torsdag 1. april 2010

Politiet i Kasakhstan assosierer baptister med terrorisme

KASAKHSTAN: Det er fortsatt uklart hva som vil skje med Viktor Leven. Han er dømt til landsforvisning på grunn av tro. Viktor Leven, som er baptist, er anklaget for misjonsvirksomhet. Kasakhiske myndigheter ser på han som statsløs, til tross for at han er født og oppvokst i Kasakhstan. Både han og hans kone er fratatt sine pass, og kan dermed ikke skaffe seg jobb, eller benytte kollektivtransport som tog. Leven og hans familie lever nå av frukt og grønnsaker som de kan produsere selv. En annen baptist, Zhanna-Tereza Raudowich, som er idømt en bot på 100 månedslønninger fordi hun har åpnet sitt hjem for kristne møter, har forsøkt å fremme sin sak for høyesterett. Om dette vil føre frem er ennå uklart. Det regionale politirådet i Akmola har nylig holdt et seminar om religiøs ekstremisme, hvor baptister blir assosiert med terrorisme.

Ingen kommentarer: