torsdag 29. juli 2010

Pinsemenighet i Minsk bøtelagt for 542.850 kroner

HVITE-RUSSLAND: Pinsemenigheten Nytt Liv i Minsk er blitt bøtelagt for å ha "forurenset omgivelsene". Den nye boten, og de bøtene som er gitt den samme menigheten, er bøtesummen nå oppe i hele 542.850 norske kroner!

Menigheten har holdt eiendommen som de selv eier i svært god stand, og det finnes ikke noe bevis for at det faktisk finnes noen form for forurensning der. Dette er nok heller et påskudd fra myndighetene for å bli kvitt den i deres øyne brysomme menigheten. Det er heller ikke bare denne menigheten som er bøtelagt den siste tiden, men også to andre små pinsemenigheter i landsbyer i nærheten av Minsk er bøtelagt for det samme. Fellestrekkene for disse tre sakene er at alle tre menighetene eier sine eiendommer. Det gjør det vanskeligere for myndighetene å bli kvitt dem. De kan ikke stenge dem ute, slik de kan med menigheter som leier lokaler. Da kan de kreve av eieren at han ikke leier ut til menigheter. Derfor må myndighetene finne andre måter å få de evangeliske kristne til å slutte med sin virksomhet. Å bøtelegge dem for brudd på forurensningsloven er en mulighet. Pinsemenigheten i Minsk har selvsagt ingen mulighet til å betale den høye boten.

fredag 9. juli 2010

Kristne barn i Tyrkia lider på grunn av sin tro

TYRKIA: Det er ikke lett å være barn og kristen i Tyrkia, og kristne barn er også de som utsettes for mest mobbing og trakassering. Et tyrkisk ordspråk lyder slik: "Å være tyrker er å være muslim, og å være muslim er å være tyrker." Derfor er det noe motstridende og unaturlig for en tyrker at noen vil være kristen. Med en befolkning hvor 99,8 prosent er muslimer sier det seg selv at dette ikke er lett. Når disse barna vokser opp ønsker de derfor å forlate Tyrkia så fort som mulig.

I sommer arrangeres det barneleire hvor disse barna skal få et pusterom med lek, moro og undervisning. 100 barn fra 25-30 forskjellige kirker er akkurat nå når dette leses med på en slik leir. Vi oppfordrer våre lesere til å huske på disse barna og barneleiren, og be spesielt for de kristne barna i Tyrkia - enten de kommer fra ortodokse kirker eller evangeliske frimenigheter.

torsdag 1. juli 2010

Ung baptist må sitte i fengsel fordi han ikke vil avlegge militær ed

NAGORNO-KARABAKH: Armen Mirzoyan, en ung baptist fra Nagorno-Karabakh, ble 30. juni dømt til et års fengsel fordi han av tros- og samvittighetsgrunner ikke vil avlegge militær ed eller bære våpen. Dermed gjentas historien. Både i urkirken måtte kristne lide fordi de ikke ville ta del i det militære apparatet til Romerriket, og våre anabaptistiske trosfeller måtte lide både forfølgelse og død for samme overbevisning. Også bror til Armen, Gagik, har sittet i fengsel for det samme.

Politiet har også konfiskert kristen litteratur fra noen kristne som hadde vært på besøk i Armenia.

La oss be for disse unge, uredde kristne i dette svært urolige området av Sentral-Asia.