fredag 12. juni 2009

Tre års fengsel og 177.000 i bot for å selge bibler

KINA: 10. juni ble Shi Weihan (38) dømt til tre års fengsel, og idømt en bot på 177.000 kroner. Årsak? Shi Weihan er pastor for en husmenighet og drev samtidig en kristen bokhandel i Beijing. Myndighetene anser virksomheten som kriminell. Samtidig med at Shi Weihan fikk dommen sin, er vi kjent med at tre andre personer som har arbeidet med å trykke bibler har fått sine dommer. Hva disse dommene går ut på og hvilke personer dette dreier seg om, har vi ikke noen informasjon om på dette tidspunktet. Shi Weihan er diabetiker, og har en ustabil diabetes som blir forverret av fengselsoppholdet. Han trenger derfor mye forbønn! Shi Weihans kone, Zhang Jing (bildet) får nå aleneansvar for deres 12 år gamle datter Shi Jia og deres 8 år gamle datter Shi En Mei og for arbeidet i husmenigheten. De trenger virkelig vår forbønn og støtte. Botens størrelse er også så stor at det er nærmest umulig for dem å kunne klare å betale den.

tirsdag 9. juni 2009

Baptistpastor fengslet for fem dager


KASAKHSTAN: Pastor Vasilij Kliver må sitte fem dager i fengsel, etter at han har nektet å betale en bot for å lede en gudstjeneste i en uregistrert baptistmenighet. Vasilij's kone Maria og deres fem barn fikk tillatelse til å se sin far, før han ble ført bort etter å ha mottatt dommen i går, den 8. juni. Politiet nekter å opplyse hvor mannen skal sone fengselsstraffen. Til tross for at politiet har gitt beskjed om at menigheten må slutte å komme sammen, sier Maria Kliver at de ikke kommer til å etterkomme dette. Menigheten vil fortsette å komme sammen til gudstjenester og bønnemøter. Pastor Vasilij Kliver er blitt bøtelagt en rekke ganger for å lede den uregistrerte baptistmenigheten i Aktobe. Første gang i 2003 da han ble bøtelagt to ganger, og to ganger i 2004. Han ble bøtelagt en gang i 2006 og en gang i 2008. Menigheten er flere ganger blitt dømt til å stenge dørene for kortere og lengere perioder, men dette forhindrer ikke menigheten fra å vokse. La oss be for våre uredde trossøsken i Kasakhstan. I tillegg til de mange uregistrerte baptistmenighetene i landet, finnes det også 200 registrerte baptistmenigheter med ca 11.000 medlemmer. Hvor mange uregistrerte som finnes og hvor mange medlemmer de har, har vi dessverre ingen oversikt over.