mandag 14. juni 2010

Baptistmenighet farlig for hvite-russiske myndigheter

HVITE-RUSSLAND: Det er tydelig at Kristi Pakts Reformerte Baptistkirke er farlig for hvite-russiske mydnigheter. Baptistkirken i Minsk har vært utsatt for myndighetenes trakasering i årevis, pg pastor Georgij Viazovskij (med blomstene på bildet), har sonet fengselstraff på grunn av sin tro og sin tjeneste.

I 2006 ble pastor Georgij Viazovskij holdt i fengsel i 10 dager. En blomstrende søndagsskole med 100 barn, som ble drevet av pastor Viazovskij, ble redusert til fire. I følge myndighetene opphørte menigheten å eksistere og foreldrene til barna ble fortalt at pastoren for den nå ikke-eksistrenede menigheten var en farlig sektleder. Men denne baptistmenigheten i Minsk var slett ikke opphørt å eksistere. Det var bare noe myndighetene i Hvite-Russland sa.

Vi er derfor glade for å kunne fortelle at noe er i ferd med å skje i Minsk. Denne baptistmenigheten lar seg ikke stoppe av myndighetene. De satser fortsatt på å nå barna med evangeliet. For tiden deltar 25 barn og ungdommer på søndagsskolen, flere av disse er blitt introdusert til arbeidet gjennom sommerleirene som menigheten arrangerer.

Nå i mai var pastor Viazovskij sammen med sin kone Ludmila og to av deres søndagsskolelærere på en ukes langt besøk i Metropolitan Tabernacle i London. Her fikk de del i noe av det nye søndagsskolematerialet denne menigheten har produsert, og fikk innblikk i hvordan menigheten organiserer søndagsskolearbeid som samler store mengder barn. Pastor Viazovskij var elev ved London Reformed Baptist Seminary fra 1992-1994 og støttes av Metropolitan Tabernacles misjonsfond.

Ingen kommentarer: