lørdag 3. oktober 2009

To baptister i Russland bøtelagt for gateevangelisering


RUSSLAND: To baptister, Mikhail Alentyev og Aleksandr Legoti, er blitt bøtelagt etter at de sang kristne sanger og vitnet om Jesus, på gatene i Kaliningrad. Kaliningrad er en rusissk enklave ved den baltiske sjø, og har Litauen og Polen som nærmeste naboer. Boten er på 2.200 rubler, eller 424 norske kroner. Årsaken til bøteleggelsen er at alle offentlige møter må ha myndighetenes godkjennelse på forhånd. De to baptistene vil ikke vedta boten, i det de mener at landets grunnlov gir dem frihet til å gi uttrykk for sin tro.

Ingen kommentarer: