søndag 22. februar 2009

Forfølgelsen mot iranske kristne intensiveresIRAN: Innholdet i anklagene mot to kristne som nylig ble arrestert og deretter løslatt, er fortsatt ukjent. De står i fare for å bli anklaget for 'apostasi', dvs frafall fra islam. Det gjør også en annen konvertitt som har sittet fengsel siden august i fjor.

To konverterte muslimer, Jamal Galishorani og hans kone Nadereh Jamali (bildet), som ble arrestert 21. januar 2009, (se tidligere artikkel fra 26. januar: Tre kristne arrestert i sine hjem) ble løslatt mot kausjon. Men saken deres er fortsatt åpen, selv om anklagene mot dem er ukjente, fortalte kilder til nyhetsbyrået Compass Direct News.

Myndighetene løslot Galishorani søndag 8. februar, og tjenestemenn ved Evin-fengslet løslot kona hans noen dager tidligere. Iranske kristne og internasjonale menneskerettighets-organisasjoner har fryktet at de skulle bli anklaget for «apostasi,» (frafall fra islam) – noe som kan straffes med døden i den shiamuslimske republikken.

En tredje kristen, den armenske Hamik Khachikian, som også ble arrestert i Teheran 21. januar, ble løslatt etter en uke, uten at det ble reist siktelse.

Galishorani-ekteparet og Khachikian er medlemmer av Teherans Pinsemenighet, en offentlig registrert kirke. Det ble sagt at de tre hadde holdt bibelstudier i hjemmene sine. Arrestasjonen av Galishoranis-paret og Khachikian er, ifølge en kilde, del av regjeringens økte trakassering av iranske kristne.

«Presset er konstant,» sier kilden. «Før kom og gikk det i bølger.»

Kilder fortalte til Compass Direct at Mahmoude Azadeh, en 55 år gammel kristen som har sittet fengslet i Mashhad siden slutten av august 2008, kan bli anklaget for apostasi.

Han venter å få høre hva han er anklaget for ved en rettshøring i Mashhad torsdag 12. februar. Anklagene kan inkludere siktelse for å ha dannet en kristen husmenighet og for å spre kristendom.

Azadeh har sittet i fengsel siden sikkerhetsagenter ransaket husmenigheten hans i Nishapur. Fem andre som ble arrestert sammen med ham, ble løslatt like etter. Azadeh har sittet to måneder i isolat, sa kildene.

Han ble arrestert første gang i juni 2007 i Nishapur for to dager, og etter at han og familien flyttet til Isfahan, arresterte myndighetene ham der i september samme år, sa en kilde.

I 2008 var det 73 dokumenterte arrestasjoner av kristne i Iran. En kilde som arbeider nær iranske kirker, forventer at det i år blir flere arrestasjoner. En høyprofilert kirkeleder ble også satt i varetekt i år, sa kilden, og han holdes fortsatt.

«Med det kommende valget i år, vil det bli flere arrestasjoner,» sa kilden. «Regimet styrer gjennom frykt, og de ønsker at de kristne skal være redde.»

I tillegg til de kommende valgene i vår, sa kilden, kan overdrevne tall på omvendelser fra velmenende organisasjoner utenfor Iran, medvirke til regjeringens økte granskning av kirken.

«En pastor i Amerika hevdet at bare i 2008 ble 800.000 iranere kristne,» sa kilden og la til at regjeringen anså et slikt høyt tall på konvertitter som en direkte trussel for sitt styre og begynte å slå ned på kirkene.

Kilden merket seg at mange iranere bærer zoroastriske symboler og krusifikser bare som et opprør mot regjeringen. «Det betyr ikke alltid at de er sanne troende,» sa han.

Den siste bølgen av arrestasjoner inkluderte også medlemmer av Baha'i-religionen.

Mens mange iranske kristne sitter i fengsel eller venter på rettssak, fortsetter regjeringen å debattere godkjenning av et forslag i straffeloven som vil kreve dødsstraff for mannlige konvertitter som forlater islam. Det iranske parlament godkjente den nye straffeloven i september i fjor, men Vekterrådet har ennå ikke behandlet forslaget.

Vekterrådet er satt sammen av seks konservative muslimske teologer oppnevnt av Irans religiøse leder og seks jurister oppnevnt av domstolene og godkjent av parlamentet. Fram til nå har dødsstraff for apostasi bare blitt utstedt ifølge rettslige tolkninger av sharia (islamsk lov).

Den foreslåtte loven i det iranske parlament vil gjøre det obligatorisk med dødsstraff for mannlige konvertitter, mens maksimumsstraffen for kvinner som forlater islam, er fengsel på livstid.

Mange iranske kristne tror at arrestasjonene i januar markerer starten på nye og sterkere straffereaksjoner fra myndighetene.

(Kilde: Compass Direct/Åpne Dører)

Ingen kommentarer: