onsdag 6. mai 2009

Vellykket meninghetsplantingsseminar i strengt muslimsk land


Jeg mottok i dag rapporten fra den hemmelige konferansen for menighetsplanting i et strengt muslimsk land, som vi av sikkerhetshensyn ikke kan røpe navnet på. 11 menighetsledere deltok på et 36 timer langt seminar. Samtlige av disse er muslimer som er kommet til tro på Jesus som sin Frelser og Herre. Vår kontaktperson sier at han stadig ble spurt: "Hvor er den arabiske kirken? Vi trenger arabiske kristne til å stå sammen med oss." Vår kontakt og hans medarbeider var de eneste arabiske kristne disse 11 menighetslederne noensinne hadde møtt! Vår kontakt forteller: "Vi ble veldig imponert av deres modenhet og deres lidenskap etter å lytte til og lære av Guds ord. I forbindelse med undervisningen hadde vi også individuelle samtaler, og vi oppdaget at de bar på et dypt ønske om å nå ut med evangeliet i sitt eget land." I tillegg til å undervise om menighetsplanting gjennom husmenigheter, fikk våre to venner også muligheten til å undervise om "Kristi kors" og "Troens grunnsannheter", på et husmøte. Her deltok også pastorenes familier og deres barn.
Våre to venner er slitne, men svært oppmuntret etter besøket i dette strengt muslimske landet. Disse 11 pastorene er djerve i sin evangelieforkynnelse. De hadde også anledning til å samtale med en utenlandsk misjonær, som er til stor støtte for de lokale pastorene. Den siste dagen fikk de to muligheten til å vise på en praktisk måte hvordan man holder et husmøte. Det skjedde i en av byene i landet, hvor det er en nyplantning. Der ble det feiret nattverd for aller første gang!
Takk til alle dere som sto sammen med oss i bønn for dette seminaret.

Ingen kommentarer: