tirsdag 27. oktober 2009

Baptister i Kasakhstan trues med å bli forvist

KASAKHSTAN: Enda en baptist blir nå truet med å bli forvist fra et av de sentralasiatiske landene. Denne gangen dreier det seg om Kasakhstan. Viktor Leven, født i Kasakhstan, men som har tysk statsborgerskap, slik mange i dette området har, vil bli deportert dersom kasakhiske myndigheter får det som de vil. Viktor Leven er arrestert og brakt for retten fordi han har drevet det myndighetene kaller "uregistrert religiøs aktivitet". Leven, som insisterer på at han ikke er utenlandsk misjonær, sier til myndighetene at han er født og oppvokst i Kasakhstan og det er her hans kone, barn og øvrige familie befinner seg. Viktor Leven har invitert gjester til sitt hjem, hvor de har hatt kristne møter, og hvor Leven har forkynt Guds ord. Dette skal han nå staffes for med forvisning. Også i Aserbajdsjan blir baptister nå deportert ut av landet. Det skjedde nylig med Javid Shangarov. Flere baptistmenigheter i Kasakhstan rapporterer om personer som oppsøker deres gudstjenester for å filme og ta bilder. Det er ingen tvil om at de representerer myndighetene. La oss huske våre venner i forbønn.

På bildet sees noen kvinner i en baptistmenighet et sted i Kasakhstan.

Ingen kommentarer: