søndag 9. mai 2010

Situasjonen for de kristne i Sentral-Asia forverres

SENTRAL-ASIA: Situasjonen for de evangeliske kristne i de sentral-asiatiske republikkene blir stadig vanskeligere. Presset fra de muslimske myndighetene øker. Det kom frem under en konferanse som ble holdt i Moskva i tiden 22-24 april. Konferansen ble arrangert av Den euro-asiatiske føderasjonen av Evangeliske kristne/Baptistene. Myndighetene i Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan og Usbekistan omfavner i økende grad de poltitiske modellene de finner i Iran og Saudi-Arabia, og har disse som sine forbilder. Det sier mye om alvoret i situasjonen. Presidenten for Baptistunionen i Kirgisistan, Genrikh Foth, fortalte konferansedeltagerne i Moskva at moskeer bygges overalt. Antallet moskeer i Kirgisistan er nå på 3000, mens det finnes 150 kristne menighetslokaler i landet. "Vi føler presset fra muslimene fra alle kanter," sier Genrikh Foth. Lederne for baptistforsamlingene i Turkmenistan og Usbekistan får ikke lenger lov til å reise utenlands. Private hus som eies av kristne overvåkes, for å hindre det myndighetene kaller illegale samlinger. Det vil si at kristne kommer sammen for å be eller holde gudstjeneste.

"Situasjonen i dag er mye verre enn i Sovjettiden," fortalte en av konferansens deltagere. Import av kristen litteratur er svært vanskelig å få til, og må nå smugles inn. Bøker konfiskeres ved grenseovergangene, og elektronisk datautstyr blir gjennomgått og innholdet slettet.

I Usbekistan blir både de registrerte og de uregistrerte baptistene utsatt for meget hardhendt behandling.

"Men baptister er hengitte til å stå fast under økende hardt press," sa Foth i sin tale, og la til: "ja mer enn før!"

Heller ikke baptistene i Kirgisistan ser lyst på situasjoen etter den politiske krisen i landet. Det hersker stor usikkerhet om hvordan den nye ledelsen vil forholde seg til landets kristne. Presidenten for Den sentral-asiatiske føderasjonen for Evangelisk kristne/Baptistene, Vyacheslav Nesturuk, opplyste under konferansen at de registerte baptistene i de fem sentral-asiatiske landene teller rundt regnet 18.000 troende. I tillegg finnes det ca 4000 uregistrerte.

Vi anmoder våre forbedere om å øke bønnetrykket for Sentral-Asia.

Ingen kommentarer: