onsdag 19. mai 2010

Mobb angrep pastor - politiet anla sak mot pastoren

INDIA: 20 hinduer tilhørende en gruppe som kaller seg Bajarang Dal angrep en gudstjeneste i Nagar 2. mai. Mobben slo pastor Elisha, og andre troende som var til stede på gudstjenesten og som forsøkte å forsvare ham.

Hinduene som angrep pastor Elisha tok ham med til politistasjonen, hvor de klaget over at noen av menighetens medlemmer hadde forsøkt å forsvare ham! I stedet for å arrestere hinduene, anla politiet sak mot pastor Elisha for å ha holdt gudstjeneste i et ikke registrert lokale.

Politiet anmodet også pastor Elisha om ikke å holde gudstjenester eller aktiviteter av noe slag i det huset hvor han holder til.

Ingen kommentarer: