tirsdag 13. oktober 2009

Forfølgelsen av kristne øker i Laos - vi lanserer bønnekampanje


LAOS: Det er ikke ofte vi hører noe fra Laos. Omgitt av folkerike land som Kina, Vietnam og Thailand, blir de syv millioner innbyggerne i Laos, ofte oversett. Laos er hjemland for hele 135 stammer og folkegrupper. Hver av dem snakker sitt eget unike språk. Kun 10 av disse gruppene har en menighet som er sterk nok til å sende ut misjonærer. Landets myndigheter intensiverer nå forfølgelsen av de kristne. I juli i år konfiskerte myndighetene hele buskapen til de kristne i landsbyen Katin. Noe slikt får enorme konsekvenser i et land som Laos. Det betyr at hele livsgrunnlaget er tatt fra dem. De 53 kristne ble fortalt at de måtte frasi seg sin tro, og vende tilbake til å tilbe ånder, som er den eneste tillatte religion i Laos. Nå, den 3. september, arresterte tre politimenn Thao Oun, som er eldste i menigheten i Boukham (bildet). Med våpen tvang de ham til å bli med til politisjefen, Thao Somphet. I nærmere seks timer ble han avhørt og terrorisert. Politiet krevde av ham at han skulle fornekte troen på Jesus, hvis ikke ville de deportere ham. Om ham varslet omverdenen om det som hadde skjedd på politistasjonen ville de sørge for å få ham drept. Forfølgelsene til tross, menigheten i Laos fortsetter å vokse.

Martyrkirkens venner vil i samarbeide med Asia Harvest utfordre norske kristne til spesielt å be for Laos i tiden fremover. Både på grunn av økt forfølgelse, men også fordi landet trenger mange sterke menigheter som kan sende ut nye misjonærer til de mange folkegruppene som ennå ikke har hørt evangeliet.

Ingen kommentarer: