onsdag 23. september 2009

Kristen kopter halshugget og to andre stukket ned med kniv


EGYPT: 63 årige Abdo George Younan, en koptisk kristen fra landsbyen Bagour, ble drept av Osama Araban, en muslim som kjørte rundt i en Harley Davidson motorsykkel, og stakk ned Younan på gaten. Han skar hodet av Younan, og drapet skjedde på rituell muslimsk vis. Drapet skjedde 16. september. Etter å ha drept 63 åringen dro han til to andre koptiske landsbyer i den hensikt å drepe to andre koptiske kristne. I landsbyen Behnay stakk han ned skomakeren Adib Boulos. Her ble han oppdaget, og løp fra åstedet mens han etterlot seg Adib Boulos svært hardt skadet. Boulos har brudd på hodeskallen og ødelagte lunger. Han kjemper nå for livet ved intensivavdelingen ved Shebin el-Kom sykehuset. Osama Araban dro fra landsbyen Behnay til landsbyen Mit Afif hvor han stakk ned sitt tredje offer, Sobhy Barsum, en kristen smed. Han ble arrestert dagen etter. Tusenvis av koptere var møtt fram til begravelsen etter Abdo George Younan (bildet). Den ble ledet av metropolitt Benjamin av Menoufia og 17 andre prester. Drapet og angrepene på de to øvrige personene har etterlatt de koptiske kristne i sjokk. La oss huske de skadde og de pårørende i våre bønner.

Den svenske avisen Dagen melder i dag om en koptisk kvinne som er blitt kidnappet i Egypt. Se mer her:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=182064

søndag 20. september 2009

Blodig angrep mot husmenighet i Kina

KINA: 13. september gikk 400 politimenn til angrep på en byging tilhørende en husmenighet i Linfin i Shaxi provinsen. Medlemmene av menigheten lå å sov da angrepet skjedde. Angrepet tok til klokka tre om natten og varte i flere timer. Flere av de som var til stede ble skadet, noen ble slått til de svimte av, mange blødde sterkt fra åpne sår de ble påført av politimennene. Bygningen, en fabrikk som var omgjort til gudstjenestelokale, ble mer eller mindre jevnet med jorden. Menighetens medlemmer har senere vært på tomten hvor menighetslokalet nå ligger i ruiner (bildet). De ba sammenhengende i flere timer i øsende regnvær. La oss huske våre venner i bønn.

tirsdag 15. september 2009

Kinesiske myndigheter truer med å konfiskere bibelstudiemateriell


KINA: Søndag 13. september stormet 20 menn fra det lokale sikkerhetspolitiet inn i huset til Xu Wenli i Beijing og truet med å konfiskere bibelundervisningsmaterialet til Teltmaker Fellesskapet. Årsaken var at de ikke hadde godkjennelse til å trykke dette materialet. Teltmaker Fellesskapet ble grunnlagt av pastor Hua Huiqi som for tiden oppholder seg i Shanxi provinsen, på "påtvunget ferie". Pastor Huiqi er blitt arrestert og torturert en rekke ganger. Den "påtvungne ferien" er et annet ord myndighetene bruker for forvisning.

fredag 11. september 2009

Baptister trues med å bli utvist fra Aserbajdsjan


ASERBAJDSJAN: Også i Aserbajdsjan øker presset mot baptistene. I går, 10. september, ble Javid Shangarov, en baptist fra en liten landsby ved navn Yalama i den nordlige delen av landeet, idømt en bot og beordret deportert fordi han har stilt huset sitt til disposisjon for religiøse aktiviteter. Politisjefen Gazanfar Huseinov sier til Forum 18 at Shagarov ble bøtelagt fordi han har "krenket prosedyren for utenlandske statsborgere som oppholder seg i Aserbajdsjan ved å propagandere for sin tro." I følge politisjefen har Shanharov invitert naboer og venner til religiøse møter i sitt hjem. Javid Shangarov er født i Aserbajdsjan, men har russisk pass. Han forteller at landsbyen Yalama er hans eneste hjemsted. Her bor han sammen med sin kone og deres to barn. Her bor også Shangarovs aldrende foreldre. "Jeg er 99 prosent sikker på at de kommer til å deportere meg," sier Javid Shangarov. Sannsynligheten er stor for at det vil skje. I juli ble nemlig to medlemmer av Jehovas Vitner utvist fra Aserbajdsjan. Begge var georgiske borgere, den ene av dem født og oppvokst i Aserbajdsjan. Husk Javid Shangarov og hans familie i deres bønner. De vet ikke hvor de skal reise om de blir utvist fra sitt hjemsted.

torsdag 10. september 2009

Baptister trues med tre års fengsel for å ha undervist barn om Jesus


USBEKISTAN: Situasjonen til baptistene i dette sentralasiatiske landet ser ut til å gå fra vondt til mye verre. Lederen for Baptistsamfunnet i Usbekistan, Pavel Peichev, og to av hans kollegaer står i fare for å bli dømt til tre års fengsel. Årsaken er at baptistene i forbindelse med en sommerleir for barn skal ha undervist om Jesus. Myndighetene mener at denne undervisningen skal ha skjedd uten at verken barna eller deres foreldre har ønsket det, og de tre står dermed anklaget for å ha begått en kriminell handling. Det skal være to av foreldrene til barna som deltok på leiren som har anmeldt arrangørene. En av de anklagede, Dimitrij Pitrimov (det lille bildet, her sammen med sin datter), avviser dette fordi alle foreldrene var klar over at når de sendte barna på en kristen sommerleir kom det til å bli lest fra Bibelen, bedt og sunget kristne sanger. Alle foreldrene signerte da også på et dokument på forhånd hvor de godtok dette. Myndighetene på sin side hevder at sommerleiren var illegal.

onsdag 9. september 2009

Hinduer krever landområde eid av kristne til å bygge tempel

INDIA: I går, tirsdag 8.september, kom ulike grupper som er svært antikristelige sammen, for å kreve å få et landområde som tilhører Church of South India. Landområdet, som ligger i Erode i Tamilnadu, ble i sin tid kjøpt av gudfryktige menn som arbeidet for den britiske administrasjonen, mens India tilhørte Det Britiske Samveldet. Disse gruppene krever å få bygge et hindu tempel på eiendommen. Templet vil i såfall bli det største i sitt slag i dette området.

Indiske kristne ber oss om å støtte dem i forbønn. Myndighetene er under hardt press fra disse gruppene. Demonstrasjonen i går samlet mange mennesker. Bildet er fra denne demonstrasjonen.