tirsdag 24. november 2009

Usbekiske baptister fradømt jobben og idømt bøter tilsvarende 260 månedslønninger


USBEKISTAN: Usbekiske myndigheter har på bakgrunn av fabrikerte anklager og bevis, fjernet generalsekretæren for sammenslutningen av baptister i Usbekistan, Pavel Peichev, sammenslutningens kasserer, Yelena Kurbatova og lederen for Joy Baptist Childrens Camp, Dmitrij Pitirimov (på bildet sammen med sin datter) fra sine stillinger. De er også idømt hver sine bøter som er 260 ganger en vanlig månedslønn. Alle er fjernet fra sine stilliner for tre år, og de får ikke drive noen virksomhet som har med økonomi å gjøre i samme antall år. Landets baptistsamfunn er også dømt til å betale 107 måneder i ubetalt skatt på det myndighetene mener de har tjent på barneleirene de har arrangert! Til tross for at alle barna som deltok på barneleiren hadde fått skriftlig tillatelse fra sine foreldre, og at foreldrene visste at dette var en kristen leir, har noen fabrikert bevis på at noen av foreldrene ikke kjente til dette. Bøtene er så høye at det sannsynlig er umulig å klare å betale dem.

Ingen kommentarer: