fredag 25. juni 2010

Baptistpastor arrestert i Kasakhstan

KASAKHSTAN: Baptistpastor Oleg Voropaev, som hører til i den nordlige Pavlodar regionen, er det siste offer for innstramningene fra de kasakhiske myndighetens side mot landets kristne. Pastor Voropaev ble nylig arrestert for å ha ledet en gudstjeneste i en uregistrert baptistmenighet. I retten sa Oleg Voropaev seg ikke skyldig i anklagene mot seg. En menighet som ikke har egen bankkonto trenger ikke å registrere seg i Kasakhstan, og trenger heller ingen godkjennelse for å møtes. Kasakhiske borgere er i utgangspunktet garantert religionsfrihet, men det er tydelig at myndighetene anser baptistene for å være farlige samfunnsborgere. Pastor Voropaev ble 8. juni idømt en bot på syv månedslønninger. Voropaev er også leder for en sammenslutning av baptistkirker som nekter av prinsipielle grunner å la seg registrere. De mener at en registrering vil medføre at de verdslige myndigheter blander seg inn i en menighets indre anliggender. Det er fjerde gangen Vopopaev blir bøtelagt. Også andre pastorer i denne sammenslutningen er idømt bøter for lignende forhold.

Ingen kommentarer: