tirsdag 27. oktober 2009

Baptister i Kasakhstan trues med å bli forvist

KASAKHSTAN: Enda en baptist blir nå truet med å bli forvist fra et av de sentralasiatiske landene. Denne gangen dreier det seg om Kasakhstan. Viktor Leven, født i Kasakhstan, men som har tysk statsborgerskap, slik mange i dette området har, vil bli deportert dersom kasakhiske myndigheter får det som de vil. Viktor Leven er arrestert og brakt for retten fordi han har drevet det myndighetene kaller "uregistrert religiøs aktivitet". Leven, som insisterer på at han ikke er utenlandsk misjonær, sier til myndighetene at han er født og oppvokst i Kasakhstan og det er her hans kone, barn og øvrige familie befinner seg. Viktor Leven har invitert gjester til sitt hjem, hvor de har hatt kristne møter, og hvor Leven har forkynt Guds ord. Dette skal han nå staffes for med forvisning. Også i Aserbajdsjan blir baptister nå deportert ut av landet. Det skjedde nylig med Javid Shangarov. Flere baptistmenigheter i Kasakhstan rapporterer om personer som oppsøker deres gudstjenester for å filme og ta bilder. Det er ingen tvil om at de representerer myndighetene. La oss huske våre venner i forbønn.

På bildet sees noen kvinner i en baptistmenighet et sted i Kasakhstan.

tirsdag 13. oktober 2009

Forfølgelsen av kristne øker i Laos - vi lanserer bønnekampanje


LAOS: Det er ikke ofte vi hører noe fra Laos. Omgitt av folkerike land som Kina, Vietnam og Thailand, blir de syv millioner innbyggerne i Laos, ofte oversett. Laos er hjemland for hele 135 stammer og folkegrupper. Hver av dem snakker sitt eget unike språk. Kun 10 av disse gruppene har en menighet som er sterk nok til å sende ut misjonærer. Landets myndigheter intensiverer nå forfølgelsen av de kristne. I juli i år konfiskerte myndighetene hele buskapen til de kristne i landsbyen Katin. Noe slikt får enorme konsekvenser i et land som Laos. Det betyr at hele livsgrunnlaget er tatt fra dem. De 53 kristne ble fortalt at de måtte frasi seg sin tro, og vende tilbake til å tilbe ånder, som er den eneste tillatte religion i Laos. Nå, den 3. september, arresterte tre politimenn Thao Oun, som er eldste i menigheten i Boukham (bildet). Med våpen tvang de ham til å bli med til politisjefen, Thao Somphet. I nærmere seks timer ble han avhørt og terrorisert. Politiet krevde av ham at han skulle fornekte troen på Jesus, hvis ikke ville de deportere ham. Om ham varslet omverdenen om det som hadde skjedd på politistasjonen ville de sørge for å få ham drept. Forfølgelsene til tross, menigheten i Laos fortsetter å vokse.

Martyrkirkens venner vil i samarbeide med Asia Harvest utfordre norske kristne til spesielt å be for Laos i tiden fremover. Både på grunn av økt forfølgelse, men også fordi landet trenger mange sterke menigheter som kan sende ut nye misjonærer til de mange folkegruppene som ennå ikke har hørt evangeliet.

lørdag 3. oktober 2009

To baptister i Russland bøtelagt for gateevangelisering


RUSSLAND: To baptister, Mikhail Alentyev og Aleksandr Legoti, er blitt bøtelagt etter at de sang kristne sanger og vitnet om Jesus, på gatene i Kaliningrad. Kaliningrad er en rusissk enklave ved den baltiske sjø, og har Litauen og Polen som nærmeste naboer. Boten er på 2.200 rubler, eller 424 norske kroner. Årsaken til bøteleggelsen er at alle offentlige møter må ha myndighetenes godkjennelse på forhånd. De to baptistene vil ikke vedta boten, i det de mener at landets grunnlov gir dem frihet til å gi uttrykk for sin tro.

Aserbajdjansk baptist deportert til Russland - en annen tvunget til å si opp jobben


ASERBAJDSJAN: Javid Shangarov, som vi har skrevet om tidligere på denne nettsiden, ble 30.september ført bort fra sin kone og barn og deportert til Russland. Shangarov, som er baptist, er født og oppvokst i en landsby nær Yalama i det nordlige Aserbajdsjan. Det var den lokale politisjefen som utførte deportasjonen, uten noen form for dokumentasjon. Shangarov har russisk pass, men er altså født og oppvokst og har hele sin familie i Aserbajdsjan. "Forbrytelsen" han har begått er at han har holdt kristne møter i sitt hjem. Familiens hjem ble raidet av politiet 9. september, og deres kristne bøker ble konfiskert. Bøkene har de ikke fått tilbake. En annen baptist, som var tilstede da politiet stormet Shangarovs hus, er blitt tvunget til å si opp jobben sin som rektor ved en skole.