fredag 12. mars 2010

Baptist dømt til 10 års fengsel på falske anklager


USBEKISTAN: En baptist i Usbekistan er dømt til 10 års fengsel anklaget for å ha oppbevart narkotiske stoffer i sitt hjem. Anklagene er grunnløse og fabrikerte. Syv uker etter at han ble arrestert, ble Tohar Haydarov, den 9. mars dømt til 10 års fengsel for "illegalt salg og oppbevaring av narkotiske stoffer av stort kvantum." Medlemmer av den samme baptistmenigheten som Haydarov er medlem av insisterer på at myndighetene straffer Haydarov for sitt kristne standpunkt og engasjement. De hevder at det var politiet som plantet de narkotiske stoffene i Haydarov's hjem, i forbindelse med hans arrestasjon. Tohar Haydarov blir av venner beskrevet som "en ærlig kristen med en ren samvittighet." Forum 18 har snakket med flere baptister som holder til i Syrdarya og Tashkent som gir sin fulle støtte til Tohar Haydarov. For tiden sitter det også en pinsevenn som samvittighetsfange i Usbekistan, nemlig pastor Dimitrij Shestakov. Han er soner en fengselsstraff på fire år. Vi ber våre lesere om forbønn for Tohar Haydarov og Dimitrij Shestakov, og alle de som blir forfulgt og traksassert for sin tro i Usbekistan.

1 kommentar:

have fun sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.