torsdag 10. september 2009

Baptister trues med tre års fengsel for å ha undervist barn om Jesus


USBEKISTAN: Situasjonen til baptistene i dette sentralasiatiske landet ser ut til å gå fra vondt til mye verre. Lederen for Baptistsamfunnet i Usbekistan, Pavel Peichev, og to av hans kollegaer står i fare for å bli dømt til tre års fengsel. Årsaken er at baptistene i forbindelse med en sommerleir for barn skal ha undervist om Jesus. Myndighetene mener at denne undervisningen skal ha skjedd uten at verken barna eller deres foreldre har ønsket det, og de tre står dermed anklaget for å ha begått en kriminell handling. Det skal være to av foreldrene til barna som deltok på leiren som har anmeldt arrangørene. En av de anklagede, Dimitrij Pitrimov (det lille bildet, her sammen med sin datter), avviser dette fordi alle foreldrene var klar over at når de sendte barna på en kristen sommerleir kom det til å bli lest fra Bibelen, bedt og sunget kristne sanger. Alle foreldrene signerte da også på et dokument på forhånd hvor de godtok dette. Myndighetene på sin side hevder at sommerleiren var illegal.

Ingen kommentarer: