tirsdag 28. april 2009

Hjertesyk kinesisk kristen lider forferdelig i kinesisk sikkerhetsfengselKINA: I 2004, dro en 52 år gammel kinesisk kristen med navnet Peng Ming (bildet) , til Thailand for å besøke sine gamle foreldre. Noen klarte å lure ham over grensen til nabolandet Burna, hvor han ble kidnappet av åtte kinesiske spesialagenter med våpen. Han ble tatt med tilbake til Kina, for han på fullstendig grunnløst er blitt anklaget for å være en terrorist. I 2005 fikk han livstidsdom. Dette til tross for at amerikanske myndigheter hadde gitt Peng Ming flyktningestatus i USA, hvor han oppholdt seg før han dro til Thailand. I mer enn tre år nå har Peng Ming blitt holdt i svært godt bevoktet sikkerhetsfengsel i Hanyang i Hubei provinsen. Peng lider av store helsemessige problemer. Han har hatt en rekke nyresteinsanfall og et massivt hjerteinfarkt. Hans behov for medisinsk hjelp er blitt neglisjert av myndighetene. De fortsetter å straffe ham blant annet med å nekte ham å sove, og gjennom feilernæring. 22. januar i år skrev han et brev til sine foreldre. Vi tror brevets innhold både vil oppmuntre og utfordre oss:

Kjære pappa, mamma og venner!

Hvordan har dere det? I er så glad for å kunne si: Godt nytt kinesisk år! med vårfestivalen som snart er underveis. Jeg håper dere er ved god helse, er lykkelige og har stor tro. Gud har alltid velsignet dere og meg. Dere kjære foreldre ba meg om at jeg skulle ha en positiv holdning overfor min nåværende situasjon. Jeg har fullstendig eliminert engstelse og ensomhet fra mitt hjerte, og jeg føler meg nå beriket fordi jeg kan tilbringe hver dag i fred. Som min far sa: Dette er en læringsprosess, en spesialskole, her studerer vi på den harde måten for å lære leksjoner og optimalt kunne velge den rette veien for fremtiden. Når det gjelder min lidelse, så er faktum det at Gud har satt meg på en prøve. Jeg tror bestemt at Han vil bruke meg. Når det gjelder den nåværende økonomiske krisen i Amerika, leste jeg en artikkel for få dager siden, hvor det sto at "jo mer intens det økonomiske tilbakeslaget er, jo mer tror amerikanerne på Jesus!" Dette bekreftet for meg mitt synspunkt: Gud gir verden et vekkerrop gjennom denne økonomiske krisen, spesielt amerikanerne. Deres råflotte livsstil ærer ikke Gud, og den er heller ikke varig. Gud holder hele verden i sin hånd. Mennesker kan bli beriket til en viss grad med materiell eiendom, men vi må aldri glemme Guds vilje og Hans arbeid her på jorden...

Gud være med oss

Peng Ming

Vi oppfordrer våre lesere til å ta Peng Ming med i deres daglige bønner.

Ingen kommentarer: