torsdag 1. april 2010

Lokale russiske myndigheter nekter baptistene å ha Bibelen som sitt trosgrunnlag

RUSSLAND: Myndighetene i Kalinin-distriktet i Ufa i Russland blander seg nå aktivt inn i trosgrunnlaget til baptistmenigheten "Gode Nyheter" (bildet). Distriktsanklageren mener at baptistene ikke har anledning til å slutte seg til den troserklæringen som ble vedtatt av kongressen til De evangelisk kristne/Baptistene i 1985. Det er spesielt paragraf 15 distriktsanklageren protesterer mot, hvor det heter at Bibelen er grunnlaget for deres tro. Distriktsanklageren mener at baptistmenigheten i Ufa må forholde seg til konstitusjonen for distriktet de bor i. Det underlige er at Den Ortodokse kirken også har Bibelen og den kirkelige tradisjonen som sitt trosgrunnlag, men de har ingen problemer med de lokale myndighetene.

Ingen kommentarer: