fredag 24. oktober 2008

Arrestert og fengslet for å ha deltatt på bønnemøteSyv medlemmer av en pinsemenighet i Tashkent soner nå den siste dagen av en dom på 15 dagers fengsel, etter at de ble arrestert av politiet fordi de deltok på et bønnemøte. Etter planen skal de syv løslates i morgen. Men det gjenstår å se hva som vil skje med dem. Bønnemøtet ble holdt i et privat hjem. Dommeren avviser å gi noen som helst forklaring på hvorfor de syv ble arrestert og fengslet. De syv må betale for å bli løslatt. Fem øvrige medlemmer av samme menighet, ble bøtelagt for å ha deltatt på det samme bønnemøtet. La oss huske våre hardt prøvede trossøsken i Usbekistan i våre bønner.

Ingen kommentarer: