tirsdag 3. februar 2009

100 kirker stengt i Rangoon. Pastorer trues med fengsel


MYANMAR/BURMA: Myndighetene i Rangoon har gitt ordre om at minst 100 menigheter i byen øyeblikkelig må slutte med å holde gudstjenester. Ordren kan berøre så mye som 80 prosent av alle menigheter i byen. 50 pastorer skal ha blitt tvunget til å undertegne fem ulike dokumenter som sier at gudstjenestevirksomheten må opphøre. Pastorene ble truet med fengsel om de ikke undertegnet dokumentene. Kristne i Burma er nå redde for at det skal bli forbudt også å holde møter i egne hjem. Tre kirker i Sør-Dagon er også blitt stengt. Det dreier seg om Den Evangeliske Baptistkirken, Karen Baptistkirke og Josvakirken i Dagon. La oss huske våre burmesiske trosfeller. Bildet viser en av kirkene i Rangoon.

Ingen kommentarer: