tirsdag 19. mai 2009

Faren som har truet med å drepe sin sønn, truer nå med å røpe sønnens identitet og menighetstilhørighetDEN MUSLIMSKE VERDEN: Situasjonen til den tidligere muslimen som er blitt en kristen, og som vi har bedt spesielt om forbønn for her på bloggen, forverrer seg. Våre kontakter har til nå klart å holde ham skjult, men de forteller via en tekstmelding i dag at faren nå har vært i kontakt med vår kontaktperson. Faren fremsetter direkte trussler om å gå til media med saken. Gjør han det vil han avsløre sønnens identitet, menigheten han tilhører og flere vil dermed stå i faresonen. Avsløres sønnens identitet og menighetstilhørighet, vil det kunne føre til at enkelte vil ta saken i egne hender og drepe sønnen på farens vegne. Faren opprettholder drapstrusslene mot sin egen sønn. DEN NYE SITUASJONEN KREVER AT VI MÅ ØKE BØNNEINNSATSEN! FÅ MED DEG ANDRE FORBEDERE TIL Å BE! RING DEM NÅ! DET STÅR OM LIVET TIL FLERE MENNESKER.

mandag 18. mai 2009

Sterk film om kinesisk kristen som har vært savnet i 100 dager.KINA: 4. mars fortalte vi om Gao Zhisheng, som på nytt er kidnappet av kinesiske myndigheter. Det er nå over 100 dager siden hans kone har hørt fra ham. Sist han ble sett var det sammen med kinesisk politi som arresterte ham. Her er Geng He, sammen med datteren Geng Ge (16) og sønnen Gao Tianyu (5). Voice of the Martyrs har laget en videofilm basert på den sanne historien om Gao Zhisheng. Vi håper du tar deg tid til å se den, og tar deg tid til å be for Gao. Vi vet ikke om han fremdeles er i live. Be også for hans familie. Filmen finner du her, den er kun på engelsk:

http://www.freegao.com/

Vi gjør oppmerksom på at den inneholder meget sterke scener, og er derfor uegnet for barn. Se også hva vi skriver på denne bloggen 4,mars. Klikk på Gao's navn på etiketter så kommer denne artikkelen opp.

onsdag 13. mai 2009

Nyomvendt muslim er i livsfare. Vi trenger flere forbedere!Her kommer en viktig oppdatering om den muslimske mannen som nylig ble frelst og hvis far truer med å ta livet av ham, om han ikke vender tilbake til sin muslimske tro. Vår medarbeider i landet hvor dette skjer, og som vi ikke kan røpe identiteten til av hensyn til at denne mannen er i livsfare, forteller nå at de ikke klarer å holde ham skjult lenger. De har gjort gjentatte forsøk på å få ham over grensen til nabolandet, og var nær ved å lykkes. Men landets myndigheter har nå gitt uttrykkelig beskjed om at han ikke får forlate sitt land, før han forsones med sin far og vender tilbake til sin muslimske tro. Mannen er derimot helt tydelig i sin overbevisning om at han ikke vil fornekte Jesus. La oss fortsette å be for den nyomvendte muslimen og hans far. Situasjonen er så alvorlig og presset at vi håper våre forbedere kan gjøre en ekstra innsats i bønn denne dagen.

tirsdag 12. mai 2009

Misjonærer savnet i IndiaINDIA: To filmmedarbeidere for den asiatiske misjonsorganisasjonen Gospel for Asia er sporløst forsvunnet mens de var på oppdrag. Tanvir Sarin og Gandhik Chopra var på reise til to landsbyer, hvor de skulle vitne om Jesus og vise film om Jesu liv. I landsbyen hvor de sist ble sett, 5. mai, fortalte de lokale menighetsmedlemmer at de skulle til kontoret for Gospel for Asia som finnes i denne delstaten. Menighetens medlemmer hjalp dem ombord på bussen med utstyret de hadde med seg. De to kom aldri frem til kontoret for Gospel for Asia. Det er gjort mange forsøk på å ringe dem på deres mobiltelefoner, men intet svar gis. Tanvir Sarin og Gandik Chopra er trofaste og betrodde medarbeidere av Gospel for Asia. Flere av de som har reist ut i landsbyene for å vise Jesusfilmen er tidligere blitt truet på livet, og flere av dem er også fysisk blitt angrepet. Be om Guds beskyttelse for de to som nå er savnet på oppdrag.

Baptistpastor anklages for andre gang for samme "forbrytelse"TURKMENISTAN: Mer enn syv år etter at han ble satt fri tidlig i januar 2002, etter å ha sittet fire år i fengsel, gjentas anklagene mot baptistlederen og samvittighetsfangen Shageldy Atakov. Atakov ble fengslet i 1999, anklaget for å ha svindlet en annen person for 12.000 USD. Anklagene ble fremsatt i 1995. Baptistmenigheten som Atakov er pastor for, avviser anklagene mot ham og kaller dem fullstendig grunnløse. Selv sier han at han "ikke skylder noen noe og at anklagene rettes mot ham ene og alene fordi han er kristen og leder for en menighet." Turkmenske myndigheter har i lang tid vært ute etter Shageldy Atakov, og vil nå anklage ham for andre gang for samme "forbrytelse", en "forbrytelse" han altså allerede har sonet for! Det er ikke så mange andre steder det ville ha vært mulig å gjøre det samme. 29. april dukket en talsmann for myndighetene opp i hans hjem i landsbyen Kaakhka. Her bor Shageldy Atakov sammen med sin kone og deres ni barn. Talsmannen for myndighetene skulle sette prislapp på hver eneste gjenstand i huset, ikludert deres fryser og kjøkkenredskaper. Huset er eid av hans kone, mens han selv eier en bil. Atakov aner ikke hva myndighetene vil gjøre med ham denne gangen. Telefonen er avlyttet, slik at det er vanskelig å holde kontakt med omverdenen. La oss huske denne familien i våre forbønner.

søndag 10. mai 2009

Nyomvendt muslim svever i livsfare. Trussel om å drepe ham om fire dagerFra vår medarbeider som arbeider som misjonær i et muslimsk land, har vi fått en henvendelse om å gå i forbønn for en mann med muslimsk bakgrunn som har tatt imot Jesus som sin Frelser og Herre. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke opplyse om hvem denne mannen er, eller hvilket land det dreier seg om. Når mannens far fikk vite at sønnen er blitt en kristen, har han truet sønnen med å drepe ham. Faren har sverget ved å legge hendene på Koranen, og offentlig sagt at om ikke sønnen vender tilbake til islam, vil han drepe ham innen syv dager. Mannen har fire dager igjen å leve. Han har sagt at han vil forbli trofast mot Jesus, uansett hva som skjer. Vår medarbeider gjør nå alt han kan for å holde den nyfrelste mannen skjult, men dette er svært vanskelig der hvor mannen befinner seg. Vi oppfordres til å be om at faren må få et møte med Jesus og bli frelst. At Gud vil beskytte denne mannens liv, og at han vil erfare Guds fred i denne ytterst vanskelige tiden. Vår medarbeider har selv opplevd alvorlige trussler de siste dagene, så vi ber dere også om å ta med ham i deres forbønner.

onsdag 6. mai 2009

Vellykket meninghetsplantingsseminar i strengt muslimsk land


Jeg mottok i dag rapporten fra den hemmelige konferansen for menighetsplanting i et strengt muslimsk land, som vi av sikkerhetshensyn ikke kan røpe navnet på. 11 menighetsledere deltok på et 36 timer langt seminar. Samtlige av disse er muslimer som er kommet til tro på Jesus som sin Frelser og Herre. Vår kontaktperson sier at han stadig ble spurt: "Hvor er den arabiske kirken? Vi trenger arabiske kristne til å stå sammen med oss." Vår kontakt og hans medarbeider var de eneste arabiske kristne disse 11 menighetslederne noensinne hadde møtt! Vår kontakt forteller: "Vi ble veldig imponert av deres modenhet og deres lidenskap etter å lytte til og lære av Guds ord. I forbindelse med undervisningen hadde vi også individuelle samtaler, og vi oppdaget at de bar på et dypt ønske om å nå ut med evangeliet i sitt eget land." I tillegg til å undervise om menighetsplanting gjennom husmenigheter, fikk våre to venner også muligheten til å undervise om "Kristi kors" og "Troens grunnsannheter", på et husmøte. Her deltok også pastorenes familier og deres barn.
Våre to venner er slitne, men svært oppmuntret etter besøket i dette strengt muslimske landet. Disse 11 pastorene er djerve i sin evangelieforkynnelse. De hadde også anledning til å samtale med en utenlandsk misjonær, som er til stor støtte for de lokale pastorene. Den siste dagen fikk de to muligheten til å vise på en praktisk måte hvordan man holder et husmøte. Det skjedde i en av byene i landet, hvor det er en nyplantning. Der ble det feiret nattverd for aller første gang!
Takk til alle dere som sto sammen med oss i bønn for dette seminaret.