torsdag 16. september 2010

Baptister dømt for møtevirksomhet

USBEKISTAN: Igor Voloshin, ble 21. august idømt en bot på 425,215 soms - eller 1.690 norske kroner - for å ha drevet ulovlig religiøs virksomhet. Voloshin tilhører en uregistrert baptistmenighet. Det ulovlige i følge de usbekiske myndighetene handler om at Voloshin har "undervist i religiøs tro uten spesialisert religiøs utdannelse og uten tillatelse fra det statlige religiøse organet, og for å ha gjort dette privat."

I samme rettsak ble også Nadezhda Matyukhina dømt for det samme forholdet. Hun er medlem av samme uregistrerte baptistmenighet som Voloshin, og er en kjent samvittighetsfange fra sovjet-tiden. Matyukhina slapp derimot med en advarsel. Hun er 85 år gammel og handikapet. I 1966 ble hun dømt for å ha holdt uautoriserte møter i sin leilighet. For dette ble hun dømt til tre år i arbeidsleir under særdeles vanskelige forhold. Både Matyukhina og Voloshin tilhører en baptistmenighet som av overbevisningsgrunner ikke vil la seg registrere.

Ingen kommentarer: