onsdag 13. mai 2009

Nyomvendt muslim er i livsfare. Vi trenger flere forbedere!Her kommer en viktig oppdatering om den muslimske mannen som nylig ble frelst og hvis far truer med å ta livet av ham, om han ikke vender tilbake til sin muslimske tro. Vår medarbeider i landet hvor dette skjer, og som vi ikke kan røpe identiteten til av hensyn til at denne mannen er i livsfare, forteller nå at de ikke klarer å holde ham skjult lenger. De har gjort gjentatte forsøk på å få ham over grensen til nabolandet, og var nær ved å lykkes. Men landets myndigheter har nå gitt uttrykkelig beskjed om at han ikke får forlate sitt land, før han forsones med sin far og vender tilbake til sin muslimske tro. Mannen er derimot helt tydelig i sin overbevisning om at han ikke vil fornekte Jesus. La oss fortsette å be for den nyomvendte muslimen og hans far. Situasjonen er så alvorlig og presset at vi håper våre forbedere kan gjøre en ekstra innsats i bønn denne dagen.

Ingen kommentarer: