fredag 12. desember 2008

Strid om et av verdens eldste klostre. Svenske myndigheter legger press på TyrkiaMens det er taust fra den norske regjeringen, har Sveriges utenriksminister Carl Bildt uttrykt uro over det som skjer med det syrisk-ortodokse Mor Gabriel klosteret (bildet) i Tyrkia. Mor Gabriel klosteret er et av verdens eldste klostre. Det er grunnlagt allerede i år 397. Det er biskopsete for Turabdin provinsen i det sørøstlige Tyrkia, og har stor symbolverdi for assyrere fra hele verden. Nå risikerer Mor Gabriel klosteret å bli konfiskert av tyrkiske myndigheter. De kristnes situasjon i Tyrkia er utsatt, og utenriksminister Carl Bildt sier at den svenske ambassaden i Tyrkia, vil ha en særskilt oppmerksomhet på denne saken. Tyrkernes ønske om å konfiskere Mor Gabriel klosteret blir av den svenske utenriksministeren tatt på dypeste alvor. Bildt henviser til EU's retningslinjer for å forsvare menneskerettighetene, og legger dermed et betydelig press på de tyrkiske myndighetene. La oss takke Gud for at Carl Bildt er tydelig i denne saken, og la oss be for de som arbeider i den svenske ambassaden i Tyrkia om at de må få visdom i møte med de tyrkiske myndighetene. La oss be om at den syrisk-ortodokse kirken får beholde dette viktige klosteret.

1 kommentar:

Unknown sa...

Jeg vil gjærne at du bruker navnet syrianer eller arameer istedenfor assyrer, det er nettopp derfor kirka vår holder på å splittres akkurat nå.
om du leser mer om assyrere vil du se at det er ett urgammelt folk som levde i irak. De prater assyrisk, men vi prater arameeisk, altså det jesus prata.

mvh en fra den syrisk ortodokse kirka.