fredag 19. desember 2008

13 nyfrelste holdes fanget i pagode. De skal tvinges til å bli buddhister igjen13 personer som nylig tok imot Jesus som sin Frelser, holdes fanget i en pagode av buddhistiske munker og lokale myndigheter i det sørøstlige fjellområdet av BanglaDesh. Buddhistmunkene og de lokale myndighetene vil tvinge dem til å vende tilbake til buddhismen. De 13 personene som tilhører et stammefolk, ble tatt med makt og ført til en pagode 1o. desember, og blir holdt der mot sin vilje. De vil bli holdt i pagoden i 10 dager for å gjennomgå ritualene for å bli buddhister. De er blitt barbert på hodet og ikledd safrangule buddhistiske kapper. Flere kristne som bor i det samme distriktet som de 13 som er tatt til fange, har flyktet i frykt for sine liv. Lokale myndigheter har truet med at de slå dem som ikke vil omvende seg til buddhismen, og drepe dem som på nytt gir sine liv til Jesus. La oss be om at de 13 må være tro mot Jesus og at mange flere buddhister i dette området må bli frelst! Illustrasjonsfoto av buddhister fra Bangladesh

Ingen kommentarer: