torsdag 11. februar 2010

Myndighetene raider baptistmenigheter i Turkmenistan ledet an av sjefmuftien

TURKMENISTAN: Turkmenske myndigheter intensiverer kampen mot de kristne, og i særlig grad baptistene. En rekke menigheter er blitt oppsøkt, og ved noen av disse besøkene deltok sjefmuftien Rovshen Allaberdev. Han er imam for Dashoguz regionen og lederen for det regionale religiøse rådet. Allaberdev ble ledsaget av flere myndighetspersoner og de konfiskerte Bibler og kristen litteratur. 22 baptister er innbrakt til politiet, hvor de er blitt avhørt og tvunget til å skrive under på en erklæring hvor de lover at de ikke skal oppsøke kristne møter mer. To av menighetene som særlig er i myndighetens søkelys er Baptistmenigheten "Lysets sti", som holder til i den nordlige byen Dashoguz, og en pinsemenighet som kaller seg "Verdens fred" i den sørøstlige byen Mary. Mer enn 100 kristne bøker er konfiskert.

Ingen kommentarer: