fredag 26. desember 2008

Buddhister fordriver ung familiefar fra sitt hjem i BangladeshBuddhister i det sørøstlige Rangamati-distriktet i Bangladesh fordrev en ung far fra sitt hjem fordi han er blitt en kristen. Buddhistene i Asambosti har advart 27 år gamle Sujan Chakma, og sagt at han ikke får vende tilbake til sitt hjem. 18 desember ble han banket opp av de lokale buddhistene, etter at han for fire måneder siden ble en kristen. Han forsøkte en periode å vende tilbake til sitt hjem om natta, men ble stanset. Sujan Chakma er eneforsørger for sin 26 år gamle kone, Shefali Chakma og deres seks år gamle sønn. Buddhistene har sagt at om Sujan vender hjem vil han være i alvorlige problemer. La oss be for denne unge familien med en ung tro på Jesus at de må forbli trofaste mot Jesus.

onsdag 24. desember 2008

Koptisk mor nektes omsorgsretten til sitt barnTil tross for at egyptisk rettsvesen har gitt en kristen mor omsorgen for hennes tre år gamle datter, nekter egyptisk politi å gi moren barnet. Barnets far konverterte til islam i mai 2006, fordi han ville skilles fra barnets mor for å gifte seg med en annen kvinne. 7. august fikk moren rettens medhold i at hun skal ha omsorgsretten til barnet. Men politiet nekter å gi barnet tilbake til moren. Menneskerettighetesadvokaten Naguib Gobrail sier at politiet "insisterer på at barnet må forbli hos sin far, fordi de ellers er redd for at barnet vil spise svinekjøtt, drikke vin, gå til kirken og bli utdannet på søndagsskolen." La oss denne julaften huske på denne kristne egyptiske mor som ikke får lov å være mor til sin tre år gamle datter.

fredag 19. desember 2008

13 nyfrelste holdes fanget i pagode. De skal tvinges til å bli buddhister igjen13 personer som nylig tok imot Jesus som sin Frelser, holdes fanget i en pagode av buddhistiske munker og lokale myndigheter i det sørøstlige fjellområdet av BanglaDesh. Buddhistmunkene og de lokale myndighetene vil tvinge dem til å vende tilbake til buddhismen. De 13 personene som tilhører et stammefolk, ble tatt med makt og ført til en pagode 1o. desember, og blir holdt der mot sin vilje. De vil bli holdt i pagoden i 10 dager for å gjennomgå ritualene for å bli buddhister. De er blitt barbert på hodet og ikledd safrangule buddhistiske kapper. Flere kristne som bor i det samme distriktet som de 13 som er tatt til fange, har flyktet i frykt for sine liv. Lokale myndigheter har truet med at de slå dem som ikke vil omvende seg til buddhismen, og drepe dem som på nytt gir sine liv til Jesus. La oss be om at de 13 må være tro mot Jesus og at mange flere buddhister i dette området må bli frelst! Illustrasjonsfoto av buddhister fra Bangladesh

torsdag 18. desember 2008

Kirkebygg vandalisert av vietnamesiske myndigheter. Fire mennesker skadet

Lokale myndigheter i Dak Lak provinsen gjorde i går alvor av trusslene om å ødelegge en helt ny trekirke som ble oppført i september av kristne blant Hmongfolket. Kirkebygget sto oppført i landbyen Cu Hat. Det var klokken syv om morgenen i går, at lokale myndighetspersoner godt støttet av politiet og bygningsarbeidere, dukket opp utenfor kirken som tilhører Vietnam Good Mission and Church. Rivingsrabeidet startet en og en halv time senere. Flere av menighetens medlemmer som var møtt frem for å hindre rivingen, ble slått av politiet og fire mennesker ble skadet. Blant de skadede var et barn som hadde fått brukket armen av politiets voldsomme fremferd, og en gravid kvinne som hadde besvimt etter å ha blitt skutt med en elektrisk pistol i magen. Man frykter at hun vil miste barnet. De kristne sørger nå over de skadede og at de har mistet kirken sin så tett oppunder julefeiringen. Pastoren sier at de ansvarlige tror de kan gjøre hva som helst, og at ingen vil bry seg om at det skjer i og med at det skjer på så avsidesliggende områder som dette. Men noen vet, og gjennom denne bloggen er du blitt gjort oppmerksom på uretten som skjer med disse våre kristne trossøsken. La oss huske på dem i bønn.

mandag 15. desember 2008

500 kristne drept i Nigeria, deriblant 4 pastorer
Drapene på kristne i Nigeria fortsetter med uforminsket styrke. Et muslimsk angrep 28.-29. november førte til at 500 mennesker ble drept, deriblant fire pastorer. I tillegg ble 40 kirkebygg ødelagt. Blant de drepte er pastor Joseph Yari (bildet) som tilhører Den evangeliske kirke i Vest-Afrika. Pastor Emmanuel Kyari i Christ Baptist Church, i Tudun Wada, forteller til Compass Direct, at pastor Yari døde i det han forsøkte å hjelpe sine menighetsmedlemmer etter at deres kirkebygg var brent ned av den muslimske mobben. 'Pastor Yari sto ved siden av min kone da han ble skutt,' forteller pastor Emmanuel Kyari. Samtidig med at muslimer skjøt pastor Yari til døde, ble også tre andre kristne skutt. To av dem døde momentant.

fredag 12. desember 2008

Strid om et av verdens eldste klostre. Svenske myndigheter legger press på TyrkiaMens det er taust fra den norske regjeringen, har Sveriges utenriksminister Carl Bildt uttrykt uro over det som skjer med det syrisk-ortodokse Mor Gabriel klosteret (bildet) i Tyrkia. Mor Gabriel klosteret er et av verdens eldste klostre. Det er grunnlagt allerede i år 397. Det er biskopsete for Turabdin provinsen i det sørøstlige Tyrkia, og har stor symbolverdi for assyrere fra hele verden. Nå risikerer Mor Gabriel klosteret å bli konfiskert av tyrkiske myndigheter. De kristnes situasjon i Tyrkia er utsatt, og utenriksminister Carl Bildt sier at den svenske ambassaden i Tyrkia, vil ha en særskilt oppmerksomhet på denne saken. Tyrkernes ønske om å konfiskere Mor Gabriel klosteret blir av den svenske utenriksministeren tatt på dypeste alvor. Bildt henviser til EU's retningslinjer for å forsvare menneskerettighetene, og legger dermed et betydelig press på de tyrkiske myndighetene. La oss takke Gud for at Carl Bildt er tydelig i denne saken, og la oss be for de som arbeider i den svenske ambassaden i Tyrkia om at de må få visdom i møte med de tyrkiske myndighetene. La oss be om at den syrisk-ortodokse kirken får beholde dette viktige klosteret.

onsdag 10. desember 2008

Arrestasjonen av kinesiske husmenighetsledere fortsetter


Mens kinesiske myndigheter samtaler med kinesiske husmenighetsledere, fortsetter de samme myndighetene å stanse deres møter og gudstjenester og arrestere deres ledere. Nylig ble 400 studenter tvunget til å sverge at de ikke skulle delta i de kristnes sammenkomster. Gjennom samtalene med de kinesiske husmenighetslederne forsøker myndighetene å få til en dialog. Sannsynligvis fordi kinesiske myndigheter for alvor begynner å frykte for de kristnes innflytelse. Tre Selv Kirken, som er fullstendig kontrollert av myndighetene, har de siste månedene hjulpet enkelte husmenigheter med bibler. Hva dette egentlig skyldes er usikkert. Det kan ha sammenheng med myndighetenes forsøk på å vinne husmenighetens tillit, slik at de senere kan få bedre kontroll med dem. 3. desember ble en husmenighet i Tai Kang i Henan provinsen raidet av politiet. De arresterte 50 kristne. Dagen før ble en husmenighet i byen Xiji i Shandong provinsen raidet av sikkerhetspolitiet. Her ble 20 kristne ledere arrestert.

Voldelige angrep mot pinsemenighet - ingen stilt for rettenFremdeles er ingen av de antatte gjerningsmennene i de voldelige angrepene mot en pinsemenighet i byen Kuznetsk (bildet) i Penza regionen i Russland stilt for retten. Det var to angrep. Tre personer deltok i det første, åtte i det andre. Angrepene skjedde i april i år. De som deltok på møtene i pinsemenigheten ble truet med våpen, pastoren ble slått helseløs, og angriperne truet med å drepe ham. De truet også med å komme tilbake, og de truet menigheten til ikke å gå til politiet. Utenfor menighetslokalet stod det mennesker og ropte: "Sektene er alle steder!" "Dere må bli ødelagt!" Det har vært stille siden angrepene på menigheten i april. Menighetens pastor vegrer seg for å gjøre noe med saken. "Vi skal tross alt bo her," svarer han. En lokalavis skal ha oppmuntret til angrepene, og har fått en advarsel fra myndighetene. Denne lokalavisen har gjengitt ekstremt anti-protestantisk materiell. La oss be for våre trossøsken i Kuznetsk.

tirsdag 2. desember 2008

Vellykket fredskonferanse i Georgia15.-16. november arrangerte den svenske misjonsorganisasjonen Ljus i Öster, tidligere Slaviska Missionen i samarbeide med andre, en fredskonferanse i Tbilisi (bildet) i Georgia. Der proklamerte man: "I Kristus er russere, ossetere og georgiere ett." Over 300 deltok på konferansen. Blant de første som hjalp georgiere som flyktet fra nedbrente byer i Sør-Ossetia til Georgias hovedstad Tbilisi, var pinseforsamlingens russiske pastor Vitalij Ivanov og hans medarbeidere. Pinseforsamlingenes raske hjelp, lenge før de selv hadde fått noen garantier om hjelp utenfra, er blitt lagt merke til av georgiske myndigheter og har gitt dem økt respekt. Høydepunktet i fredskonferansen var da pastor Vitalij Ivanov tok initiativet til å be om tilgivelse for den uretten som var blitt begått i forbindelse med krigføringen mellom Russland og Georgia. Han fikk gjensvar fra både georgiere og ossetere. Noe av det viktigste som skjedde på konferansen var nettopp at forholdet mellom ulike kristne ble bedret. Den georgisk-ortodokse kirken er dominerende og øvrige kristne grupper betraktes som sekter. På fredskonferansen var det talere både fra baptistene, katolikkene og den ortodokse kirken. Det var første gangen at en georgisk-ortodoks prest talte i et møte arrangert av pinsevenner. På fredskonferansen var det også deltagere fra Sverige - blant annet Peder Malm fra Västerås pinseförsamling, Norge, Finland, Estland, Østerrike, Tyskland og England.

fredag 28. november 2008

Nasjonalister, kosakker og ortodokse marsjerte mot baptistkirkeTilsammen 200 mennesker fra nasjonalistbevegelsen "Den slaviske unionen", sammen med kosakker og ortodokse kristne deltok i en ortodoks marsj til en av Lipetsk baptistmenigheter, 4. november. Lipetsk ligger sør-øst for Moskva. To netter senere ble 28 vinduer i baptistmenighetens lokaler ødelagt. Den ortodokse kirken krever å få kirkebygget tilbake vederlagsfritt, etter at baptistmenigheten har hatt tilholdssted her i mer enn 20 år. De tok den gang over et nedlagt kirkebygg, og har gjennom årenes løp investert betydelige beløp i bygget. Investeringene beløper seg til 22 millioner rubler, tilsvarende 53.000 USD. Baptistmenigheten som nå bruker bygget, teller 100 medlemmer. I april i år bestemte byrådet at menigheten må oppgi bygget vederlagsfritt. Årsaken skal være at de ikke har betalt skatt til fastsatt tid, noe menigheten selv bestrider. Pastor Vladimir Ilovaiskij sier at menigheten alltid har betalt sin skatt punktlig. "Har vi gjort oss skyldige i noe, burde jo myndighetene ha informert oss om dette, og eventuelt ilagt oss en bot," sier han. Det er ikke bare denne baptistmenigheten i Lipetsk som har vært utsatt for vandalisme. 23. oktober ble et leirsted som tilhører baptistene i Smolensk, nær grensen til Hvite-Russland fullstendig ødelagt.

"Snart vil det ikke være en eneste baptistmenighet igjen i Lipetsk"Baptister fra byen Lipetsk, som ligger 400 kilometer sør-øst for Moskva, klager over at russiske myndigheter på grunn av sitt byråkrati, skaper restriksjoner for deres virksomhet. To av byens menigheter har mistet sin legale status, på grunn av at de ikke har betalt skatt til rett tid. Skattesystemet er derimot komplisert, og menighetene mener at de har betalt til rett tid. En av disse baptistmenighetene har hatt tilhold i en nedlagt ortodoks kirke i mer enn 20 år. Uten legal status så kan de ikke forsvare seg i retten, når Den ortodokse kirke nå krever bygningen tilbake. En tredje baptistmenighet har mistet mulighet til å bruke et leid lokale, da dette skal brukes til annet formål i forbindelse med byutvikling. Menigheten har holdt til i disse lokalene i mer enn 20 år. Retten mener at menigheten har fått en invitasjon til å være med på en høring om byutviklingen i Lipetsk, men menigheten har aldri mottatt noen slik invitasjon. Pastor Vladimir Boyev, som er leder for en av baptistmenighetene i Lipetsk, en menighet som har 200 medlemmer, sier at snart vil det ikke være en eneste baptistmenighet igjen i denne byen. La oss be om at det ikke må skje!

torsdag 27. november 2008

Koptisk kirke påtent av muslimer mens menigheten var samlet til gudstjenesteTusenvis av muslimer tok til gatene, og angrep en koptisk kirke i en av forstedene til Kairo søndag. Deler av kirkebygget er brent ned, det er også en forretning samt to biler. To personer skal være skadet. Bakgrunnen for det hele er at man holdt på å utvide kirkebygget, og denne delen av kirken skulle innvies. En stor gruppe sinte demonstranter samlet seg utenfor kirkebygget, og ropte taktfast: "Vi vil rive kirken!" "Islam er løsningen" "Ingen Gud uten allah!" Folkemengden begynte å kaste store mengder stein mot kirkebygget, og tente på kirken. Dette skjedde mens presten og menigheten oppholdt seg inne i bygningen. En advokat som var til stede da dette skjedde, Nabil Gobrayel, forteller at det var en svært skremmende opplevelse. "De som sto utenfor ropte: Presten deres er død og Muhammeds arme kommer!" Det ser ut til å være en økende grad av hat som rettes mot de koptiske kristne for tiden.

tirsdag 25. november 2008

Evangeliske kristne i Mexico trues av tradisjonalister innen RomerkirkenDet er nå et økende press på evangeliske kristne i den sørlige delen av Mexico. Presset og findtlighetene kommer fra grupper innen Den katolske kirken. Det har vært flere tilfeller av direkte trussler, kristne som tilhører evangeliske kirker er blitt fratatt vann- og elektrisitetsforsyning, og enkelte er blitt fengslet. Fire kristne i Santiago Teotlaxco, som ligger i Ixtlan de Juarez distriktet, ble arrestert 16. november. Årsaken til dette er at de har nektet å betale felleskostnadene ved en tradisjonell katolsk festival. Det finnes 180 evangeliske kristne i denne byen, og deres naboer mener de har rett til å tvinge dem til å delta i festivalen. De evangeliske kristne på sin side ser på denne festivalen som ren avgudsdyrkelse av helgener og annen praksis fremmed for evangelisk kristendom. De kristne i området lever nå i frykt for å miste sine eiendommer som en straff fordi de ikke delta i den tradisjonelle katolske festivalen. Denne festivalen er en blanding av romersk katolisisme og ritaualer fra okkulte mexicansk tradisjon.

Koptisk pave forbyr sine medlemmer å be i egen bygning på grunn av muslimske trusslerDen koptiske paven, Shenunda III (bildet) har lagt ned forbud mot at medlemmer av hans kirke, skal be i en bygning som er eid av Den koptiske kirke i Kairo. Årsaken er voldsomme reaksjoner fra muslimsk hold. Egyptisk politi har arrestert minst seks personer utenfor denne bygningen de siste dagene. Det har forekommet steinkasting og det er satt fyr på flere parkerte biler. Bygningen det dreier seg om er en nedlagt fabrikk som Den koptiske kirken har kjøpt. Fra myndighetenes side heter det at man støtter seg til en lov som skriver seg tilbake til Det ottomanske riket. Der heter det de kristne må innhente tillatelse hos presidenten om de kan bygge en kirke, eller utvide eiendom de allerede har. President Hosni Mubarak har overlatt den delikate saken til en lokal guvernør. Egyptiske menneskerettighetsorganisasjoner sier saken vil forbli uløst innen egyptiske myndigheter innstifter en ny lov, som tar like hensyn til både muslimer og kristne. I mellomtiden forbyr altså den koptiske kirkes overhode sine medlemmer å be i denne bygningen. Han er redd volden mot dem skal tilta

mandag 24. november 2008

Trues med å miste hjem og eiendom og fratas alle sosiale goder fordi de ble kristneVi venter nå spent på nyheter fra Vietnam, etterat vietnamesiske myndigheter annonserte at de ville bruke gårdagen - søndag 23.november - til å tvinge en gruppe mennesker som har omvendt seg til Kristus til å vende tilbake til sin gamle avgudsdyrkelse. De som er blitt kristne tilhører et minoritetsfolk som kalles Hmong-folket. Landsbyene det gjelder er Lu Siu Tung. Denne ligger i Bac Ha distriktet. Når de lokale myndighetene i Bac Ha distriktet, som ligger i fjellregionen i Vietnams nordvestlige del, oppdaget at landsbyens befolkning var blitt kristne og hadde forlatt sine avgudsaltere, bestemte de seg for å sende representanter fra myndighetene dit. Tidligere denne måneden sendte de syv personer som alle representerte myndighetene på høyeste nivå. Dette var blant annet distriktspolitisjefen og sjefen for sikkerhetspolitiet i området. De understreket at myndighetene anså det å bli en kristen var en svært alvorlig offentlig fornærmelse. Kristne ledere i området sier at myndighetene vil avskjære alle de som blir kristne fra offentlige tjenestetilbud. Hjelper ikke disse truslene, vil de ta fra dem deres hjem og eiendommer, fysisk skade dem og sette dem i fengsel. La oss bruke denne uka til å be for de nye kristne blant Hmong-folket.


fredag 21. november 2008

Uoversiktelig for kristne i VietnamDe kristnes situasjon i Vietnam er uoversiktelig. Bare timer etter at vietnamesiske myndigheter hadde raidet en katolsk kirke i Hanoi sist lørdag, og forsøkt å drive de som var i kirken ut av bygningen, fikk Mennonitkirken i Vietnam lov til å holde sin årskonferanse. Mennonitene har fått endelig en offisiell godkjennelse, som det femte mindre kirkesamfunnet i 2008. En slik godkjennelse kan lette på vilkårene for arbeidet de ulike kirkene driver, men kan ikke sammenlignes med noen religionsfrihet. Dessuten kan en slik godkjennelse også føre til at myndighetene driver enda sterkere kontroll enn tidligere. La oss be for våre trossøsken i Vietnam denne helgen.

onsdag 19. november 2008

"Om ikke vesten tar imot oss, blir vi drept!"Kristne som er på flukt fra den irakiske byen Mosul, forsøker å komme seg til Tyrkia. En middelalderende flyktning som flyktet fra Irak for fire måneder siden, sier at det eneste håpet de kristne har er at vestlige land skal åpne seg opp for dem. "Vi har ikke noe annet håp," sier han og legger til: "Om ikke disse dørene åpnes, blir vi drept." Tyrkia er 99 prosent muslimsk, og de irakiske kristne som erpå flukt støter på mange problemer. Onsdag 12. november stormet militante islamister hjemmet til to søstre i Mosul, som tilhørte den Syrisk katolske kirken. Begge ble drept, og deres mor hardt skadet. Dette har skaket opp de kristne som befinner seg i Mosul. Problemet er at de ikke har noe steder i dra. Med Norges store engasjement i Midt-Østen, er det forunderlig at ikke utenriksministeren eller norske stortingsrepresentanter, engasjerer seg for Mosuls kristne.

mandag 17. november 2008

2300 kristne på flukt fra byen Mosul2300 kristne familier tvinges bort fra den irakiske byen Mosul, og vet ikke hvor de skal ta veien. De oppsøker kirker, klostre og venner. Myndighetene vurderer om de skal opprette flyktningeleire. Situasjonen er akutt. Det er kaldt. Mange er gamle og syke. Noen av de kristne har tatt seg over til Syria. De andre vet ikke hvor de skal dra. Fra ulike hold er de truet med vold av miltante muslimske grupper. Målet er å fordrive de kristne fra Mosul og områdene rundt. Denne helgen ble to kristne kvinner myrdet i sine hjem av maskerte gjerningsmenn. Frykten sprer seg på nytt i Mosul. Byens innbyggere vet at politiet som er satt inn for å beskytte dem, ikke kommer til å være der for alltid. La oss be for våre kristne trossøsken som nå er på flukt, mens vi sitter trygt og leser dette!

tirsdag 11. november 2008

Anklaget for å omvende muslimer til Kristus. Blir han dømt til døden som faren ble?

Det er grunn til å være bekymret for helsen og sikkerheten til Ramtin Soodmand (bildet), som nå venter på at saken skal mot ham skal komme opp for retten i Iran. Hans far, pastor Hossein Soodmand, ble henrettet på grunn av sin tro. Sønnen, Ramtin Soodmand, er arrestert anklaget for å ha "propagandert mot regjeringen". Den egentlige årsaken er at han er sønn av martyren Hossein Soodmand, og selv en brennende kristen. 22.oktober ble han løslatt mot kausjon i påvente av rettsaken. Da hadde han sittet to måneder i fengsel. Den gang lød anklagen på "proselytering", det vil si forsøk på å omvende muslimer til den kristne tro. Venner av familien Soodmand er redd for at Ramtin Soodmand vil vi dømt til døden, når saken mot ham kommer opp for retten. Ramtin er gift og har to døtre (bildet) La oss adoptere denne familien, og be daglig for dem!

søndag 9. november 2008

Den forfulgte kirkes søndag


Les om markeringen av Den forfulgte kirkes søndag på denne bloggen:

fredag 7. november 2008

Pastor Hamid Shabanov i husarrestBaptistpastor Hamid Shabanov er overført fra fengselet til husarrest. Det skjedde i forbindelse med en høring i Zaktala 5.november. Som vi har skrevet tidligere er pastor Shabanov anklaget for å ha oppbevart våpen ulovlig. Anklagene er fabrikert av myndighetene, for å få stengt den uregistrerte baptistmenigheten som Shabanov er pastor for. Neste høring i saken er berammet til 17.november. Baptistmenigheten som Hamid Shabanov er pastor for, er nektet registrering av myndighetene siden begynnelsen på 1990-tallet. Til tross for gjentatte forsøk på å få den registrert har myndighetene i Kasakstan nektet dette. På den andre siden sier de samme myndighetene at de ikke kan godkjenne menigheten, fordi den ikke er registert!

onsdag 5. november 2008

Evangeliske pastorer drepes og kidnappes i Colombia, Sør Amerika


Evangeliske pastorer i Colombia i Sør-Amerika er for tiden under et kolossalt press. 25. september forsvant pastor William Reyes. Siden har ingen hørt fra ham. Reyes, som er pastor for The Light and Truth Inter-American Church og medlem av pastorfellesskapet "Fraternidad de Ministros Evangélicos de Maicao", dro fra et møte i Valledupar tidlig om morgenen den dagen, for å reise hjem. Etter det forsvinner alle spor. Familiemedlemmer og pastorkollegaer frykter nå at han er drept av illegale bevæpnede grupper, som opererer i det nordlige Colombia. De siste månedene er tre pastorer drept ulike steder i landet, og tre pastorer er savnet.

tirsdag 4. november 2008

Iraks president lover pengestøtte til forfulgte kristneIraks president, Jalal Talabani (bildet), lover å bistå landets kristne som er på flukt med 900.000 dollar. Det gjelder i første rekke de kristne familiene som er blitt tvunget til å forlate byen Mosul i det nordlige Irak. Pengene skal brukes for å sikre frihet og menneskelige og religiøse rettigheter, heter det i en uttalelse fra presidenten. Iraks nye president har kurdisk bakgrunn. Mer enn halvparten av Mosuls kristne befolkning, tilsvarende 13.000 personer eller 2.300 familier, flyktet fra byen i oktober. Guvenøren i provinsen Ninive, Khastro Goran, sier at flyktningestrømmen har avtatt i den senere tiden. Kilde: CNN.

Baptistpastor satt fri under dramatiske omstendigheter i MexicoPastor Manuel Jesus Tec (bildet), som ble kidnappet Tijuana i Mexico 21. oktober, er satt fri under dramatiske omstendigheter! Pastoren som tilhører Sørstatsbaptistene, ble torturert av sine kidnappere, og blir behandlet på et sykehus i San Diego. Uten vann og mat ble han holdt i et bur, sansynligvis på et gårdsbruk. 59 årige Tec bærer tydelig preg av å ha vært under et kolossalt press disse 11 dagene. Kidnapperne ble rasende hver gang pastor Tec ville be. Hele ansiktet til pastor Tec var dekket av tape, mens han ble holdt kidnappet og kidnapperne kastet styre mot ansiktet hans. Det var politiet som fant pastor Tec, delvis nedgravd i sanden. Rett før Tec ble funnet hadde politiet hørt skudd. Det var kidnapperne som hadde skutt med maskinpistol mot pastor Tec, mens han var delvis nedgravd, men ikke truffet ham. Skuddene avslørte dem. Pastor Tec ble fortalt av kidnapperne at de hadde skutt og drept hele hans familie. Dette var oppspinn, men på denne måten forsøkte de å knekke ham. La oss be for pastor Tec og hans familie, at de må få hjelp til å komme seg igjennom denne traumatiske hendelsen. Pastor Tec ble kidnappet da han kjørte over grensen til Mexico sammen med sin kone og en av sønnene. Kidnapperne har ikke oppgitt noen grunn for at de valgte nettopp ham, men sansynligheten er stor for at de var ute etter penger.

mandag 3. november 2008

Pastor Shabanov venter fortsatt på at rettsaken mot ham skal begynneRettssaken mot baptistpastoren Hamid Shabanov trekker i langdrag. Myndighetene i Aserbajdsjan har utsatt den til i morgen, 5. november. Om den da vil bli gjennomført da er fortsatt usikkert. Det var i juli at pastor Shabanov ble arrestert mistenkt for å ha oppbevart våpen. Mistankene har ingen rot i virkeligheten. Årsaken til at rettssaken også er blitt utsatt en rekke ganger, er et forsøk på å knuse den lille menigheten ved å spre flokken. Pastor Shabanov risikerer tre års fengsel. La oss huske ham i bønn disse dagene, og den lille uregistrerte baptistmenigheten han er pastor for.

fredag 31. oktober 2008

Baptistpastor for retten i dag


Baptistpastor Hamid Shabanov stilles for retten i dag. De falske anklagene mot ham, som går ut på at pastor Shabanov har vært i besittelse av våpen, opprettholdes mot ham. Myndighetene arbeider nå også med å reise anklager mot den lille baptistmenighetens andre pastor. Hamid Shabanovs bror mener at hensikten med dette er å holde lederne fengslet, slik at menigheten skal oppløses av seg selv. Vi ber våre lesere om å intensivere forbønnen for pastor Hamid Shabanov og hans familie, for de andre lederne for denne menigheten og for menighetens øvrige medlemmer. Måtte verken myndighetene eller sjelefienden må lykkes i sine bestrebelser på å slukke det lille lyset denne menigheten utgjør i det hedenske mørket i Aserbajdsjan.

torsdag 30. oktober 2008

Baptistpastor kidnappet i MexicoMer enn en uke har gått siden baptistpastor Manuel Jesus Tec (her sammen med sin sønn Johnny), ble kidnappet i Tijuana i Mexico, har familien ennå ikke hørt noe fra ham. Manuel Jesus Tec er pastor i San Diego, USA. Den opprinnelige løsesummen var en million dollar, men kidnapperne har de siste dagene senket denne til 500.000 og så til 200.000 amerikanske dollars. Det eneste livstegnet familien har fått er et lydbåndopptak hvor de kan høre stemmen til pastor Tec. Her ber han dem innstendig om å gjøre som kidnapperne sier, da hans liv skal være i fare. Pastor Manuel Tec (59), ble kidnappet da han var i ferd med å krysse grensen fra San Diego til Tijuana sammen med sin kone Maria og hans yngste sønn Giovanni. Bevæpnede menn stanset bilen og tvang pastor Tec med seg. Hans kone og sønn kom uskadd fra det.

onsdag 29. oktober 2008

Iranske kristenledere satt friSammen med flere ledende kristne i Iran ble pastor Ramtin Soodmand (bildet) løslatt fra fengsel for knapt en uke siden. Ramtin Soodmand er pastor i Den evangeliske kirken i Iran. Pastor Soodmand ble arrestert 21. august anklaget for regjeringsfiendtlig virksomhet. Hans far, pastor Hossein Soodmand, ble hengt i 1990 anklaget for å ha konvertert til den kristne tro. Blant de andre som er blitt satt fri er Mahmoud Mohammad Matin-Azad og Arash Ahmad-Ali Basirat, begge kristne med muslimsk bakgrunn. Det er all god grunn for å glede seg over dette, samtidig skal vi huske på å be spesielt for disse i dagene fremover. Flere kristne som er satt fri fra fengsel er blitt drept når de har kommet ut av fengslet.

tirsdag 28. oktober 2008

Baptistpastor i Kasakhstan dømt til samfunnstjenesteEn rett i Akmola regionen i Kasakhstan har dømt baptistpastor Andreij Blok til samfunnstjeneste, etter at Blok nektet å betale bøter han fikk i forbindelse med at han ledet gudstjenester i den uregistrerte menigheten han er leder for. Hans familie uttaler at de er sikker på at han ville ha fått fengselsstaff i flere måneder, hadde det ikke vært for alle telefonene mydighetene har fått fra mennesker som har hørt om denne saken. Det viser at det nytter å engasjere seg for våre trossøsken! Myndighetene krever nå at Blok registrerer baptistmenigheten. De vil ikke si hvilke følger det får om han ikke gjør det. La oss fortsette å be for våre trossøsken i Kasakstan.

Fakkeltog for forfulgte kristne i Oslo5. november blir det arrangert et fellesskristent fakleltog i Oslo i solidaritet med forfulgte kristne. Toget går fra Utenriksdepartementet, der det blir lest opp et opprop som skal overleveres statssekretær Raymond Johansen. Martyrkirkens venner håper riktig mange kan slutte opp om dette toget.

mandag 27. oktober 2008

Pakistanske kristne i slavearbeid for muslimer


I Pakistan er mange kristne slavearbeidere hos muslimer. Hele familier med barn helt nede i 4 års alderen arbeider under den brennende hete solen, 12 timer om dagen, seks dager i uken. De gjør det i håp om å kunne betale ned på gjeld de har opparbeidet seg. "Som kristne kan vi ikke få jobber," sier Ayo og legger til: "Da må komme hit til de som produserer murstein og arbeide her for å få betalt tilbake. Men vi klarer aldri å skaffe nok penger til å bli gjeldfri." Arbeidet med å lage murstein er farlig, flere har forbrent seg kraftig, og noen har omkommet. Babyer ligger ved siden av sine mødre, ute på arbeidsplassene, slik at de kan få matet dem innimellom arbeidsøktene. Mange pakistanske kristne utsettes også for mishandling, voldtekt og sjikane. Deres hjem brennes ned, og ofte blir falske anklager rettet mot dem, noe som innebærer at de settes i fengsel. Der blir de gjerne sittende lenge, før saken eventuelt kommer opp til doms. La oss be for våre pakistanske medsøsken i dag.

fredag 24. oktober 2008

Pinsekarismatisk biskop utvist fra Hvite-Russland

Veniamin Brukh, biskop og grunnlegger av en av de største karismatiske menighetene i Hvite-Russland, er blitt deportert. Det skjedde 16.oktober. Myndighetenes begrunnelse er hans religiøse aktivitet. Biskop Brukh er den 22 personen med utenlandsk opprinnelse som er blitt deportert fra Hvite-Russland for religiøs aktivitet siden 2004. De tidligere utvisningene har berørt både protestanter og romersk-katolske. Utlendinger må ha en helt spesiell tillatelse til å bedrive religiøse aktiviteter i dette kommunistiske landet. Dessuten må de menighetene de arbeider i være godkjent og registrert av hvite-russiske myndigheter. Da en KGB (sikkerhetspolitiet i Hvite-Russland heter fremdeles det) representant ble spurt hvorfor biskop Brukh ble utvist svarte han: "The person who is supposed to know knows. I'm not supposed to know." Bildet er et foto tatt utenfor et fengsel i Minsk, i forbindelse med arrestasjoner av fredelige demonstranter.

Arrestert og fengslet for å ha deltatt på bønnemøteSyv medlemmer av en pinsemenighet i Tashkent soner nå den siste dagen av en dom på 15 dagers fengsel, etter at de ble arrestert av politiet fordi de deltok på et bønnemøte. Etter planen skal de syv løslates i morgen. Men det gjenstår å se hva som vil skje med dem. Bønnemøtet ble holdt i et privat hjem. Dommeren avviser å gi noen som helst forklaring på hvorfor de syv ble arrestert og fengslet. De syv må betale for å bli løslatt. Fem øvrige medlemmer av samme menighet, ble bøtelagt for å ha deltatt på det samme bønnemøtet. La oss huske våre hardt prøvede trossøsken i Usbekistan i våre bønner.

mandag 20. oktober 2008

Sønn til pastor Bike slått helseløsZhang Jian (venstre), sønn til den kjente kinesiske evangelisten, Zhang Mingxuan (til høyre), bedre kjent som Pastor Bike, ble banket opp av kinesisk sikkerhetspoliti da han besøkte sin mor 16. oktober. 15 politimenn dukket opp i leiligheten, og slo Zhang Jian med jernstenger i omkring 25 minutter. Mens sønnen blødde kraftig fra sårene, forsøkte moren å ringe en ambullanse. Men ved ambullansevakten fikk hun beskjed om at myndighetene på høyeste nivå, hadde gitt streng beskjed om at hun ikke kunne få hjelp fordi det var familien til pastor Bike. Moren ringte da til en annen av sine sønner, som kom raskt hjem til henne. Denne ble også slått av politiet. Etter en tid kom en venn av familien til huset, og klarte å bringe Zhang Jian til et av sykehusene i Beijing, Beijing Min Hang, hvor Zhang Jian befinner seg fremdeles. Han kan miste synet på det ene øyet, på grunn av mishandlingen. Pastor Bike befinner seg i Yunann provinsen, hvor han evangeliserer. Hans kone er blitt kastet ut av deres leilighet, og deres møbler slengt ut på gaten. Samtidig fikk samtlige av byens hoteller beskjed om ikke å gi henne rom. De siste 20 årene er pastor Bike og hans familie utsatt for harde forfølgelser. De er blitt mishandlet, arrestert og deres hjem ødelagt en rekke ganger. La oss be for denne hardt prøvede familien.

fredag 17. oktober 2008

Baptistpastor fremdeles fengslet i AserbajdsjanBaptistpastor Hamid Shabanov sitter fremdeles fengslet i det nordvestlige Balakan-distriktet i Aserbajdsjan. De to månedens forlengelse av hans fengselsopphold utløper 21. oktober, men kilder som står saken nær, sier at det er uklart hva myndighetene vil foreta seg. Det er stilt krav til myndighetene gjentatte ganger om å løslate pastor Shabanov, eller overføre ham til husarrest, uten at dette har ført frem. Pastor Hamid Shabanov leder en georgisk-talende baptistmenighet i landsbyen Aliabad, som ligger rett utenfor Zakatala i et distrikt sør for Balakan. Han er anklaget for å ha oppbevart illegale våpen. Hans familie og venner sier at anklagene er absurde, og at de er fabrikerte. Det finnes ingen beviser i saken. Vi kjenner ikke til hvordan pastor Shabanov har det i fengslet, men arbeider med å skaffe tilveie denne informasjonen. La oss fortsatt huske Hamid Shabanov i våre bønner, hans familie og hans menighet.

Helseteam trenger vår forbønnMandag 20. oktober reiser et team fra Norge bestående av helsepersonell og forbedere til et land i Asia. På grunn av deres sikkerhet kan vi ikke si noe om hvilket land det er, heller ikke noe om hvem som er med i teamet. Vi oppfordrer bloggens lesere til å ta dem med i forbønn, både med hensyn til reisen, deres sikkerhet, utfordringene som vil møte dem underveis. Vi vil komme tilbake med nyheter herfra senere. Teamet skal reise hjem til Norge den 31. oktober. Husk dem hver dag i dine bønner!

tirsdag 14. oktober 2008

Hinduer tvang kristne til å slå medkristne helseløseTo kristne i Chhattisgarh er blitt tvunget til å slå sine trossøsken bevisstløse under trussler om å bli drept. De kristne i staten Chhattisgarh er redde etter det grusomme angrepet forårsaket av en mobb og mishandlingen som skjedde 3. oktober. Angrepet mot de kristne har skjedd i Surguja distriket, og skjedde natt til 3. oktober i landbyen Dumarbhavna. Hindunasjonalister brøt seg inn i et hus hvor det pågikk et tredager langt bønnemøte. De angrep de kristne som lå og sov i huset, og tvang to av deltagerne på bønnemøtet til å slå de andre deltagerne helseløse. Hvis ikke de gjorde det ville de alle bli drept. Hinduene som angrep Den religiøse arme (Dharma Sena). Både menn og kvinner ble angrepet og slått hele natten. De to som ble tvunget til å slå sine medsøsken, ble selv først banket opp av hinduene. Det lokale politiet lurte så de kristne til å tro at de ikke ville bli anklaget for å tvinge andre til omvendelse, om de lot være å reise anklager mot hinduene som angrep dem. Etterpå ble tre av kristne anklaget for nettopp tvangsomvendelse, og arrestert! Hinduene gikk fri. La oss be for den lidende kirke i India! Klikk på kartet så vil det bli lettere å finne stedet hvor angrepet mot disse kristne skjedde.

lørdag 11. oktober 2008

Kristne søstre i Egypt straffes fordi far ble muslim for 46 år sidenTo koptiske søstre, Shadia og Bahia Nagy El-Sisi, begge analfabeter, har kommet i en meget vanskelig situasjon. Begge søstrene, som er i slutten av 40 årene, og bosatt i en liten by ved navn Mit-Ghamr, er dømt til tre års fengsel fordi de ikke har opprettholdt sin muslimske tro. Ukjent for dem, ble deres religiøse identiet endret for 46 år siden, da deres far konverterte til islam. Den ene av søstrene, Shadia, har sonet sin fengselsstraff allerede. Hun ble arrestert 21. november 2007 da hun hadde oppgitt at hun var kristen, i forbindelse med at hun skulle ha en vigselsattest. Hun ble løslatt to måneder senere. Nå har domsstolen dømt hennes søster, Bahia, til tre års fengsel. Hvor lenge hun vil måtte sone vet vi ikke. La oss be for disse to søstrene at de må holde ut og være trofaste mot Kristus.

fredag 10. oktober 2008

Pakistansk pastor og hans familie trues på livetDen 55 år gamle pakistanske pastoren Christopher Manzer og hans familie frykter for sine liv. I månedsvis har de vært utsatt for trussler fra en mordmistenkt, og det har vært gjentatte angrep mot deres hjen fra politistyrker. En muslim, Mohammed Nawaz, anklager pastor Manzer for sin kones død, etter at kona til Nawaz hadde oppsøkt pastor Manzer for sjelesorg. Dette skjedde etter at konen til Nawaz hadde kommet hjem fra sin far, hvor hun hadde sagt at hun angret for at hun hadde konvertert til islam. Anklagene til Nawaz går ut på at pastor Manzer må bære ansvaret for at hans kone skilte seg fra ham, og hans kones død i forbindelse med en fødsel. Onkelen til Nawaz er etterlyst mistenkt for å ha drept to kristne. Denne onkelen har ringt pastor Manzer to ganger og sagt at enten forlater han byen, ellers så blir han drept. Politiet har på sin side dukket opp i pastor Manzers hjem ved fem anledninger for å banke ham opp.

onsdag 8. oktober 2008

Kristne drepes - deres hjem brennes nedLørdag ble minst to nye kristne myrdet i Orissa i India. Onsdag satte hindu ekstremister fyr på 400 hus i Boudh distriktet. Dette var hjemmene til kristne. Samtidig som de satte fyr på husene, slaktet de også et stort antall dyr som de fant i området, og som tilhørte de kristne på stedet. En 80 år gammel kristen kvinne, som var hardt såret etter et angrep med øks, er også død av skadene. Flere er tatt med til sykehus på grunn av skuddskader. De kristnes situasjon i Orissa bør være et daglig bønneemne for oss. Bildet viser kristne fra Orissa i en en fredelig demonstrasjon mot volden de utsettes for. Verdenssamfunnet ser ut til å tie stille om deres situasjon.

tirsdag 7. oktober 2008

Muslimsk far fikk foreldreretten til kristne tvillingerEn koptisk kvinne, mor til 13 år gamle tvillinger, ble 24. september fradømt foreldreretten. Den ble gitt til hennes fraskilte muslimske mann. Moren lever nå med frykt for at politiet vil komme og hente barna hennes. Kamilia Gaballah har kjempet for å beholde barna siden hennes tidligere ektemann Medhat Ramses Labib, konverterte til islam slik at han kunne gifte seg med en annen kvinne. Det skjedde i 1999. Medhat Ramses Labib fikk foreldreretten til tross for at egyptisk lov sier at mor skal ha barna til de er 15 år gamle, og til tross for en fatwa fra en av Egypts mest respekterte muslimske lærde, Stor-mufti Ali Gomaa, som gir mor foreldreretten. Begge de to guttene - Andrew og Mario - er bekjennende kristne. La oss be for dem, og deres mor i denne vanskelige situasjonen. Måtte de bli bevart i troen på Jesus.

Fengselsstraff og bøter for baptister i Kasakhstan


I Kasakhstan står baptistspastor Andreij Blok tiltalt for å ha holdt gudstjenester i sitt eget hjem. Rettssaken er berammet til 9. oktober. Pastor Blok er tidligere ilagt en bot for det samme, som han har nektet å betale. Politisjefen i den nordlige byen Esile, hvor pastor Blok er pastor for en uregistrert baptistmenighet, innrømmer overfor Forum 18, at pastor Blok blir rettsforfulgt på grunn av uregistrert religiøs aktivitet. De uregistrerte baptistene i Kasakhstan hevder at landets myndigheter bedriver økonomisk krigføring mot dem. I september ble en annen baptistpastor, Aleksandr Kerker, ilagt en bot for andre gang på grunn av samme anlage som anklagen mot pastor Blok. Botens størrelse tilsvarer den lille eiendommen han har, og to kuer. La oss be for våre hardt prøvede venner.

torsdag 2. oktober 2008

Pastor forsvunnet i Colombia


Den colombianske pastoren William Reyes er forsvunnet. Han var på vei til byen Maicao i dag, torsdag 2.oktober, men kom ikke fram. Pastor Reyes er sammen med sin hustru en del av pastornettverket Frame. Siden mars i år har dette nettverket stadig opplevd trussler fra FARC geriljaen og andre grupper som opererer i Colombia. Det er all grunn til å ta denne forsvinningen på alvor og be. I fjor ble 26 pastorer og kirkelig ansatte myrdet i dette landet. Pastor Reyes forlot byen Valledupar på formiddagen den 26. september. Siden har ingen sett ham. Da han ikke kom frem til avtalt tid i dag ble han meldt savnet. Foruten hustruen Idia Marinda har han tre barn.