onsdag 8. juli 2009

Funksjonshemmet nektes å gå på møter i baptistkirken og fratas kristen litteratur



USBEKISTAN: Gafur Yusupov, som bor i et hjem for funksjonshemmede, har fått forbud mot å gå på møter i den lokale baptistmenigheten. Myndighetene har også beslaglagt alle hans kristne bøker, kassetter og han får ikke lov til å ha noen form for kontakt med sine trossøsken. Da representanter for baptistmenigheten hvor Gafur Yusupov er medlem henvendte seg til hjemmet hvor Yusupov bor, fikk de beskjed om å ta kontakt med sikkerhetspolitiet. Da representantene for baptistmenigheten spurte hjemmet for funksjonshemmede med hvilken lovhjemmel de kunne tillate seg å nekte Gafur Yusupov å ta del i deres møter, fikk de til svar at "baptistene er blitt bedt om å fremvise et papir på at de har lov til å drive sin virksomhet. Bare når dere har et slikt papir kan vi tillate at Gafur Yusupov får ta del i deres møter."

Gafur Yusupov har ikke bein. Han lever i Sakhovat Uyi i Fergana. Baptistmenigheten som Gafur tilhører er en del av Rådet for baptistmenigheter. Deres forsamlinger nekter å la seg registrere, i det de mener at en registrering betyr at staten kan blande seg inn i menighetenes indre anliggender. De hevder også at Usbekistans grunnlov gir dem frihet til å utøve sin tro. De siste årene har medlemmer av baptistmenigheten hentet Gafur Yusupov i en rullestol for å ta ham med på sine møter. Når han nå fratas sine rettigheter til å tro umyndiggjøres han også. Han har ingen rett til å uttale seg selv, enda Gafur Yusupov ikke er psykisk syk eller er funksjonshemmet på annen måte enn at han ikke har bein å gå på! Selv ikke sin Bibel eller sine kristne bøker får han beholde. La oss be for en hardt prøvet Gafur Yusupov og hans hjemmemenighet. Myndighetenes trakassering og forfølgelse av de kristne i Usbekistan er økende, og det gjelder i særlig grad baptistene som oppfattes som er trussel mot myndighetene. Det er jo ganske utrolig at en funsjonshemmet kristen kan utgjøre en trussel mot et lands myndigheter! Kilde: Forum 18

Ingen kommentarer: