mandag 22. februar 2010

Usbekisk TV angriper landets baptister - barn nektet å delta på gudstjenester

USBEKISTAN: Usbekiske myndigheter fortsetter angrepene på landets baptister. Valerij Konovalov er dømt til å betale en bot, etter å ha nektet å stille opp i en rettssak mot tre ledere innen den usbekiske baptistunionen. Disse tre er blitt dømt til å betale det myndighetene kaller ubetalt skatt, og to av dem er også blitt fjernet fra sitt arbeide. I forbindelse med rettsaken har usbekisk TV sendt reportasjer med søkelys på landets baptister. Som følge av dette har foreldre med barn i skolen blitt innkalt til møter, hvor de er blitt advart av skoleledelsen. Barna er blitt tvunget til å skrive under på erklæringer at de ikke skal delta på gudstjenester eller andre kristne møter. TV programmet som var et massivt angrep på baptistene ble sendt på den statlige TV kanalen den 11.februar. La oss fortsette å be for de kristne i Usbekistan som lider for sin tro. Bildet er fra en usbekisk baptistmenighet.

lørdag 13. februar 2010

Kristne tvunget ut av kirken sin


LAOS: Medlemmer av en kristen forsamling i Saravan-provinsen - både voksne og barn - ble 18. januar tvunget ut av sin kirke. Under selve gudstjenesten dukket det opp 100 politifolk og myndighetspersoner. Med våpen i hånd tvang de medlemmene av forsamlingen ut av kirkebygget, og krevde at de skulle frasi seg sin tro. Alle eiendelene til medlemmene av forsamlingen ble konfiskert, og seks hus av i alt 11 hus ble ødelagt. Når de kristne nektet å etterkomme ordren om å fornekte sin tro, ble de tatt med utenfor landsbyens port og en politivakt ble satt utenfor byporten, slik at de ikke kunne vende tilbake. De kristne i denne landsbyen har vært utsatt for mye trakassering og forfølgelse. I juli 2008 ble en kristen drept i denne landsbyen, men til tross for forfølgelse vokser menigheten.

torsdag 11. februar 2010

Myndighetene raider baptistmenigheter i Turkmenistan ledet an av sjefmuftien

TURKMENISTAN: Turkmenske myndigheter intensiverer kampen mot de kristne, og i særlig grad baptistene. En rekke menigheter er blitt oppsøkt, og ved noen av disse besøkene deltok sjefmuftien Rovshen Allaberdev. Han er imam for Dashoguz regionen og lederen for det regionale religiøse rådet. Allaberdev ble ledsaget av flere myndighetspersoner og de konfiskerte Bibler og kristen litteratur. 22 baptister er innbrakt til politiet, hvor de er blitt avhørt og tvunget til å skrive under på en erklæring hvor de lover at de ikke skal oppsøke kristne møter mer. To av menighetene som særlig er i myndighetens søkelys er Baptistmenigheten "Lysets sti", som holder til i den nordlige byen Dashoguz, og en pinsemenighet som kaller seg "Verdens fred" i den sørøstlige byen Mary. Mer enn 100 kristne bøker er konfiskert.

tirsdag 9. februar 2010

Politiet planter bevis for å kunne arrestere baptister i Usbekistan

USBEKISTAN: Tohar Haydarov, en baptist, er arrestert i den sentrale Syrdarya regionen, anklaget for å være i besittelse av narkotika. Myndighetene er nå i ferd med å opprette sak mot Haydarov for en kriminell handling. Det var 18 januar at Tohar Haydarov ble arrestert. Men benekter forholdet og sannsynligheten er stor for at det narkotiske stoffet er planet. Usbekiske myndigheter har i lengre tid drevet en intensiv jakt på uregistrerte kristne, og i særlig grad på baptister. I Tashkent regionen raidet politiet et fredelig husmøte arrangert av en lokal baptistmenighet. De som var til stede ble ført til politistasjonen for avhør, flere av dem ble banket opp, før de ble løslatt. Også disse kan bli anklaget for en kriminell handling, nemlig det faktum at de kom sammen i et hjem for å holde et kristent møte. Så lenge menigheten ikke er registrert er slikt ulovlig i Usbekistan. Medlemmer av baptistmenigheten som Tohar Haydarov tilhører forteller Forum 18 at Haydarov bar preg av å bli slått i ansiktet, og at dette var hovnet opp. La oss huske våre usbekiske trosbrødre i forbønn.

mandag 8. februar 2010

Kvinne idømt minimum 100 månedslønninger fordi hun holdt gudstjeneste i sitt hjem

KASAKHSTAN: Myndighetene i Kasakhstan har ilagt en kvinne ved navn Zhanna-Teresa Raudovich, 100 ganger minimun månedslønn i bot, fordi hun har åpnet hjemmet sitt for gudstjenester. Politiet stormet en søndagsgudstjeneste som ble holdt i kvinnens hjem. Til stede var flere baptistkvinner med sine barn. Politiet sier i en uttalelse at de har "oppdaget et illegalt funksjonerende religiøst samfunn." Det var 17. januar at politiet raidet hjemmet til Raudovich, som ligger i landsbyen Ayteke Bi i Kazalin-distriktet. Det er uvisst om Zhanna-Teresa Raudovich har mulighet til å betale den høye boten. Hun er mor til seks barn og har ingen betalt jobb. I såfall vil det reises sak mot henne, hvor hun vil bli anklaget for kriminell virksomhet. En annen baptist, Dimitrij Leven, vil bli deportert fra Kasahstan på grunn av sin misjonsvirksomhet. Han har innklaget saken sin for en høyere rettsinnstans.

Bildet viser kvinner tilhørende en annen baptistmenighet i Kasakhstan.