fredag 12. juni 2009

Tre års fengsel og 177.000 i bot for å selge bibler

KINA: 10. juni ble Shi Weihan (38) dømt til tre års fengsel, og idømt en bot på 177.000 kroner. Årsak? Shi Weihan er pastor for en husmenighet og drev samtidig en kristen bokhandel i Beijing. Myndighetene anser virksomheten som kriminell. Samtidig med at Shi Weihan fikk dommen sin, er vi kjent med at tre andre personer som har arbeidet med å trykke bibler har fått sine dommer. Hva disse dommene går ut på og hvilke personer dette dreier seg om, har vi ikke noen informasjon om på dette tidspunktet. Shi Weihan er diabetiker, og har en ustabil diabetes som blir forverret av fengselsoppholdet. Han trenger derfor mye forbønn! Shi Weihans kone, Zhang Jing (bildet) får nå aleneansvar for deres 12 år gamle datter Shi Jia og deres 8 år gamle datter Shi En Mei og for arbeidet i husmenigheten. De trenger virkelig vår forbønn og støtte. Botens størrelse er også så stor at det er nærmest umulig for dem å kunne klare å betale den.

Ingen kommentarer: