tirsdag 9. juni 2009

Baptistpastor fengslet for fem dager


KASAKHSTAN: Pastor Vasilij Kliver må sitte fem dager i fengsel, etter at han har nektet å betale en bot for å lede en gudstjeneste i en uregistrert baptistmenighet. Vasilij's kone Maria og deres fem barn fikk tillatelse til å se sin far, før han ble ført bort etter å ha mottatt dommen i går, den 8. juni. Politiet nekter å opplyse hvor mannen skal sone fengselsstraffen. Til tross for at politiet har gitt beskjed om at menigheten må slutte å komme sammen, sier Maria Kliver at de ikke kommer til å etterkomme dette. Menigheten vil fortsette å komme sammen til gudstjenester og bønnemøter. Pastor Vasilij Kliver er blitt bøtelagt en rekke ganger for å lede den uregistrerte baptistmenigheten i Aktobe. Første gang i 2003 da han ble bøtelagt to ganger, og to ganger i 2004. Han ble bøtelagt en gang i 2006 og en gang i 2008. Menigheten er flere ganger blitt dømt til å stenge dørene for kortere og lengere perioder, men dette forhindrer ikke menigheten fra å vokse. La oss be for våre uredde trossøsken i Kasakhstan. I tillegg til de mange uregistrerte baptistmenighetene i landet, finnes det også 200 registrerte baptistmenigheter med ca 11.000 medlemmer. Hvor mange uregistrerte som finnes og hvor mange medlemmer de har, har vi dessverre ingen oversikt over.

Ingen kommentarer: