fredag 3. juli 2009

Kinesiske husmenighetsledere ber oss instendig om å be for demKINA: Som vi har skrevet tidligere har kinesiske myndigheter intensivert arbeidet med å få ødelagt Høstregnets kirke. 21. juni stormet 10 politimenn en konferanse menigheten holdt på et hotel i Chengdu i Sichuan provinsen. Her ble det lest opp en kunngjøring om at menigheten var erklært for ulovlig av myndighetene. Etter at denne kunngjøringen var lest, forsøkte menighetens medlemmer å komme seg ned til elvebredden for å fortsette konferansen. Da satte myndighetene inn opprørspolitiet for å hindre dem i å ta seg ned til elva. Medlemmene av Høstregnets kirke, som er en menighet på i overkant av 100 medlemmer, oppfordrer nå sine medsøsken over hele verden til å stå sammen med dem i bønn. "Be ikke bare for oss, men be for den lidende kirke i Kina," oppfordrer de. Ja, la oss virkelig gjøre det!

På bildet ser vi fire av eldstebrødrene i Høstregnets kirke: Eldste Chen, Eldste Zhou, eldste Li Heping og eldste Wang Yi.

Ingen kommentarer: