering, øye- og hudinfeksjoner, besvimelser og generell svakhet.

En kristen ved navn Ampheng døde plutselig i april mens han ba for to andre som var innlagt på sykehus, på grunn av deres elendige levekår. Årsaken til at Ampheng døde er ikke klarlagt ennå.

De 48 kristne ble forvist fra landbyen Katin fordi de ikke ville frasi seg sin tro. De er blitt tvunget til å bygge midlertidige tilfluktsteder i jungelen, omlag seks kilometer fra landsbyen sin. Her har de overlevd på det de har funnet av det som er mulig å spise. Vannet de har drukket er ikke rent.

Tidlig i mai gav myndighetene dem lov til å vende tilbake til landsbyen for å hente ris som familiene deres hadde, for å hindre at de skulle sulte ihjel. Noen har også forsøkt å dyrke opp jorden, men siden ustyret som brukes til dette er konfiskert av myndighetene, har dette vært svært vanskelig.

Glem ikke våre lidende venner i Laos i dine forbønner.

fredag 14. mai 2010

11 kristne fengslet fordi de ba - blant dem små barn


ERITREA: 9. mai arresterte eritreiske myndigheter 11 kristne, inkludert kvinner og barn, i hovedstaden Asmara. Pastor Mesfin, pastor Tekie, en mann ved navn Isaac og hans fire barn, og fire kvinner, ble arrestert mens de ba sammen i deres hjem i Maitemenai i Asmara. De arresterte tilhører Kristi Troskirke, som har eksistert i Eritrea siden 1950. Den tilhører de evangeliske kirkene som ble bannlyst av eritreiske myndigheter i 2002. Eritreiske myndigheter godkjenner kun fire religiøse grupper: Islam, Den eritreisk Ortodokse kirke, Den romersk-katolske kirke og Evangelisk lutherske kirke i Eritrea. Alle andre grupper sees på som illegale og har ikke tillatelse til å holde møter, selv ikke i private hjem.

Mer enn 3000 eritreiske kristne er fengslet. Mange soner fengselsstraffer under umennesklige forhold i kjellere, kontainere som står ute i solsteiken og i militærbrakker. Flere kristne er blitt mishandlet på en så grusom måte at de er blitt lamme eller blinde. Noen har også mistet livet under disse forholdene. De fengslede er aldri blitt stilt for noen rett. Kjennere av Eritrea sier at forholdene til landets kristne har gått fra vondt til verre. La oss huske dem i våre bønner.

onsdag 12. mai 2010

Baptister i Bangladesh angripes med bambusstokker, tvinges fra sine hjem og nektes vann og mat

BANGLADESH: I den siste tiden har baptister i Bangladesh blitt utsatt for et økende antall angrep fra islamistiske og buddhistiske grupperinger. Etter en serie med angrep ble fire kristne familier tvunget til å forlate landsbyen hvor de er vokst opp. Buddhistiske ekstremister, har utøvd et konstant press mot de kristne, for å forsøke å tvinge dem til å frasi seg sin kristne tro og bli buddhister. Fredag 30. april kom en gruppe på 20-25 menn bevæpnet med bambusstokker, for å angripe hjemmene til en gruppe baptister. De avbrøt et ukentlig kristent møte og de ropte og truet de 11 medlemmene av husmenigheten, Lotiban Baptistkirke, i området Jammindhonpara, som er lokalisert 340 kilometer sørøst for Dhaka. Dagen etterpå angrep de huset til en kristen og tok fire menn til fange, dro ut kvinnene som befant seg i huset og banket opp disse. Angriperne truet de kristne med at de ville bli drept om de ikke konverterte til buddhismen innen 24 timer. Mennene ble så satt fri men de ble truet og advart mot å holde kristne møter.

Buddhister har marsjert i gatene i Jammindhonpara med store bannere hvor det står: "Kristne har ikke rett til å leve i samme område som buddhister!" og "Dere har ikke lov til å bygge kristne kirker."

Den lille baptistforsamlingen i Jammindhonpara har siden desember i fjor blitt utsatt for disse alvorlige truslene og sjikanen. Buddhister har gjentatte ganger forsøkt å stanse de 11 fra å møtes, og få fjernet pastoren. De kristne er nå nektet å bruke byens drikkevann, og kunne kjøpe varer i forretningene. Ingen vil la dem få arbeid når de hører at de er kristne.

En av menighetens medlemmer, 65 år gamle Biraj Kumar Chakma, forteller om angrepet som skjedde ham og hans familie 2. mai:

"To timer før gudstjenesten skulle begynne brøt en gruppe menn seg inn i huset vårt og banket og slo oss. Når de andre kristne fikk høre om dette flyktet de til en annen landsby. Vi forlot alt og løp. Men vi forlot ikke Jesus. Vi vil forbli trofaste mot Guds ord."

søndag 9. mai 2010

Situasjonen for de kristne i Sentral-Asia forverres

SENTRAL-ASIA: Situasjonen for de evangeliske kristne i de sentral-asiatiske republikkene blir stadig vanskeligere. Presset fra de muslimske myndighetene øker. Det kom frem under en konferanse som ble holdt i Moskva i tiden 22-24 april. Konferansen ble arrangert av Den euro-asiatiske føderasjonen av Evangeliske kristne/Baptistene. Myndighetene i Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan og Usbekistan omfavner i økende grad de poltitiske modellene de finner i Iran og Saudi-Arabia, og har disse som sine forbilder. Det sier mye om alvoret i situasjonen. Presidenten for Baptistunionen i Kirgisistan, Genrikh Foth, fortalte konferansedeltagerne i Moskva at moskeer bygges overalt. Antallet moskeer i Kirgisistan er nå på 3000, mens det finnes 150 kristne menighetslokaler i landet. "Vi føler presset fra muslimene fra alle kanter," sier Genrikh Foth. Lederne for baptistforsamlingene i Turkmenistan og Usbekistan får ikke lenger lov til å reise utenlands. Private hus som eies av kristne overvåkes, for å hindre det myndighetene kaller illegale samlinger. Det vil si at kristne kommer sammen for å be eller holde gudstjeneste.

"Situasjonen i dag er mye verre enn i Sovjettiden," fortalte en av konferansens deltagere. Import av kristen litteratur er svært vanskelig å få til, og må nå smugles inn. Bøker konfiskeres ved grenseovergangene, og elektronisk datautstyr blir gjennomgått og innholdet slettet.

I Usbekistan blir både de registrerte og de uregistrerte baptistene utsatt for meget hardhendt behandling.

"Men baptister er hengitte til å stå fast under økende hardt press," sa Foth i sin tale, og la til: "ja mer enn før!"

Heller ikke baptistene i Kirgisistan ser lyst på situasjoen etter den politiske krisen i landet. Det hersker stor usikkerhet om hvordan den nye ledelsen vil forholde seg til landets kristne. Presidenten for Den sentral-asiatiske føderasjonen for Evangelisk kristne/Baptistene, Vyacheslav Nesturuk, opplyste under konferansen at de registerte baptistene i de fem sentral-asiatiske landene teller rundt regnet 18.000 troende. I tillegg finnes det ca 4000 uregistrerte.

Vi anmoder våre forbedere om å øke bønnetrykket for Sentral-Asia.

torsdag 6. mai 2010

Kinesisk husmenighet tvunget til å holde møter i en park

KINA: 2.mai tvang kinesiske myndigheter eieren som leide ut lokaler til en husmenighet i Liangren til å stenge dørene. Døren til det leide lokalet ble boltet igjen og forseglet. Menigheten tvinges nå til å ha møtene utendørs. Denne husmenigheten har den siste tiden flyttet møtene sine fra hotel til hotel, men hver gang har politiet nektet dem å holde møter. Menigheten planlegger neste gudstjeneste utendørs i Guangzhou folkepark. Pastoren for menigheten, Wang Dao, er flere ganger blitt arrestert de siste to årene. Siste gang det skjedde 4. mars, da politet hentet ham mens han spiste lunsj på en restaurant.

mandag 3. mai 2010

19 år gammel iraner midlertidig løslatt - anklaget for å lederansvar i husmenighet

IRAN: Daniel Shahri, en 19 år gammel gutt fra byen Isfahan, er løslatt mot kausjon, etter at han ble arrestert 11.april for å ha ledet en husmenighet i hjembyen. Farsi Christian News Network melder at Daniel Shahri ble løslatt 24. april. Anklagene mot den unge gutten går ut på at han har krenket Islam og for å ha "propagandert for den kristne tro." Daniel Shahri venter nå på at saken hans skal komme opp for det iranske rettsapparatet. Sin unge alder til tross leder altså 19 åringen en husmenighet. Vi må ikke glemme at også Timoteus var en ung mann når han fikk lederansvar. La oss huske ham i våre forbønner