tirsdag 9. februar 2010

Politiet planter bevis for å kunne arrestere baptister i Usbekistan

USBEKISTAN: Tohar Haydarov, en baptist, er arrestert i den sentrale Syrdarya regionen, anklaget for å være i besittelse av narkotika. Myndighetene er nå i ferd med å opprette sak mot Haydarov for en kriminell handling. Det var 18 januar at Tohar Haydarov ble arrestert. Men benekter forholdet og sannsynligheten er stor for at det narkotiske stoffet er planet. Usbekiske myndigheter har i lengre tid drevet en intensiv jakt på uregistrerte kristne, og i særlig grad på baptister. I Tashkent regionen raidet politiet et fredelig husmøte arrangert av en lokal baptistmenighet. De som var til stede ble ført til politistasjonen for avhør, flere av dem ble banket opp, før de ble løslatt. Også disse kan bli anklaget for en kriminell handling, nemlig det faktum at de kom sammen i et hjem for å holde et kristent møte. Så lenge menigheten ikke er registrert er slikt ulovlig i Usbekistan. Medlemmer av baptistmenigheten som Tohar Haydarov tilhører forteller Forum 18 at Haydarov bar preg av å bli slått i ansiktet, og at dette var hovnet opp. La oss huske våre usbekiske trosbrødre i forbønn.

Ingen kommentarer: