torsdag 29. juli 2010

Pinsemenighet i Minsk bøtelagt for 542.850 kroner

HVITE-RUSSLAND: Pinsemenigheten Nytt Liv i Minsk er blitt bøtelagt for å ha "forurenset omgivelsene". Den nye boten, og de bøtene som er gitt den samme menigheten, er bøtesummen nå oppe i hele 542.850 norske kroner!

Menigheten har holdt eiendommen som de selv eier i svært god stand, og det finnes ikke noe bevis for at det faktisk finnes noen form for forurensning der. Dette er nok heller et påskudd fra myndighetene for å bli kvitt den i deres øyne brysomme menigheten. Det er heller ikke bare denne menigheten som er bøtelagt den siste tiden, men også to andre små pinsemenigheter i landsbyer i nærheten av Minsk er bøtelagt for det samme. Fellestrekkene for disse tre sakene er at alle tre menighetene eier sine eiendommer. Det gjør det vanskeligere for myndighetene å bli kvitt dem. De kan ikke stenge dem ute, slik de kan med menigheter som leier lokaler. Da kan de kreve av eieren at han ikke leier ut til menigheter. Derfor må myndighetene finne andre måter å få de evangeliske kristne til å slutte med sin virksomhet. Å bøtelegge dem for brudd på forurensningsloven er en mulighet. Pinsemenigheten i Minsk har selvsagt ingen mulighet til å betale den høye boten.

Ingen kommentarer: