tirsdag 7. oktober 2008

Fengselsstraff og bøter for baptister i Kasakhstan


I Kasakhstan står baptistspastor Andreij Blok tiltalt for å ha holdt gudstjenester i sitt eget hjem. Rettssaken er berammet til 9. oktober. Pastor Blok er tidligere ilagt en bot for det samme, som han har nektet å betale. Politisjefen i den nordlige byen Esile, hvor pastor Blok er pastor for en uregistrert baptistmenighet, innrømmer overfor Forum 18, at pastor Blok blir rettsforfulgt på grunn av uregistrert religiøs aktivitet. De uregistrerte baptistene i Kasakhstan hevder at landets myndigheter bedriver økonomisk krigføring mot dem. I september ble en annen baptistpastor, Aleksandr Kerker, ilagt en bot for andre gang på grunn av samme anlage som anklagen mot pastor Blok. Botens størrelse tilsvarer den lille eiendommen han har, og to kuer. La oss be for våre hardt prøvede venner.

Ingen kommentarer: