søndag 20. september 2009

Blodig angrep mot husmenighet i Kina

KINA: 13. september gikk 400 politimenn til angrep på en byging tilhørende en husmenighet i Linfin i Shaxi provinsen. Medlemmene av menigheten lå å sov da angrepet skjedde. Angrepet tok til klokka tre om natten og varte i flere timer. Flere av de som var til stede ble skadet, noen ble slått til de svimte av, mange blødde sterkt fra åpne sår de ble påført av politimennene. Bygningen, en fabrikk som var omgjort til gudstjenestelokale, ble mer eller mindre jevnet med jorden. Menighetens medlemmer har senere vært på tomten hvor menighetslokalet nå ligger i ruiner (bildet). De ba sammenhengende i flere timer i øsende regnvær. La oss huske våre venner i bønn.

Ingen kommentarer: