tirsdag 28. april 2009

Hjertesyk kinesisk kristen lider forferdelig i kinesisk sikkerhetsfengselKINA: I 2004, dro en 52 år gammel kinesisk kristen med navnet Peng Ming (bildet) , til Thailand for å besøke sine gamle foreldre. Noen klarte å lure ham over grensen til nabolandet Burna, hvor han ble kidnappet av åtte kinesiske spesialagenter med våpen. Han ble tatt med tilbake til Kina, for han på fullstendig grunnløst er blitt anklaget for å være en terrorist. I 2005 fikk han livstidsdom. Dette til tross for at amerikanske myndigheter hadde gitt Peng Ming flyktningestatus i USA, hvor han oppholdt seg før han dro til Thailand. I mer enn tre år nå har Peng Ming blitt holdt i svært godt bevoktet sikkerhetsfengsel i Hanyang i Hubei provinsen. Peng lider av store helsemessige problemer. Han har hatt en rekke nyresteinsanfall og et massivt hjerteinfarkt. Hans behov for medisinsk hjelp er blitt neglisjert av myndighetene. De fortsetter å straffe ham blant annet med å nekte ham å sove, og gjennom feilernæring. 22. januar i år skrev han et brev til sine foreldre. Vi tror brevets innhold både vil oppmuntre og utfordre oss:

Kjære pappa, mamma og venner!

Hvordan har dere det? I er så glad for å kunne si: Godt nytt kinesisk år! med vårfestivalen som snart er underveis. Jeg håper dere er ved god helse, er lykkelige og har stor tro. Gud har alltid velsignet dere og meg. Dere kjære foreldre ba meg om at jeg skulle ha en positiv holdning overfor min nåværende situasjon. Jeg har fullstendig eliminert engstelse og ensomhet fra mitt hjerte, og jeg føler meg nå beriket fordi jeg kan tilbringe hver dag i fred. Som min far sa: Dette er en læringsprosess, en spesialskole, her studerer vi på den harde måten for å lære leksjoner og optimalt kunne velge den rette veien for fremtiden. Når det gjelder min lidelse, så er faktum det at Gud har satt meg på en prøve. Jeg tror bestemt at Han vil bruke meg. Når det gjelder den nåværende økonomiske krisen i Amerika, leste jeg en artikkel for få dager siden, hvor det sto at "jo mer intens det økonomiske tilbakeslaget er, jo mer tror amerikanerne på Jesus!" Dette bekreftet for meg mitt synspunkt: Gud gir verden et vekkerrop gjennom denne økonomiske krisen, spesielt amerikanerne. Deres råflotte livsstil ærer ikke Gud, og den er heller ikke varig. Gud holder hele verden i sin hånd. Mennesker kan bli beriket til en viss grad med materiell eiendom, men vi må aldri glemme Guds vilje og Hans arbeid her på jorden...

Gud være med oss

Peng Ming

Vi oppfordrer våre lesere til å ta Peng Ming med i deres daglige bønner.

mandag 13. april 2009

Be for menighetsplantings- og disippeltreningsskole i strengt muslimsk land


DEN MUSLIMSKE VERDEN: Fra en av våre nære medarbeidere, har vi fått opplyst at det skal arrangeres en menighetsplantings- og disippeltreningsskole i et muslimsk land, 21.-29. april. På grunn av sikkerheten kan vi ikke opplyse om hvilket land dette gjelder. Vår gode venn ber oss om å be for følgende: Be om en trygg reise for de som kommer til å undervise, og for de som skal delta fra det aktuelle landet. Be for sikkerheten til de som skal delta, og at undervisningen må gå uhindret og at undervisningslokalene ikke oppdages. Be spesielt for de som skal undervise da reisen til og oppholdet i dette landet vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for dem. Be om at de som deltar i undervisningen må ble berørt og forandret. Be om at nye husmenigheter må bli en realitet mange steder i dette landet, som har få menigheter fra før av. Be om at de økonmiske utfordringene knyttet til denne skolen må bli møtt.

13 baptister i Usbekistan idømt bøterUSBEKISTAN: Forfølgelsen og trakasseringen av baptistene i Usbekistan øker i styrke. 13 baptister er blitt ilagt bøter tilsvarende en månedslønn hele 50 ganger. De 13, som fikk sin sak prøvet for retten 3. april, tilhører en uregistrert baptistmenighet i byen Almalyk, som ligger i nærheten av hovedstaden Tashkent. Alle deres kristne bøker ble konfiskert av myndighetene. Her følger navnene på de 13, slik at dere kan be konkret for dem: Tatyana Shopova, Ivan Danilevsky, Ruslana Karimova, Gulnara Khusnudinova, Yuri Zakharchenko, Vladimir Shiryayev, Lyubov Abdalova, Yelena Guseva, Botyr Akhmedov, Sergei, Olga og Yekaterina Brislavsky og Rita Struchayeva. Deres eneste forbrytelse er at de møtes i hjemmene for å be og lese Bibelen. En ortodoks prest var på myndighetenes ordre tilstede da huset hvor baptistene holdt sitt møte ble raidet av politiet. (Illustrasjonsbilde: Russiske baptister)

torsdag 2. april 2009

Huset til 70 årig baptist som drev søndagsskole raidet av politiet.


ASERBAJDSJAN: 25.mars ble en fredelig gudstjeneste i en uregistrert baptistmenighet i byen Agdash, i nærheten av et sted som heter Göycay, raidet av åtte politimenn. Gudstjenesten ble holdt i et privat hjem. Hjemmet tilhører Vera Zhuchaeva som er i 70-årene. Hun har vært baptist i mange år. Politimennene hånet de tilstedeværendes tro, og sa: 'Vi har lenge vært etter dere, og nå har vi fanget dere!' Tilstede i huset til Vera Zhuchaeva var også 12 barn. Alle disse barna hadde fått lov av sine foreldre til å lytte til bibelhistorier, som Vera skulle fortelle dem. Når politiet kom tok de alle barna inn i et rom, for å forhøre dem uten at foreldrene var tilstede. Foreldrene satt i et annet rom i huset og kunne høre barna gråte, og rope på dem. Ingen av barna fikk lov til å gå til sine foreldre, før deres navn var skrevet opp. Politiet tok også beslag i 508 bøker og 40 videofilmer. Disse filmene var stort sett kjente Hollywood filmer med bibelske temaer. Tre av kvinnene som var til stede på møtet: Lilia Hudaverdieva, Sara Babaeva og Ofelia Yakulova, ble tatt med til politistasjonen og forhørt i fire timer. De ble også fratatt sine identitetspapirer og sjikanert for sin tro. Hver av dem fikk 10 Manats i bot, som tilsvarer 84 norske kroner. Det er mange penger for disse kvinnene. Politiraidet mot den lille baptistmenigheten ble filmet, og vist på lokal-TV en rekke ganger.