onsdag 12. mai 2010

Baptister i Bangladesh angripes med bambusstokker, tvinges fra sine hjem og nektes vann og mat

BANGLADESH: I den siste tiden har baptister i Bangladesh blitt utsatt for et økende antall angrep fra islamistiske og buddhistiske grupperinger. Etter en serie med angrep ble fire kristne familier tvunget til å forlate landsbyen hvor de er vokst opp. Buddhistiske ekstremister, har utøvd et konstant press mot de kristne, for å forsøke å tvinge dem til å frasi seg sin kristne tro og bli buddhister. Fredag 30. april kom en gruppe på 20-25 menn bevæpnet med bambusstokker, for å angripe hjemmene til en gruppe baptister. De avbrøt et ukentlig kristent møte og de ropte og truet de 11 medlemmene av husmenigheten, Lotiban Baptistkirke, i området Jammindhonpara, som er lokalisert 340 kilometer sørøst for Dhaka. Dagen etterpå angrep de huset til en kristen og tok fire menn til fange, dro ut kvinnene som befant seg i huset og banket opp disse. Angriperne truet de kristne med at de ville bli drept om de ikke konverterte til buddhismen innen 24 timer. Mennene ble så satt fri men de ble truet og advart mot å holde kristne møter.

Buddhister har marsjert i gatene i Jammindhonpara med store bannere hvor det står: "Kristne har ikke rett til å leve i samme område som buddhister!" og "Dere har ikke lov til å bygge kristne kirker."

Den lille baptistforsamlingen i Jammindhonpara har siden desember i fjor blitt utsatt for disse alvorlige truslene og sjikanen. Buddhister har gjentatte ganger forsøkt å stanse de 11 fra å møtes, og få fjernet pastoren. De kristne er nå nektet å bruke byens drikkevann, og kunne kjøpe varer i forretningene. Ingen vil la dem få arbeid når de hører at de er kristne.

En av menighetens medlemmer, 65 år gamle Biraj Kumar Chakma, forteller om angrepet som skjedde ham og hans familie 2. mai:

"To timer før gudstjenesten skulle begynne brøt en gruppe menn seg inn i huset vårt og banket og slo oss. Når de andre kristne fikk høre om dette flyktet de til en annen landsby. Vi forlot alt og løp. Men vi forlot ikke Jesus. Vi vil forbli trofaste mot Guds ord."

Ingen kommentarer: